Publiek financieel beheer

Beheer van overheidsfinanciën

Stelt overheden in staat belastinggeld effectief te beheren

Overzicht openbare financiële beheeroplossingen


(PFM) Public Financials Management software ondersteunt de unieke budgettaire vereisten van de publieke sector en biedt functies zoals vastleggingsboekhouding en begrotingsbeheer. De modules kunnen naar wens worden gecombineerd en geconfigureerd en kunnen geleidelijk worden geactiveerd in overeenstemming met een opeenvolgend PFM-hervormingsprogramma. De functies omvatten:

Begroting en vastleggingsboekhouding

Begroting en vastleggingsboekhouding

Ondersteunt financiële kernfuncties van de overheid voor unitaire overheden, nationale overheden, vakministeries, subnationale en lokale overheden en projecten.

Activa en inventaris

Activa en inventaris

Ondersteunt vermogensbeheerprincipes die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van de overheid, zoals vaste activa, winkels, wagenpark en faciliteiten.

Projecten en Job Costing

Projecten en Job Costing

Ondersteunt het projectmanagement door budgettering en projectboekhouding te koppelen aan projectramingen en -prognoses.

Vaste activa en inventaris

Vaste activa en inventaris

Beheert activaboekhouding, afschrijvingen en evaluatie. Ondersteunt overheidsopslag, overdrachten, voorraadtellingen en verbruik.

Journaal, bonnen en grootboeken

Journaal, bonnen en grootboeken

Ondersteunt de traditionele boekhoudcycli die in de openbare en particuliere sector worden gebruikt.

Neem contact op

Openbare Financiële Beheersmodules


Public Financials Management (PFM) is een van de zes kernproductpijlers binnen het FreeBalance Accountability Suite™ en bestaat uit een aantal modules die afzonderlijk of als onderdeel van een uniforme oplossing kunnen worden geïmplementeerd. Het PFM-systeem stelt overheden in staat belastinggeld effectief te beheren.

 • (PFPF) Core Public Financials
  De kern van de overheidsboekhouding - begrotingscontrole, kredieten, vastleggingsboekhouding en rekeningstelsel.

 • (PFBC) Begrotingscontroles
  Geïntegreerd in de FreeBalance Accountability Suite™-systemen zijn controles voor begroting, kredieten en vastleggingen.

 • (PFBR) Verzoeken om begrotingsoverschrijvingen
  Ondersteunt gebruikers die budgetoverschrijvingen aanvragen en beheert de goedkeuringen in de workflow.

 • (PFCB) Kasboeken
  Vereenvoudigd grootboek- en kasboeksysteem voor snelle implementatie en stand-alone behoeften voor ontvangsten.

 • (PFFA) Vaste activa
  Ondersteunt de boekhouding van vaste activa, afschrijvingen, bewaartransacties en het beheer van de overdracht van activa.

 • (PFFM) Vlootbeheer
  Een onderdeel van algemeen activabeheer dat voertuigspecifieke behoeften omvat - garantie, kilometerstand, onderhoud, gebruik, en monitoring en tracering.

 • (PFSI) Voorraden en inventaris
  Maakt aankopen in winkels mogelijk in het inkoopproces, gekoppeld aan het ontvangstproces.

 • (PFSL) Sub-Ledger
  Ondersteunt subgrootboeken als een tussenliggende reeks rekeningen gekoppeld aan het hoofdgrootboek.

 • (PFAA) Verantwoordelijke voorschotten
  Biedt functionaliteit die de controle van voorschotbetalingen ondersteunt, en zorgt voor een correcte uitvoering en automatische controle op het terugvorderen van voorschotbetalingen.

Neem contact op
Wat is Public Financials Management?

Wat is openbaar financieel beheer?

Het beheer van de overheidsfinanciën (PFM) omvat het wet- en regelgevingskader, de IT-systemen en de processen die overheden gebruiken om inkomsten te genereren, overheidsuitgaven te doen, verantwoording af te leggen en de resultaten te controleren. Het is gericht op het stimuleren van economische en bestuurlijke hervormingen met begrotingsdiscipline, voorspelbaarheid, transparantie en verantwoordingsplicht om de overheidsfinanciën te versterken en de maatschappelijke resultaten te verbeteren.

Cruciaal in dit proces is de behoefte aan een uniform en geïntegreerd informatiesysteem voor financieel beheer dat voorziet in begrotingscontroles, kredieten, boekhouding van vastleggingen en het rekeningstelsel. De pijler Beheer van de overheidsfinanciën van het FreeBalance Accountability Suite™ ondersteunt deze unieke budgettaire vereisten van de overheidssector.

Neem contact op

Wat zijn de voordelen van Public Financials Management?


Enkele kenmerken en voordelen zijn:

 • Begrotingscontrole
  Begrotingsfondsen worden in het rekeningstelsel opgenomen op een vooraf bepaald hiërarchisch niveau voor een geaggregeerde begrotingscontrole.

