Overheid

Overheid

Planning van overheidsmiddelen

GRP-oplossingen voor optimaal beheer van overheidsprestaties


De FreeBalance Accountability Suite™ is een configureerbare en schaalbare GRP-oplossing voor alle niveaus van de centrale, regionale en lokale overheid.

Tegenwoordig worden FreeBalance GRP oplossingen wereldwijd geïmplementeerd bij overheden over de hele wereld. Tot de klanten behoren de regeringen van Antigua en BarbudaBrazilië, Canada, Costa Rica, GuyanaHaïti, Jamaica, KosovoLaos, Liberia,Mongolië, de Filippijnen, Sierra Leone, Zuid-Soedan, Suriname, Sri Lanka, Oost-Timor, Oegandaen de VS.

De software kan eenvoudig worden gelokaliseerd en geconfigureerd voor internationale inzet. FreeBalance ondersteunt meerdere landen met verschillende lokalisatie- en moderniseringsbehoeften voor optimale prestatiemanagement van de overheid.

De FreeBalance Accountability Suite™ automatiseert het beheer van de gehele begrotingscyclus van de overheid, met inbegrip van beleidsgestuurde budgettering, uitgavenkaders voor de middellange termijn (MTEF), begrotingsoverschrijvingen, uitgavenprioriteiten, beheer van externe middelen, speciale projectrekeningen en fiscale decentralisatie.

GRP. Niet ERP.

Waarom zijn GRP implementaties anders?

De GRP-software van FreeBalance is exclusief ontworpen voor de overheid. De software is alleen toepasbaar in de publieke sector. Enterprise Resource Planning (ERP) software is oorspronkelijk ontworpen voor de private sector.

GRP is software die is ontworpen voor de unieke eisen van het financieel beheer van de overheid. GRP-software is budgetgestuurd door het gebruik van Commitment Accounting, waarbij de begroting de juridische belichaming is van de doelstellingen van de overheid. Commitment Accounting wordt alleen gebruikt bij de overheid en andere vormen van openbaar financieel beheer.

Regeringen hebben complexe mandaten. Het verbeteren van de resultaten vereist mechanismen in GRP-software voor planning en analyse gedurende de gehele begrotingscyclus, met de nadruk op verbetering van de overheidsdiensten.

Neem contact op

Wat is de rol van middelenplanning bij de overheid?


Middelenplanning is essentieel voor de overheid en is een fundamenteel instrument voor de dienstverlening aan burgers en de verwezenlijking van nationale ontwikkelingsdoelstellingen. Een doeltreffende GRP-oplossing is een essentieel onderdeel van de Hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën reis.

De voordelen van middelenplanning bij de overheid zijn onder meer:

  • Snelle uitvoering dankzij de configuratieaanpak
  • Groot aanpassingsvermogen aan overheidshervorming en -modernisering in de loop der tijd dankzij de "progressieve activerings"-configuratie van GRP, die rekeningstelsels voor meerdere jaren omvat.
  • Lage middleware- en apparatuurkosten dankzij open systemen die een breed scala aan open source en propriëtaire onderliggende software ondersteunen
  • Toekomstige overheidsspecifieke functiesets omdat de 100% gericht is op de overheidsmarkt.
  • Bereidheid om software aan te passen aan nieuwe eisen van de klant
  • Gebruiksgemak en lagere opleidingskosten
Neem contact op

Wilt u meer weten? Vul dan onderstaand formulier in.


Neem contact op met FreeBalance om te horen hoe wij kunnen helpen het prestatiebeheer van de overheid in uw land te verbeteren.

Neem contact op met