Stuurcomité

Klantbetrokkenheid

Wij zijn een klantgerichte organisatie. Overheden sturen FreeBalance's dienstverlening en productontwikkeling.

Betrokkenheid leidt tot inzicht in de toekomst van de overheid, plaatst de digitale transformatie van het bestuur in perspectief en zorgt ervoor dat er afstemming is tussen het bedrijf en zijn klanten.

Neem contact op

FreeBalance Internationale Stuurgroep (FISC)

Het FreeBalance International Steering Committee (FISC) is een jaarlijks interactief forum. FISC-deelnemers buigen zich over overheidsfinanciën, overheidsprestaties en -beleid en de implicaties van nieuwe agile processen en nieuwe technologieën voor de publieke sector. FISC-inzichten passen de FreeBalance-visie voor de 'toekomst van de overheid' aan. Deelnemers leveren input voor de FreeBalance diensten en product roadmap en helpen prioriteiten te stellen.

FreeBalance Minister's Roundtable (FMRT)

De tweejaarlijkse FMRT biedt ministers de gelegenheid om effectieve praktijken uit te wisselen ter ondersteuning van de hervorming van het openbaar financieel beheer en de economische ontwikkeling. Ministers en mondiale thought leaders bespreken digitale transformatie, het welzijn van burgers en goed bestuur. Inzichten uit FMRT-evenementen zijn onder meer veerkracht, inclusie en welvaart. Ministers verlaten FMRT met beleidslessen van collega's en inhoud om hervorming en modernisering van de overheid te ondersteunen.

Heeft u hulp nodig? Vul het onderstaande formulier in.


Neem contact op met FreeBalance om te horen hoe we de hervorming van het beheer van overheidsfinanciën in uw land kunnen versnellen.

Neem contact op met