Beheer overheidsontvangsten

Beheer van overheidsontvangsten

Stelt regeringen in staat inkomsten te verwerven en ontvangsten te innen

Overzicht van oplossingen voor het beheer van overheidsontvangsten


(GRM) Government Receipts Management software maakt de unieke inkomstenverwervende mechanismen van de overheid mogelijk, zoals belastingen. De modules kunnen naar believen worden gecombineerd en geconfigureerd en kunnen geleidelijk worden geactiveerd volgens een opeenvolgend hervormingsprogramma voor het beheer van de overheidsfinanciën. De functies omvatten:

Niet-belastingontvangsten

Niet-belastingontvangsten

Ondersteunt overheidsverkopen en andere inkomsten, waaronder vergunningen.

Belastinginkomsten

Belastinginkomsten

Ondersteunt belastingadministratie voor inkomen, bedrijf, invoer en eigendom.

Facturering en ontvangsten

Facturering en ontvangsten

Ondersteunt de inning van ontvangsten, inclusief facturering van nutsvoorzieningen, incasso's en kassering.

Neem contact op

Modules


(GRM) Government Receipts Management is een van de zes kernproductpijlers binnen de FreeBalance Accountability Suite™ en bestaat uit een aantal modules die stand-alone of als onderdeel van een uniforme oplossing kunnen worden geïmplementeerd. De GRM-pijler stelt overheden in staat inkomsten te verwerven en ontvangsten te innen.

 • (GRPT) Onroerendgoedbelasting
  Berekent bedrijfs- en persoonlijke eigendomsbelasting, met functionaliteit voor facturering, onderhoud, inning en uitkeringen.

 • (GRBP) Bill Presentment
  Ondersteunt de elektronische presentatie van rekeningen zoals afschriften, facturen van nutsbedrijven en to-date facturen.

 • (GRCM) Case Management
  Helpt met geautomatiseerde incasso's, correspondentie en zaakdetails, en heeft een ingebouwde workflow.

 • (GRCR) Klantrelatiebeheer
  Assisteert bij e-sales en e-factuur functionaliteit, en omvat klantgegevensbeheer, workflow en rapportage.

 • (GRUB) Nutsrekeningen
  Ondersteunt facturering voor nutsbedrijven zoals water en gas en biedt functionaliteit voor geautomatiseerd incassobeheer.

Neem contact op
Wat is overheidsontvangstenbeheer?

Wat is overheidsontvangstenbeheer?

De enige bronnen van inkomsten van een overheid zijn de belastingen die zij int en de diverse vergoedingen die verschillende departementen en agentschappen in rekening brengen voor allerlei diensten zoals nutsvoorzieningen, vergunningen, visa, boetes, enz. Het is daarom van cruciaal belang dat deze inkomsten efficiënt en effectief worden beheerd. Ons GRM-systeem biedt belastingdiensten een geïntegreerde softwareoplossing voor het beheer van overheidsinkomsten.
Neem contact op

Wat zijn de voordelen van Government Receipts Management?


Veel overheden hebben systemen voor inkomstenbeheer om de belastinginning en andere ontvangsten te beheren. Losse software voor inkomstenbeheer brengt echter tal van problemen met zich mee en het is van het grootste belang dat alle financiële beheersfuncties in één enkel systeem worden geïntegreerd. De voordelen van de FreeBalance-modules voor het beheer van overheidsontvangsten zijn onder meer:

 • Belastingen
  Ondersteunt inkomsten-, eigendoms-, douane-, accijns- en omzetbelasting.

 • Beheer van klanten en belastingbetalers
  Beheert informatie en identiteit van burgers en bedrijven in de ontvangstenstelsels.

 • Overheidsverkoop
  Beheert de verkoop van alle overheidsactiva.

 • Collectiebeheer
  Ondersteunt ontvangstenafhandeling, incasso's, facturering, afschriften en aanmaningen.

 • Vergunningen en licenties
  Beheert alle overheidsprocessen die inkomsten innen - vergunningen, licenties, certificeringen, gebruikersvergoedingen en boetes.

Neem contact op

Vaak gestelde vragen


Vind antwoorden op veelgestelde vragen over FreeBalance's Government Receipts Management Solution.

De pijler (GRM) Beheer van de overheidsontvangsten van het FreeBalance Accountability Suite™ is software die regeringen helpt bij het beheer van hun inkomstenmechanismen, waaronder belastingen. Deze software bestaat uit modules die geleidelijk kunnen worden geconfigureerd en geactiveerd volgens een opeenvolgend hervormingsprogramma voor het beheer van de overheidsfinanciën. De software biedt verschillende functies, zoals ondersteuning voor niet-fiscale inkomstenbronnen zoals vergunningen en licenties, alsmede belastingadministratie voor inkomen, bedrijven, invoer en eigendom. Daarnaast ondersteunt (GRM) Government Receipts Management ook facturering en inning van ontvangsten voor facturering, inning en kassa van nutsbedrijven.

