Government Treasury Management

Schatkistbeheer van de overheid

Stelt overheden in staat contant geld, schulden en investeringen te beheren

Overzicht van de oplossing voor schatkistbeheer bij de overheid


(GTM) Government Treasury Management software ondersteunt bankreconciliatie en beheert cash, schuld en investeringen. Het systeem harmoniseert de kasverrichtingen op alle overheidsniveaus, vermindert fiscale risico's en maximaliseert de overheidsmiddelen door effectieve prognoses. De functies omvatten:

Bankafstemming

Bankafstemming

Ondersteunt meervoudig valutabeheer, waaronder aansluitingen, valutawinsten en -verliezen, en migratie naar een Treasury Single Account (TSA).

Beheer van liquide middelen

Beheer van liquide middelen

Ondersteunt de liquiditeit door liquiditeitsprognoses op basis van de verplichtingencyclus, historische trends en managementrapporten.

Beheer van schulden en investeringen

Beheer van schulden en investeringen

Zorgt ervoor dat op tijd aan schuldverplichtingen wordt voldaan en helpt treasury-teams de investeringsportefeuille van de overheid te beheren.

Neem contact op

Modules voor schatkistbeheer bij de overheid


(GTM) Government Treasury Management is een van de zes kernproductpijlers binnen de FreeBalance Accountability Suite™ en bestaat uit een aantal modules die stand-alone of als onderdeel van een geïntegreerde oplossing kunnen worden geïmplementeerd. Met de GTM-pijler kunnen overheden schulden en investeringen beheren.

 • (GTCM) Kasbeheer
  Maakt het mogelijk de beschikbaarheid van liquide middelen te voorspellen om de schuld te verminderen en de inkomsten uit investeringen te verhogen.

 • (GTIM) Investment Management
  Investeringsbeheer dat het subgrootboek voor investeringen en de illustratie van investeringen ondersteunt en integreert met de overheidsboekhouding.

 • (GTLM) Liquiditeitsbeheer
  Zorgt voor het beheer en de boekhouding van alle transacties in verband met investeringsfondsen.

Neem contact op
Uitzicht op Sunehri Masjid, gelegen op Sunehri masjid road Peshawar, Pakistan.

Wat is schatkistbeheer voor de overheid?

Government Treasury Management is het beheer van de geldstromen en liquiditeit van de overheid, haar bank- en kapitaalmarkttransacties en vooral het bijbehorende risicobeheer met behulp van treasury management software.
Neem contact op

Wat zijn de voordelen van Government Treasury Management?


Een geïntegreerde en eengemaakte oplossing voor schatkistbeheer in de publieke sector zoals de FreeBalance Accountability Suite™ stelt een regering in staat al haar kasverrichtingen op alle overheidsniveaus effectief te harmoniseren, fiscale risico's te beperken en de uitgaven te maximaliseren door middel van effectieve prognoses. De voordelen omvatten:

 • Beheer van liquide middelen
  Voorspelt de kasstroombehoeften om de kasreserves te optimaliseren.

 • Bankafstemming
  Stemt grootboeken af met kasontvangsten en betalingen bij banken.

 • Schuldbeheer
  Beheert alle schuldverplichtingen van de overheid.

 • Enkelvoudige schatkistrekening
  Migreert bankrekeningen naar één rekening om reserves, investeringen en schulden effectief te beheren.

 • Beheer van investeringen
  Beheert alle overheidsinvesteringen met financiële instrumenten.

Neem contact op

Vaak gestelde vragen


Vind antwoorden op veelgestelde vragen over FreeBalance's Government Treasury Management Solution.

De pijler (GTM) Government Treasury Management van de FreeBalance Accountability Suite™ is een essentieel hulpmiddel voor overheden en andere openbare instellingen om hun financiële middelen effectief te beheren. Het systeem automatiseert en stroomlijnt financiële processen met betrekking tot kas-, schuld- en investeringsbeheer en maakt real-time monitoring, prognoses en analyse van financiële activiteiten mogelijk. De invoering van de treasury management software van FreeBalance leidt tot meer efficiëntie, betere besluitvorming en beter financieel bestuur.