 • Hervorming en modernisering
  Moderniseert de structuur van het financieel beheer, zoals de overgang naar een boekhouding op transactiebasis.

 • Toewijzingscontroles op meerdere niveaus
  Ondersteunt kredieten, warrants of toewijzingen, gekoppeld aan samengevatte of gedetailleerde verslagen binnen het rekeningstelsel en aan begrotingsperiodes.

 • Verbintenis en verplichting Controle
  Ondersteunt een zachte verbintenis tot uitgaven of harde verbintenissen tot contractuele verplichtingen.

 • Real-Time Grootboek
  Houdt de grootboeken in real-time in evenwicht om te voorkomen dat budgetten worden overschreden.

Neem contact op

Vaak gestelde vragen


Vind antwoorden op veelgestelde vragen over FreeBalance's Public Financials Management Solution.

FreeBalance's (PFM) Public Financials Management software is een uitgebreid financieel beheerprogramma dat speciaal is ontworpen voor overheden en organisaties in de publieke sector. Het ondersteunt de unieke budgettaire eisen van de publieke sector en biedt functies als verplichtingenboekhouding en budgetbeheer. De (PFM) Public Financials Management pijler van de FreeBalance Accountability Suite™ bestaat uit een aantal modules die op willekeurige wijze kunnen worden gecombineerd en geconfigureerd en geleidelijk kunnen worden geactiveerd volgens een opeenvolgend hervormingsprogramma voor het beheer van de overheidsfinanciën.

De PFM-software van FreeBalance kan op verschillende manieren helpen de processen voor het beheer van overheidsfinanciën te verbeteren. Ten eerste biedt het real-time zichtbaarheid in financiële prestaties, waardoor overheidsfunctionarissen de uitvoering van de begroting kunnen controleren, uitgaven kunnen volgen en middelen doeltreffender kunnen beheren. Ten tweede biedt het hulpmiddelen voor prestatiebeheer, waarmee overheden doelen kunnen stellen, de voortgang kunnen bijhouden en de resultaten kunnen evalueren aan de hand van vooraf bepaalde maatstaven. Ten slotte is de software ontworpen om naleving van regelgeving en normen te waarborgen, zodat overheden de zekerheid hebben dat hun financiële transacties transparant, verantwoord en controleerbaar zijn. Al met al kan de PFM-software van FreeBalance overheden helpen hun financiële middelen te optimaliseren, hun besluitvorming te verbeteren en de levering van openbare diensten te verbeteren.

De Public Financials Management (PFM) software van FreeBalance is ontworpen om de budgettaire eisen van de publieke sector te ondersteunen. Het omvat modules zoals begrotings- en verplichtingenboekhouding, activa- en voorraadbeheer, project- en job costing, vaste activa en inventaris, en traditionele boekhoudcycli zoals journaals, bonnen en grootboeken. De software is configureerbaar en kan worden afgestemd op de specifieke behoeften van overheidsorganisaties, en functies kunnen geleidelijk worden geactiveerd in overeenstemming met een opeenvolgend hervormingsprogramma voor het beheer van de overheidsfinanciën.

De pijler Public Financials Management (PFM) van FreeBalance is volledig geïntegreerd met alle andere pijlers en modules van de FreeBalance Accountability Suite™ en deelt hetzelfde uniforme platform, de FreeBalance Accountability Platform™. Het biedt real-time gegevensanalyse en prestatiecijfers via verschillende belangrijke functies:

 1. Gegevensintegratie: De software is ontworpen om te integreren met een reeks gegevensbronnen, waaronder financiële systemen van de overheid, HR-systemen en andere gegevensbronnen. Hierdoor hebben overheden toegang tot real-time gegevens over prestatiecijfers zoals het innen van inkomsten, dienstverlening en programmaresultaten.
 2. Datavisualisatie: De software bevat krachtige hulpmiddelen voor gegevensvisualisatie waarmee overheden grafieken, diagrammen en andere visualisaties van hun prestatiegegevens kunnen maken. Deze visualisaties bieden real-time inzicht in de prestaties van de overheid, waardoor overheden trends en patronen in hun gegevens kunnen herkennen.
 3. Dashboards: De software omvat aanpasbare dashboards die prestatiecijfers in real-time weergeven. Deze dashboards kunnen worden geconfigureerd om te voldoen aan de specifieke behoeften van verschillende belanghebbenden, zodat zij snel toegang hebben tot de informatie die voor hen het belangrijkst is.
 4. Waarschuwingen: De software bevat een waarschuwingsfunctie die kan worden geconfigureerd om overheidsfunctionarissen en andere belanghebbenden te waarschuwen wanneer de prestatiecijfers buiten de vooraf gedefinieerde drempels vallen. Hierdoor kunnen overheden in real time corrigerende maatregelen nemen, voordat de problemen ernstiger worden.
 5. Prestatie tracking: De software stelt overheden in staat de prestaties in de tijd te volgen en biedt real-time inzicht in de manier waarop overheidsprestaties in de loop van de tijd verandert. Zo kunnen de regeringen vaststellen op welke gebieden de prestaties verbeteren en op welke gebieden aanvullende maatregelen nodig zijn.

