Advies

Advies

De hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën is meer wetenschap dan kunst

Standbeeld US Capitol Dome Rotunda Apothesis Washington DC

Ongeëvenaarde ervaring met de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën

Als gespecialiseerde business-to-government onderneming met ongeëvenaarde ervaring in Public Financial Management (PFM), is FreeBalance de eerste keuze voor overheden die een PFM hervorming en nation building programma willen plannen en uitvoeren.

De oplossingen van FreeBalance zijn afgestemd op de prioriteiten van het land, de nationale ontwikkelingsplannen en de doelstellingen van de donoren.

Consulting

Consulting voor de publieke sector

De diensten van FreeBalance helpen overheden om evenwichtige welvaart te bereiken, corruptie te bestrijden en goed bestuur, welzijn van burgers, duurzame ontwikkeling en digitale transformatie te realiseren.

Deze adviesdiensten van de overheid zijn bedoeld om:

  • De capaciteiten van de overheid verbeteren door middel van analyses van de context van het land
  • Door de overheid geleide hervormingen en modernisering mogelijk maken door gebruik te maken van instrumenten
  • Technologieprojectbeheer mogelijk maken via overheidsspecifieke agile methodologie
Neem contact op

Adviesdiensten voor de overheid


Met diepgaande ervaring in zowel ontwikkelde als opkomende landen, heeft FreeBalance ongeëvenaarde ervaring in hervorming van de overheidsfinanciën. Technologie agnostische publieke sector consultancydiensten stellen overheden in staat om hervormingsagenda's te ontwikkelen, te implementeren en te ondersteunen.

De adviesdiensten van FreeBalance zijn op maat gemaakt voor overheden en omvatten:

Bestuur

Bestuur

Regeringen helpen om de beste volgorde van PFM-hervormingen op basis van de context in hun land

Modern Ministerie

Modern Ministerie

Ministeries van Financiën helpen om de interne structurele en operationele evolutie die nodig is om een modern PFM hervormingstraject te ondersteunen

Planning van overheidsmiddelen

Planning van overheidsmiddelen

Overheden helpen bij het succesvol implementeren van de juiste GRP-oplossing op basis van een risico- en analyse van GRP-subsystemen, datacenter infrastructuren en IT-mogelijkheden

Slimme welvaart

Slimme welvaart

Regeringen helpen om beleid en budgetten op elkaar af te stemmen om om het welzijn van burgers en duurzame ontwikkeling

Blockchain

Blockchain

Overheden helpen om te beoordelen of ze klaar zijn voor de invoering van blockchaintechnologieën

Crisisbeheersing

Crisisbeheersing

Als wereldwijde PFM-specialist hebben we een portfolio van producten en diensten ontwikkeld om fiscale uitdagingen in verband met wereldwijde en nationale crises

Publieke waarde realiseren

Publieke waarde realiseren

Publieke leiders helpen om transformatie-, investerings- en bestuursprioriteiten af te stemmen op de overheidsstrategie.

Binnen in de rotunda van de British Columbia Legislature

Wat zijn de belangrijkste elementen van een succesvol hervormingsprogramma voor het beheer van de overheidsfinanciën?

Onze adviesdiensten voor de overheid stellen overheden in staat effectieve hervormingsagenda's te ontwikkelen. Dit advies is technologie agnostisch - wij adviseren nooit "rip and replace" van Government Resource Planning (GRP) componenten met FreeBalance software tenzij er geen werkbaar alternatief is.

Deze adviesdiensten van de overheid zijn bedoeld om:

  • Land Context
    Wij hebben mainstream bedrijfsstrategiebenaderingen aangepast aan de publieke sector voor een objectievere bepaling van de landencontext waarbinnen overheden opereren.
  • PFM Sequencing
    Een gestructureerde analytische aanpak levert effectieve plannen op met prioritering op basis van de context en het logisch in kaart brengen van inputs op basis van afhankelijkheden. Deze aanpak stelt ook vast hoe overheden hun PEFA scores.

Aanvullend lezen

Gaat de technologie te snel voor de normen voor overheidsfinanciën? Zullen kunstmatige intelligentie, blockchain, quantum computing en virtual reality de aard van het financieel beheer van de overheid herdefiniëren? Zal het tempo van technologische innovatie FMIS overbodig maken? Meer lezen
Beheer van het ambtenarenapparaat Inzicht in en hervorming van het beheer van overheidsuitgaven Effectief beheer van overheidsuitgaven is belangrijk omdat het ervoor zorgt dat overheidsgelden efficiënt en transparant worden gebruikt en in lijn zijn met het beleid en de doelstellingen van de overheid. Lees meer over de argumenten voor hervorming en hoe FreeBalance kan helpen. Meer lezen
PFM en globaal risicobeheer Hoe openbaar financieel beheer wereldwijde risico's beperkt De afgelopen vier decennia heeft FreeBalance overheden over de hele wereld geholpen bij het doorvoeren van hervormingen in het beheer van de overheidsfinanciën om hun doelstellingen te ondersteunen. Hoewel een beter beheer van de overheidsfinanciën geen universele oplossing biedt voor alle overheidsuitdagingen, is het toch van cruciaal belang. De PFM toolkit biedt overheden de mogelijkheid om wereldwijde risico's te beheersen en de veerkracht van een land te vergroten. Meer lezen

Wilt u meer weten? Vul dan onderstaand formulier in.


Neem contact op met FreeBalance om te horen hoe we de hervorming van het beheer van overheidsfinanciën in uw land kunnen versnellen.

Neem contact op met