De FreeBalance (GTM) Government Treasury Management software helpt overheden om hun thesaurieprocessen te verbeteren door ervoor te zorgen dat de overheid over voldoende liquide middelen beschikt om aan haar financiële verplichtingen te voldoen en tegelijkertijd het rendement op haar liquide middelen te maximaliseren. Het helpt ook de schuld- en beleggingsportefeuilles van de overheid te optimaliseren.

FreeBalance's (GTM) Government Treasury Management software biedt een verscheidenheid aan functies om financiële processen voor overheden te stroomlijnen. Kas- en liquiditeitsbeheer is een belangrijke functie die de kasstroombehoeften voorspelt om de kasreserves te optimaliseren. Bankreconciliatie is een andere belangrijke functie waarmee grootboeken worden aangesloten op kasontvangsten en -betalingen bij banken. De functie schuldbeheer beheert effectief alle schuldverplichtingen van de overheid, terwijl de functie voor één enkele rekening van de schatkist bankrekeningen migreert naar één enkele rekening om reserves, investeringen en schuld effectief te beheren. Tot slot beheert de functie beleggingsbeheer alle overheidsinvesteringen met financiële instrumenten. 

De pijler Government Treasury Management van FreeBalance (GTM) is volledig geïntegreerd met alle andere pijlers en modules van de FreeBalance Accountability Suite™ en deelt hetzelfde uniforme platform, de FreeBalance Accountability Platform™. Het biedt real-time gegevensanalyse en prestatiecijfers via verschillende belangrijke functies:

 1. Gegevensintegratie: De software is ontworpen om te integreren met een reeks gegevensbronnen, waaronder financiële systemen van de overheid, HR-systemen en andere gegevensbronnen. Hierdoor hebben overheden toegang tot real-time gegevens over prestatiecijfers zoals het innen van inkomsten, dienstverlening en programmaresultaten.
 2. Datavisualisatie: De software bevat krachtige hulpmiddelen voor gegevensvisualisatie waarmee overheden grafieken, diagrammen en andere visualisaties van hun prestatiegegevens kunnen maken. Deze visualisaties bieden real-time inzicht in de prestaties van de overheid, waardoor overheden trends en patronen in hun gegevens kunnen herkennen.
 3. Dashboards: De software omvat aanpasbare dashboards die prestatiecijfers in real-time weergeven. Deze dashboards kunnen worden geconfigureerd om te voldoen aan de specifieke behoeften van verschillende belanghebbenden, zodat zij snel toegang hebben tot de informatie die voor hen het belangrijkst is.
 4. Waarschuwingen: De software bevat een waarschuwingsfunctie die kan worden geconfigureerd om overheidsfunctionarissen en andere belanghebbenden te waarschuwen wanneer de prestatiecijfers buiten de vooraf gedefinieerde drempels vallen. Hierdoor kunnen overheden in real time corrigerende maatregelen nemen, voordat de problemen ernstiger worden.
 5. Prestatie tracking: De software stelt overheden in staat de prestaties in de tijd te volgen en biedt real-time inzicht in de manier waarop overheidsprestaties in de loop van de tijd verandert. Zo kunnen de regeringen vaststellen op welke gebieden de prestaties verbeteren en op welke gebieden aanvullende maatregelen nodig zijn.

De GTM-software van FreeBalance biedt real-time gegevensanalyse en prestatiecijfers door integratie met een reeks gegevensbronnen, visualisatie van prestatiegegevens, aanpasbare dashboards, waarschuwing van belanghebbenden voor prestatieproblemen en het volgen van prestaties in de tijd. Dit stelt overheden in staat om data-gedreven beslissingen te nemen in real-time, waardoor hun vermogen om diensten effectief en efficiënt te leveren wordt verbeterd.

De FreeBalance Accountability Suite™ is massaal configureerbaar en zeer uitbreidbaar wat betekent dat het kan voorzien in elke behoefte van de overheid. Veel PFM-deskundigen zien niet veel van een verschil tussen configuratie of aanpassing - vaak verwijzen naar elke aanpassing als "maatwerk". Wij praten al enige tijd over het verschil en de industrie heeft ons eindelijk ingehaald door configuratie te definiëren als "no-code" aanpassing. 