FreeBalance's (GRM) Government Receipts Management software helpt de processen voor het beheer van overheidsinkomsten op een aantal manieren te verbeteren:

 • Stroomlijnt de inning van inkomsten: Automatiseert processen voor het innen van inkomsten, waardoor minder gegevens handmatig hoeven te worden ingevoerd en fouten worden geminimaliseerd, wat leidt tot een efficiëntere en nauwkeurigere inning van inkomsten.
 • Verbetert de naleving: Helpt overheden om betalers die zich niet aan de regels houden te identificeren en passende maatregelen te nemen om naleving af te dwingen.
 • Verhoogt de transparantie: Biedt realtime inkomstengegevens en analyses, waardoor overheden meer inzicht krijgen in hun inkomstenstromen. Dit kan overheden helpen weloverwogen beslissingen te nemen over inkomstenbeleid en begrotingen.
 • Verbetert rapportage en controle: Genereert rapporten en audits, waardoor het voor overheden gemakkelijker wordt om trends in inkomsten te volgen, wat overheden helpt om datagestuurde beslissingen te nemen en de inkomstenprognoses te verbeteren.

FreeBalance's (GRM) Government Receipts Management software bevat verschillende functies om overheden te helpen hun inkomsten efficiënt te beheren. De software is ontworpen om alle financiële beheerfuncties te integreren in één uniform systeem. De belangrijkste functies zijn ondersteuning van verschillende soorten belastingen, zoals inkomsten-, eigendoms-, douane-, accijns- en omzetbelasting. Daarnaast helpt het bij het beheer van informatie en identiteit van burgers en bedrijven in alle belastingsystemen door middel van klanten- en belastingbetalersbeheer. De software helpt ook bij het beheer van de verkoop van alle overheidsactiva en ondersteunt het inningsbeheer door het verwerken van ontvangsten, inningen, facturering, afschriften en aanmaningen. Tot slot stelt (GRM) Government Receipts Management overheden in staat om alle processen voor het innen van inkomsten te beheren, waaronder vergunningen, licenties, certificeringen, gebruikersvergoedingen en boetes.

De pijler Beheer van overheidsontvangsten van FreeBalance (GRM) is volledig geïntegreerd met alle andere pijlers en modules van de FreeBalance Accountability Suite™ en deelt hetzelfde uniforme platform, de FreeBalance Accountability Platform™. Het biedt real-time gegevensanalyse en prestatiecijfers via verschillende belangrijke functies:

 1. Gegevensintegratie: De software is ontworpen om te integreren met een reeks gegevensbronnen, waaronder financiële systemen van de overheid, HR-systemen en andere gegevensbronnen. Hierdoor hebben overheden toegang tot real-time gegevens over prestatiecijfers zoals het innen van inkomsten, dienstverlening en programmaresultaten.
 2. Datavisualisatie: De software bevat krachtige hulpmiddelen voor gegevensvisualisatie waarmee overheden grafieken, diagrammen en andere visualisaties van hun prestatiegegevens kunnen maken. Deze visualisaties bieden real-time inzicht in de prestaties van de overheid, waardoor overheden trends en patronen in hun gegevens kunnen herkennen.
 3. Dashboards: De software omvat aanpasbare dashboards die prestatiecijfers in real-time weergeven. Deze dashboards kunnen worden geconfigureerd om te voldoen aan de specifieke behoeften van verschillende belanghebbenden, zodat zij snel toegang hebben tot de informatie die voor hen het belangrijkst is.
 4. Waarschuwingen: De software bevat een waarschuwingsfunctie die kan worden geconfigureerd om overheidsfunctionarissen en andere belanghebbenden te waarschuwen wanneer de prestatiecijfers buiten de vooraf gedefinieerde drempels vallen. Hierdoor kunnen overheden in real time corrigerende maatregelen nemen, voordat de problemen ernstiger worden.
 5. Prestatie tracking: De software stelt overheden in staat de prestaties in de tijd te volgen en biedt real-time inzicht in de manier waarop overheidsprestaties in de loop van de tijd verandert. Zo kunnen de regeringen vaststellen op welke gebieden de prestaties verbeteren en op welke gebieden aanvullende maatregelen nodig zijn.