De PFM-software van FreeBalance biedt real-time gegevensanalyse en prestatiecijfers door integratie met een reeks gegevensbronnen, visualisatie van prestatiegegevens, aanpasbare dashboards, waarschuwing van belanghebbenden voor prestatieproblemen en het volgen van prestaties in de tijd. Dit stelt overheden in staat om data-gedreven beslissingen te nemen in real-time, waardoor hun vermogen om diensten effectief en efficiënt te leveren wordt verbeterd.

De FreeBalance Accountability Suite™ is massaal configureerbaar en zeer uitbreidbaar wat betekent dat het kan voorzien in elke behoefte van de overheid. Veel PFM-deskundigen zien niet veel van een verschil tussen configuratie of aanpassing - vaak verwijzen naar elke aanpassing als "maatwerk". Wij praten al enige tijd over het verschil en de industrie heeft ons eindelijk ingehaald door configuratie te definiëren als "no-code" aanpassing.

FreeBalance's (PFM) Public Financials Management software is zeer configureerbaar en vereist weinig tot geen software ontwikkeling om aan specifieke overheidsbehoeften te voldoen. Enkele manieren waarop de software kan worden geconfigureerd zijn:

 1. Metriek: Regeringen kunnen hun eigen prestatiecijfers definiëren, zodat zij de prestaties kunnen afzetten tegen hun eigen doelstellingen en prioriteiten.
 2. Dashboards: De software omvat aanpasbare dashboards die kunnen worden geconfigureerd om de informatie weer te geven die voor verschillende belanghebbenden het belangrijkst is. Overheden kunnen dashboards configureren om statistieken, rapporten en andere informatie weer te geven op een manier die voldoet aan hun specifieke behoeften.
 3. Verslagen: De software omvat een reeks standaardrapporten en hulpmiddelen voor het maken van aangepaste rapporten. Overheden kunnen rapporten maken die voldoen aan hun specifieke rapportage-eisen, waaronder verschillende gegevensbronnen, tijdsperioden en rapportformaten.
 4. Waarschuwingen: De software bevat een waarschuwingsfunctie die kan worden aangepast aan specifieke behoeften. Overheden kunnen waarschuwingen configureren om verschillende belanghebbenden op de hoogte te stellen wanneer prestatiecijfers buiten vooraf gedefinieerde drempels vallen.
 5. Workflows: De software bevat workflow management tools waarmee overheden het PFM-proces kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften. Overheden kunnen workflows configureren die passen bij hun specifieke bedrijfsprocessen, waaronder gegevensverzameling, analyse en rapportage.

De PFM-software van FreeBalance is in hoge mate configureerbaar, zodat overheden de software kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften. Dit helpt overheden om prestatiemanagementprocessen te implementeren die zijn afgestemd op hun unieke doelstellingen, prioriteiten en bedrijfsprocessen.

Aanvullend lezen

De waarde van programmabudgettering in een permacrisis Het is onwaarschijnlijk dat 2022 een dierbare herinnering zal zijn voor regeringen over de hele wereld. Het gaat zelfs zo slecht dat het woord 'permacrisis' het Collins Dictionary-woord van het jaar is. Nu regeringen te maken hebben met onhoudbare niveaus van overheidsschuld en schijnbaar onophoudelijke golven van crises, zijn alle ogen weer gericht op het beheer van de overheidsfinanciën.
Mensen die economische statistieken onderzoeken. Financiële onderzoeker. Vector illustratie. Goede praktijken bij het ontwerpen van rekeningstelsels Het rekeningstelsel (COA) of de "begrotingsindeling" is waarschijnlijk het meest kritische onderdeel van een doeltreffende hervorming van het openbaar financieel beheer (PFM) en het ontwerp van geïntegreerde informatiesystemen voor financieel beheer (IFMIS). De COA voor de overheid is ingewikkelder dan in de particuliere sector en de COA verandert vaak als gevolg van de hervorming van de wetgeving en het financieel beheer.
Meer dan alleen budgettering Meer dan alleen budgettering De FreeBalance Accountability Suite™ heeft meer dan 50 verschillende modules die end-to-end functionaliteit voor het beheer van overheidsfinanciën bieden en kan geleidelijk worden geactiveerd om te voldoen aan de veranderende eisen van uw hervormingsprogramma voor het beheer van overheidsfinanciën.
Neem contact op

Wilt u meer weten? Vul dan onderstaand formulier in.


Neem contact op met FreeBalance om te horen hoe we de hervorming van het beheer van overheidsfinanciën in uw land kunnen versnellen.

Neem contact op met