FreeBalance's (GTM) Government Treasury Management software is zeer configureerbaar en vereist weinig tot geen software ontwikkeling om aan specifieke overheidsbehoeften te voldoen. Enkele manieren waarop de software kan worden geconfigureerd zijn:

 1. Metriek: Regeringen kunnen hun eigen prestatiecijfers definiëren, zodat zij de prestaties kunnen afzetten tegen hun eigen doelstellingen en prioriteiten.
 2. Dashboards: De software omvat aanpasbare dashboards die kunnen worden geconfigureerd om de informatie weer te geven die voor verschillende belanghebbenden het belangrijkst is. Overheden kunnen dashboards configureren om statistieken, rapporten en andere informatie weer te geven op een manier die voldoet aan hun specifieke behoeften.
 3. Verslagen: De software omvat een reeks standaardrapporten en hulpmiddelen voor het maken van aangepaste rapporten. Overheden kunnen rapporten maken die voldoen aan hun specifieke rapportage-eisen, waaronder verschillende gegevensbronnen, tijdsperioden en rapportformaten.
 4. Waarschuwingen: De software bevat een waarschuwingsfunctie die kan worden aangepast aan specifieke behoeften. Overheden kunnen waarschuwingen configureren om verschillende belanghebbenden op de hoogte te stellen wanneer prestatiecijfers buiten vooraf gedefinieerde drempels vallen.
 5. Workflows: De software omvat workflow management tools waarmee overheden het GTM-proces kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften. Overheden kunnen workflows configureren die passen bij hun specifieke bedrijfsprocessen, waaronder gegevensverzameling, analyse en rapportage.

De GTM-software van FreeBalance is in hoge mate configureerbaar, zodat overheden de software kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften. Dit helpt overheden om prestatiemanagementprocessen te implementeren die zijn afgestemd op hun unieke doelstellingen, prioriteiten en bedrijfsprocessen.

Aanvullend lezen

Overheidsmiddelen voor schatkistbeheer implementeren tijdens het digitale traject In een eerder artikel onderzochten we de reis die overheden maken wanneer ze digitale tools gaan gebruiken voor het beheer van overheidsfinanciën en bespraken we de verschillende stadia van de digitale evolutie van een organisatie via digitalisering, digitalisering en digitale transformatie.
Schatkist Rol van systemen voor schatkistbeheer Het financieel beheer en de boekhouding van de overheid verschillen van die van particuliere ondernemingen. De boekhoudkundige beginselen en voorschriften zijn uniek voor overheden. Zo moeten overheden een hoog niveau van transparantie en verantwoording handhaven, wat het gebruik van gespecialiseerde boekhoudnormen vereist. ERP-systemen voor de particuliere sector zijn niet ontworpen voor deze specifieke eisen en bieden mogelijk niet de nodige functies om te voldoen aan de regelgevings- en rapportage-eisen van de overheid.
Grafisch beheer van de overheidsfinanciën De voordelen van schatkistbeheer door de overheid Schatkistbeheer is het proces van het beheer van de financiële middelen van een organisatie, waaronder contant geld, investeringen en verplichtingen. Schatkistbeheer is een cruciaal aspect van het begrotingsbeheer dat landen helpt hun financiële middelen te beheren, de economische groei te ondersteunen en te zorgen voor transparantie en verantwoording van de overheidsfinanciën. Een goed beheerd thesauriesysteem kan regeringen voorzien van de nodige middelen om openbare diensten en investeringen in infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg te financieren. Dit is waar de FreeBalance Accountability Suite™ om de hoek komt kijken.
Neem contact op

Wilt u meer weten? Vul dan onderstaand formulier in.


Neem contact op met FreeBalance en ontdek hoe wij u kunnen helpen de effectiviteit van uw treasury-activiteiten in de publieke sector te verbeteren.

Neem contact op met