Privacybeleid

Privacybeleid

FreeBalance Privacy en Cookiebeleid

Ingangsdatum: 28 juni 2021

Inleiding

FreeBalance Inc. en onze filialen en dochterondernemingen ("Bedrijf" of "We") respecteert uw privacy en is vastbesloten deze te beschermen door dit beleid na te leven.

Dit beleid beschrijft hoe wij de persoonlijke informatie van onze klanten, leads en websitegebruikers ("Jij.), beschrijft de soorten informatie die wij van u kunnen verzamelen of die u kunt verstrekken wanneer u deze website bezoekt (onze "Website"), onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en openbaar maken van die informatie, en uw rechten met betrekking tot de informatie. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, geeft u aan dat u de in dit beleid beschreven praktijken begrijpt en aanvaardt en ermee instemt.

Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met dit beleid, tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving. Wij ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die wij over u verzamelen adequaat, relevant en niet buitensporig zijn, en worden gebruikt voor de beperkte doeleinden die hierin worden beschreven.

In de privacywetgeving is persoonlijke informatie gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, waaronder informatie die op zichzelf of samen met andere informatie kan worden gebruikt om een bepaalde persoon te identificeren, te contacteren of te lokaliseren ("Persoonlijke informatie"). Voorbeelden van Persoonsgegevens zijn naam, e-mailadres, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiecode of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van een persoon.

Dit beleid is van toepassing op informatie die wij verzamelen, gebruiken of openbaar maken over onze klanten, leads en websitegebruikers:

 • op deze Website;
 • in e-mail, tekst en andere elektronische berichten tussen u en deze Website; en
 • van derden.

De Website kan links bevatten naar websites, plug-ins, diensten, sociale netwerken of toepassingen van derden. Door op die links te klikken of die verbindingen in te schakelen kan de derde partij gegevens over u verzamelen of delen. Als u een link naar een website van een derde volgt of een plugin van een derde inschakelt, dient u er rekening mee te houden dat deze derden hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Wij controleren deze websites van derden niet, en wij raden u aan het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.

Lees dit beleid zorgvuldig door om ons beleid en onze praktijken voor het verzamelen, verwerken en opslaan van uw informatie te begrijpen. Als u niet akkoord gaat met ons beleid en onze praktijken, maak dan geen gebruik van onze Website. Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Als u deze Website blijft gebruiken nadat wij wijzigingen hebben aangebracht, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt en ermee instemt. Wij zullen u vooraf op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in dit beleid en uw toestemming vragen voor nieuwe manieren waarop wij uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bekendmaken.

Informatie die wij over u verzamelen

Wij verzamelen en gebruiken verschillende soorten informatie van en over u, waaronder:

 • Persoonlijke informatie, die wij redelijkerwijs kunnen gebruiken om u direct of indirect te identificeren, zoals uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer Internet Protocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, gebruikersnaam of andere soortgelijke en elke andere identificatiecode die wij kunnen gebruiken om online of offline contact met u op te nemen.

  Wij bieden elke gebruiker de mogelijkheid om zich af te melden of af te zien van contact voor marketingdoeleinden door gebruik te maken van het afmeldingsmechanisme onderaan onze e-mails of door een e-mail te sturen naar Integrity@FreeBalance.com.

 • Niet-persoonlijke informatie, die niet direct of indirect uw identiteit onthult of rechtstreeks betrekking heeft op een geïdentificeerde persoon, zoals demografische informatie, of statistische of geaggregeerde informatie. Statistische of geaggregeerde gegevens identificeren niet direct een specifieke persoon, maar wij kunnen niet-persoonlijke statistische of geaggregeerde gegevens afleiden uit Persoonsgegevens. Wij kunnen bijvoorbeeld Persoonsgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke Website-functie.

 • Niet-persoonlijke gegevens over uw website-interactieswaaronder de volledige Uniform Resource Locators (URL's), clickstream naar, via en van onze Website (inclusief datum en tijd), pagina's die u hebt bekeken of gezocht, responstijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs), methoden die zijn gebruikt om de pagina te verlaten, of een telefoonnummer dat is gebruikt om onze klantenservice te bellen.

Hoe wij informatie over u verzamelen

Wij gebruiken verschillende methoden om uw informatie te verzamelen, onder andere via:

 • Directe interacties met u wanneer u deze aan ons verstrektbijvoorbeeld door formulieren in te vullen, deel te nemen aan enquêtes of met ons te corresponderen per telefoon, e-mail of anderszins.

 • Geautomatiseerde technologieën of interactiesterwijl u door onze Website navigeert. Automatisch verzamelde informatie kan gebruiksgegevens bevatten en informatie die via cookies wordt verzameld.

 • Derden of openbaar beschikbare bronnenzoals openbare databanken, platforms voor sociale media en gegevensleveranciers van derden. Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat dergelijke derden wettelijk zijn toegestaan om dergelijke informatie aan ons bekend te maken.

Informatie die u ons verstrekt

De informatie die wij rechtstreeks van u verzamelen op of via onze Website kan bestaan uit:

 • Informatie die u verstrekt door formulieren op onze Website in te vullen.