De GRM-software van FreeBalance biedt real-time gegevensanalyse en prestatiecijfers door integratie met een reeks gegevensbronnen, visualisatie van prestatiegegevens, aanpasbare dashboards, waarschuwing van belanghebbenden voor prestatieproblemen en het volgen van prestaties in de tijd. Dit stelt overheden in staat om data-gedreven beslissingen te nemen in real-time, waardoor hun vermogen om diensten effectief en efficiënt te leveren wordt verbeterd.

De FreeBalance Accountability Suite™ is massaal configureerbaar en zeer uitbreidbaar wat betekent dat het kan voorzien in elke behoefte van de overheid. Veel PFM-deskundigen zien niet veel van een verschil tussen configuratie of aanpassing - vaak verwijzen naar elke aanpassing als "maatwerk". Wij praten al enige tijd over het verschil en de industrie heeft ons eindelijk ingehaald door configuratie te definiëren als "no-code" aanpassing. 

FreeBalance's (GRM) Government Receipts Management software is zeer configureerbaar en vereist weinig tot geen software ontwikkeling om aan specifieke overheidsbehoeften te voldoen. Enkele manieren waarop de software kan worden geconfigureerd zijn:

 1. Metriek: Overheden kunnen hun eigen prestatiecijfers definiëren, zodat zij de prestaties kunnen afzetten tegen hun eigen doelstellingen en prioriteiten.
 2. Dashboards: De software omvat aanpasbare dashboards die kunnen worden geconfigureerd om de informatie weer te geven die het belangrijkst is voor verschillende belanghebbenden. Overheden kunnen dashboards configureren om statistieken, rapporten en andere informatie weer te geven op een manier die aan hun specifieke behoeften voldoet.
 3. Rapporten: De software omvat een reeks standaardrapporten en hulpmiddelen voor het maken van aangepaste rapporten. Overheden kunnen rapporten maken die voldoen aan hun specifieke rapportage-eisen, waaronder verschillende gegevensbronnen, tijdsperioden en rapportformaten.
 4. Waarschuwingen: De software bevat een waarschuwingsfunctie die kan worden aangepast aan specifieke behoeften. Overheden kunnen waarschuwingen configureren om verschillende belanghebbenden op de hoogte te stellen wanneer prestatiecijfers buiten vooraf gedefinieerde drempels vallen.
 5. Werkstromen: De software bevat workflow management tools waarmee overheden het GRM proces kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften. Overheden kunnen workflows configureren die passen bij hun specifieke bedrijfsprocessen, waaronder gegevensverzameling, analyse en rapportage.

De GRM-software van FreeBalance is in hoge mate configureerbaar, zodat overheden de software kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften. Dit helpt overheden om prestatiemanagementprocessen te implementeren die zijn afgestemd op hun unieke doelstellingen, prioriteiten en bedrijfsprocessen.

Aanvullend lezen

Overheidsinkomsten optimaliseren met de digitale GRM-oplossingen van FreeBalance Beheer van overheidsinkomsten - soms ook bekend als overheidsinkomstenbeheer of afgekort tot GRM - is het proces om inkomstenstromen zo effectief mogelijk te beheren, zodat de kosten laag worden gehouden en de inkomsten gemaximaliseerd.
Beeld van kraan die water pompt Het belang van inkomstenbeheer in staatsbedrijven Inkomstenbeheer is een cruciaal aspect van het runnen van elk bedrijf, maar in staatsbedrijven speelt het een nog belangrijkere rol. Effectief inkomstenbeheer in staatsbedrijven vereist het optimaliseren van inkomstenstromen, het beheren van kosten en het minimaliseren van verspilling om de inkomsten en winstgevendheid te verhogen. Dit is met name van belang voor staatsbedrijven omdat zij opereren in een complexe economische en politieke omgeving en vaak onderworpen zijn aan overheidsinterventie en regelgeving.
Illustratie van inkomstenbeheer Het belang van het beheer van overheidsinkomsten Revenue management (of receipts management zoals het vaak wordt genoemd) verwijst naar het proces van strategische optimalisatie van inkomstenstromen om de winst te maximaliseren en tegelijkertijd de kosten te minimaliseren. Hoewel deze praktijk meestal wordt geassocieerd met de particuliere sector, wordt inkomstenbeheer steeds belangrijker voor organisaties in de publieke sector. Met beperkte middelen en een toenemende vraag naar openbare diensten is het voor overheden van essentieel belang om hun inkomstenstromen effectief te beheren om de financiële duurzaamheid van het land en economisch succes op lange termijn te waarborgen.
Neem contact op

Wilt u meer weten? Vul dan onderstaand formulier in.


Neem contact op met FreeBalance om te horen hoe we de hervorming van het beheer van overheidsfinanciën in uw land kunnen versnellen.

Neem contact op met