Advies

Advies

De hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën is meer wetenschap dan kunst

Standbeeld US Capitol Dome Rotunda Apothesis Washington DC

Ongeëvenaarde ervaring met de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën

Als gespecialiseerde business-to-government onderneming met ongeëvenaarde ervaring in Public Financial Management (PFM), is FreeBalance de eerste keuze voor overheden die een PFM hervorming en nation building programma willen plannen en uitvoeren.

De oplossingen van FreeBalance zijn afgestemd op de prioriteiten van het land, de nationale ontwikkelingsplannen en de doelstellingen van de donoren.

Consulting

Consulting voor de publieke sector

De diensten van FreeBalance helpen overheden om evenwichtige welvaart te bereiken, corruptie te bestrijden en goed bestuur, welzijn van burgers, duurzame ontwikkeling en digitale transformatie te realiseren.

Deze adviesdiensten van de overheid zijn bedoeld om:

  • De capaciteiten van de overheid verbeteren door middel van analyses van de context van het land
  • Door de overheid geleide hervormingen en modernisering mogelijk maken door gebruik te maken van instrumenten
  • Technologieprojectbeheer mogelijk maken via overheidsspecifieke agile methodologie
Neem contact op

Adviesdiensten voor de overheid


Met ruime ervaring in zowel ontwikkelde als opkomende landen heeft FreeBalance een ongeëvenaarde ervaring in de hervorming van de overheidsfinanciën. Dankzij de technologie-agnostische adviesdiensten voor de publieke sector kunnen overheden effectieve hervormingsagenda's voor het beheer van de overheidsfinanciën ontwikkelen, uitvoeren en in stand houden.

De adviesdiensten van FreeBalance zijn op maat gemaakt voor overheden en omvatten:

Bestuur

Bestuur

Regeringen helpen bij het bepalen van de beste volgorde van hervormingen van het beheer van de overheidsfinanciën op basis van de context van hun land.

Modern Ministerie

Modern Ministerie

de ministeries van Financiën helpen om de interne structurele en operationele evolutie tot stand te brengen die nodig is om een modern hervormingsproces van het beheer van de overheidsfinanciën te ondersteunen

Planning van overheidsmiddelen

Planning van overheidsmiddelen

Overheden helpen om met succes de juiste GRP-oplossing te implementeren op basis van een risico- en kansenanalyse van GRP-subsystemen, datacenterinfrastructuren en IT-capaciteiten.

Slimme welvaart

Slimme welvaart

Regeringen helpen hun beleid en begroting af te stemmen op het welzijn van de burger en duurzame ontwikkeling.

Blockchain

Blockchain

Overheden helpen bij het beoordelen of zij klaar zijn voor de invoering van blockchaintechnologieën

Crisisbeheersing

Crisisbeheersing

Als wereldwijde PFM-specialist hebben wij een portefeuille van producten en diensten ontwikkeld om fiscale uitdagingen in verband met mondiale en nationale crises het hoofd te bieden.

Binnen in de rotunda van de British Columbia Legislature

Wat zijn de belangrijkste elementen van een succesvol hervormingsprogramma voor het beheer van de overheidsfinanciën?

Onze adviesdiensten voor de overheid stellen overheden in staat effectieve hervormingsagenda's te ontwikkelen. Dit advies is technologie agnostisch - wij adviseren nooit "rip and replace" van Government Resource Planning (GRP) componenten met FreeBalance software tenzij er geen werkbaar alternatief is.

Deze adviesdiensten van de overheid zijn bedoeld om:

  • Land Context
    Wij hebben mainstream bedrijfsstrategiebenaderingen aangepast aan de publieke sector voor een objectievere bepaling van de landencontext waarbinnen overheden opereren.
  • PFM Sequencing
    Een gestructureerde analytische aanpak levert effectieve plannen op met prioritering op basis van de context en het logisch in kaart brengen van inputs op basis van afhankelijkheden. Deze aanpak stelt ook vast hoe overheden hun PEFA scores.

Aanvullend lezen

PFM en globaal risicobeheer Hoe openbaar financieel beheer wereldwijde risico's beperkt De afgelopen vier decennia heeft FreeBalance overheden over de hele wereld geholpen bij het doorvoeren van hervormingen in het beheer van de overheidsfinanciën om hun doelstellingen te ondersteunen. Hoewel een beter beheer van de overheidsfinanciën geen universele oplossing biedt voor alle overheidsuitdagingen, is het toch van cruciaal belang. De PFM toolkit biedt overheden de mogelijkheid om wereldwijde risico's te beheersen en de veerkracht van een land te vergroten. Meer lezen
Mensen die economische statistieken onderzoeken. Financiële onderzoeker. Vector illustratie. Goede praktijken bij het ontwerpen van rekeningstelsels Het rekeningstelsel (COA) of de "begrotingsindeling" is waarschijnlijk het meest kritische onderdeel van een doeltreffende hervorming van het openbaar financieel beheer (PFM) en het ontwerp van geïntegreerde informatiesystemen voor financieel beheer (IFMIS). De COA voor de overheid is ingewikkelder dan in de particuliere sector en de COA verandert vaak als gevolg van de hervorming van de wetgeving en het financieel beheer. Meer lezen
Wat is de FreeBalance PFM Component Map? De regeringen staan onder druk om te moderniseren en te investeren in nieuwe technologieën, maar het kan moeilijk zijn om te weten waar te beginnen of hoe deze investeringen te prioriteren. De aanschaf van een geïntegreerd informatiesysteem voor financieel beheer (IFMIS) begint vaak met de context van de boekhouding in de particuliere sector of bestaande software die in gebruik is. Maar financiële... Meer lezen

Wilt u meer weten? Vul dan onderstaand formulier in.


Neem contact op met FreeBalance om te horen hoe we de hervorming van het beheer van overheidsfinanciën in uw land kunnen versnellen.

Neem contact op met