 • Gegevens en kopieën van uw correspondentie (inclusief e-mailadressen), als u contact met ons opneemt.

 • Uw antwoorden op enquêtes die wij u vragen in te vullen voor onderzoeksdoeleinden.

 • Uw zoekopdrachten op de Website.

Informatie die wij automatisch verzamelen

Wanneer u door onze Website navigeert en ermee interageert, gebruiken wij cookies om bepaalde informatie over uw surfgedrag en -patronen te verzamelen, met inbegrip van details over uw bezoeken aan onze Website en andere communicatiegegevens en de bronnen die u op de Website opent en gebruikt.

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. U kunt weigeren browsercookies te accepteren door de betreffende instelling van uw browser te activeren. Als u deze instelling selecteert, is het echter mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze Website. Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, zal ons systeem cookies afgeven wanneer u uw browser naar onze Website leidt.

FreeBalance gebruikt cookies van Google Analytics om de functionaliteit en prestaties van de Website te verbeteren. De informatie die we automatisch verzamelen via Google Analytics zijn statistische gegevens en bevatten geen Persoonsgegevens. Het helpt ons om onze Website te verbeteren en om een betere en meer gepersonaliseerde dienst te leveren, onder meer door ons in staat te stellen om de omvang van ons publiek en onze gebruikspatronen in te schatten en u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze Website.

Om websitebezoekers meer keuze te geven over hoe hun gegevens door Google Analytics worden verzameld, heeft Google een Opt-out Browser add-on ontwikkeld, die beschikbaar is door te gaan naar Google Analytics Opt-out Browser Add-onzodat u zich kunt afmelden voor de programma's van Google.

FreeBalance maakt geen gebruik van andere automatische gegevensverzamelingstechnologieën zoals flash cookies, web beacons en pixel tags.

Informatie die wij verzamelen van derden

Als onderdeel van ons marketingproces kan FreeBalance Persoonsgegevens ontvangen van externe lead providers, van openbare databases zoals het IMF, de Wereldbank en het PEFA-secretariaat, en wanneer u ons volgt of met ons in contact treedt op Twitter, Instagram of LinkedIn.

De Persoonlijke Informatie die wij van derden ontvangen kan bestaan uit naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en informatie met betrekking tot het werkverleden. FreeBalance zorgt ervoor dat elke openbaarmaking van uw Persoonlijke Informatie door derden aan FreeBalance legaal gebeurt en dat adequate gegevensbeschermingsmaatregelen worden gebruikt om uw Persoonlijke Informatie te beschermen. Wanneer FreeBalance uw Persoonsgegevens ontvangt van een derde partij zullen wij u daarvan binnen één (1) maand op de hoogte stellen met inachtneming van de specifieke omstandigheden waaronder uw Persoonsgegevens zijn verzameld, of op het moment van onze eerste communicatie met u indien deze communicatie plaatsvindt minder dan één (1) maand nadat uw Persoonsgegevens door FreeBalance zijn ontvangen.

Hoe en waarom wij uw informatie gebruiken

Wanneer u de Website gebruikt, verzamelen en verwerken wij uw Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij hebben in de onderstaande tabel de verschillende redenen uiteengezet waarom wij uw Persoonsgegevens verwerken en de bijbehorende rechtsgrondslagen waarop wij ons baseren om ons wettelijk toe te staan uw Persoonsgegevens te verwerken:

Beschrijving waarom FreeBalance uw Persoonlijke Gegevens verwerkt Rechtsgrondslag
 • Om onze Website en de inhoud ervan aan u te presenteren.
 • Om uw vragen en verzoeken te beantwoorden.
 • Klantenondersteuning bieden.
 • Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt.
 • Om u productupdates, marketingcommunicatie en service-informatie te sturen.
 • Om te begrijpen hoe u de Website bezoekt en gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren.
 • Om onze Website te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Om onze relatie met u te beheren.
 • Legitiem belang.
 • Om gegevens te analyseren, onder meer via geautomatiseerde systemen en machine learning om onze diensten en uw ervaring te verbeteren.
 • Onderzoek en analyse uitvoeren.
 • Voor elk ander doel met uw toestemming.
 • Toegestaan.
 • Om onze verplichtingen na te komen en onze rechten af te dwingen die voortvloeien uit contracten met u, inclusief voor facturering en inning of om te voldoen aan wettelijke vereisten.
 • Uitvoering van een contract; en
 • Naleving van wettelijke verplichtingen.

Openbaarmaking van uw informatie

Wij kunnen onbeperkt geaggregeerde informatie over onze gebruikers en informatie waarmee geen enkel individu kan worden geïdentificeerd, openbaar maken.

Wij kunnen Persoonlijke Informatie die wij verzamelen of die u verstrekt openbaar maken zoals beschreven in dit Privacybeleid:

 • Aan onze dochterondernemingen en filialen die uw Persoonsgegevens alleen mogen gebruiken voor de hierin vermelde doeleinden.

 • In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, aan een koper of andere opvolger in het geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding, of andere verkoop of overdracht van sommige of alle activa van FreeBalance, hetzij als een lopend bedrijf of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij Persoonlijke Informatie in het bezit van FreeBalance over onze klanten en gebruikers deel uitmaakt van de overgedragen activa.

