Adviesdiensten voor de overheid


Met ruime ervaring in zowel ontwikkelde als opkomende landen heeft FreeBalance een ongeëvenaarde ervaring in de hervorming van de overheidsfinanciën. Dankzij de technologie-agnostische adviesdiensten voor de publieke sector kunnen overheden effectieve hervormingsagenda's voor het beheer van de overheidsfinanciën ontwikkelen, uitvoeren en in stand houden.

De adviesdiensten van FreeBalance zijn op maat gemaakt voor overheden en omvatten:

Bestuur

Bestuur

Regeringen helpen bij het bepalen van de beste volgorde van hervormingen van het beheer van de overheidsfinanciën op basis van de context van hun land.

Modern Ministerie

Modern Ministerie

de ministeries van Financiën helpen om de interne structurele en operationele evolutie tot stand te brengen die nodig is om een modern hervormingsproces van het beheer van de overheidsfinanciën te ondersteunen

Planning van overheidsmiddelen

Planning van overheidsmiddelen

Overheden helpen om met succes de juiste GRP-oplossing te implementeren op basis van een risico- en kansenanalyse van GRP-subsystemen, datacenterinfrastructuren en IT-capaciteiten.

Slimme welvaart

Slimme welvaart

Regeringen helpen hun beleid en begroting af te stemmen op het welzijn van de burger en duurzame ontwikkeling.

Blockchain

Blockchain

Overheden helpen bij het beoordelen of zij klaar zijn voor de invoering van blockchaintechnologieën

Crisisbeheersing

Crisisbeheersing

Als wereldwijde PFM-specialist hebben wij een portefeuille van producten en diensten ontwikkeld om fiscale uitdagingen in verband met mondiale en nationale crises het hoofd te bieden.

Neem contact op

Implementatiediensten

De implementatiediensten van FreeBalance bestaan uit:

  • Public Sector Project Management dat de product- en projectcoördinatie levert die nodig is om het succes van de overheidsimplementatie te verzekeren en de risico's te beperken.

  • Oplossing Implementatie die voldoet aan de vereisten voor projectbeheer van de overheid en goede praktijken voor kwaliteitsborging bij de overheid.

  • Integratie van oplossingen die de unieke vereisten voor elke overheidsimplementatie ondersteunen, inclusief lokalisatie, configuratie en integratie.

  • Solution Acceptance die de kwaliteitsborging biedt die nodig is om de softwareconfiguratie naar een productieomgeving te verplaatsen.

  • Alle diensten worden geleverd met behulp van onze op maat gemaakte, ISO 9001:2015 gecertificeerde A-i3+qM™ agile overheid implementatie methodologie.

Implementatiemethode van de overheid

A-i3+qM™

A-i3+qM™ is FreeBalance's eigen ISO-9001:2015 gecertificeerde agile overheidsimplementatiemethode. Het omvat software implementatie, software maatwerk voor klanten en software productontwikkeling.

Dit is geen generieke techniek. Het is een projectmanagementmethodologie voor de overheid die is voortgekomen uit 40 jaar ervaring in internationale PFM en overheidstransformatie.

Meer informatie

Duurzaamheidsdiensten

Ervoor zorgen dat de investeringen van een land in het beheer van de overheidsfinanciën duurzaam zijn, staat centraal in het doel van FreeBalance om het welzijn van de burgers te verbeteren en corruptie te bestrijden.

FreeBalance zet zich in om de verkregen waarde te maximaliseren en heeft een reeks ondersteunende diensten voor de publieke sector om overheden te helpen hun systemen optimaal te benutten.

Neem contact op

Wilt u meer weten? Vul dan onderstaand formulier in.


Neem contact op met FreeBalance om te horen hoe onze adviesdiensten voor de overheid de hervorming van het beheer van overheidsfinanciën in uw land kunnen versnellen.

Neem contact op met