 • Voor elk ander doel dat door ons bekend wordt gemaakt wanneer u de informatie verstrekt.

 • Met uw toestemming.

Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie ook openbaar maken:

 • Om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridisch proces, inclusief om te reageren op een verzoek van de overheid of regelgeving, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 • Als we geloven dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de rechten, het eigendom of de veiligheid van FreeBalance, onze klanten of anderen te beschermen.

Keuzes over hoe wij uw informatie gebruiken en openbaar maken

Wij streven ernaar u keuzes te bieden met betrekking tot de persoonlijke informatie die u ons verstrekt. Wij hebben mechanismen gecreëerd om u de volgende controle over uw informatie te geven:

 • Opsporingstechnieken. U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer er cookies worden verzonden. Als u cookies uitschakelt of weigert, is het mogelijk dat sommige delen van deze Website niet toegankelijk zijn of niet functioneren.
  naar behoren.

 • Marketing. Als u bepaalde e-mails van ons hebt ontvangen maar niet langer wilt dat uw e-mailadres door FreeBalance wordt gebruikt om onze eigen producten of diensten te promoten, kunt u zich afmelden door te klikken op de afmeldlink die wij in de e-mail hebben opgenomen.

Overdrachten aan derden

Wij kunnen Persoonlijke Informatie die wij verzamelen of die u verstrekt zoals beschreven in dit beleid overdragen aan contractanten of dienstverleners die wettelijk of contractueel verplicht zijn om uw Persoonlijke Informatie te beschermen en uw Persoonlijke Informatie alleen gebruiken voor het
doeleinden waarvoor wij ze aan hen bekendmaken, en om de Persoonsgegevens te verwerken met dezelfde normen die in dit beleid worden uiteengezet. Wanneer wij een dienstverlener inschakelen, eisen wij dat diens privacy- en beveiligingsnormen in overeenstemming zijn met dit beleid en
de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Internationale overschrijvingen

FreeBalance is een wereldwijde onderneming met filialen en dienstverleners over de hele wereld. Als gevolg daarvan kan uw Persoonlijke Informatie worden overgebracht naar, opgeslagen in of verwerkt in andere landen die mogelijk geen gelijkwaardige privacy of gegevensbescherming kennen.
wetten. Ongeacht waar uw Persoonsgegevens worden overgedragen, zullen wij deze echter beschermen in overeenstemming met deze Privacykennisgeving en de toepasselijke wetgeving.

Door onze Website te gebruiken of uw Persoonsgegevens aan ons te verstrekken, stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking van uw Persoonsgegevens.

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw Persoonlijke Informatie is zeer belangrijk voor ons. Wij gebruiken fysieke, elektronische en administratieve maatregelen om uw Persoonlijke Informatie te beveiligen tegen toevallig verlies en tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. Wij slaan alle informatie die u ons verstrekt op achter firewalls op onze beveiligde servers.

Helaas is de overdracht van informatie via het Internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om uw Persoonlijke Informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw Persoonlijke Informatie die naar onze Website wordt verzonden niet garanderen. Elke overdracht van Persoonlijke Informatie is op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen op de Website.

Bewaring van gegevens

Behalve indien anders toegestaan of vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving, bewaren wij uw Persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld te vervullen, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij uw Persoonlijke Informatie anonimiseren zodat deze niet langer met u in verband kan worden gebracht. Wij behouden ons het recht voor dergelijke anonieme en niet-geanonimiseerde gegevens te gebruiken voor legitieme zakelijke doeleinden zonder verdere kennisgeving aan u of uw toestemming.

Kinderen onder de 16 jaar

Onze Website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. Niemand onder de 16 jaar mag Persoonlijke Informatie verstrekken aan of op de Website. Wij verzamelen niet bewust Persoonlijke Informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Als je jonger bent dan 16, gebruik of verstrek dan geen informatie op deze Website of op of via een van de functies ervan, en verstrek geen informatie over jezelf aan ons, met inbegrip van je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Indien wij vernemen dat wij Persoonlijke Informatie hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 16 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen wij deze informatie verwijderen. Als u denkt dat wij informatie van of over een kind jonger dan 16 jaar hebben, neem dan contact met ons op via Integrity@FreeBalance.com.

Toegang tot, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens

Het is belangrijk dat de Persoonlijke Informatie die wij over u bewaren accuraat en actueel is. Houd ons op de hoogte als uw Persoonlijke Informatie verandert.

U hebt het recht om de verzameling van uw Persoonsgegevens in te zien, te controleren, te wissen, te beperken en in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verzameling ervan door ons een e-mail te sturen naar Integrity@FreeBalance.com. Wij kunnen niet ingaan op een verzoek om informatie te wijzigen indien wij van mening zijn dat de wijziging een wet of wettelijke vereiste zou schenden of ertoe zou leiden dat de informatie onjuist is.

Wij kunnen u om specifieke informatie vragen om ons te helpen uw identiteit en uw recht op toegang te bevestigen, en om u de Persoonsgegevens te verstrekken die wij over u bewaren of om de door u gevraagde wijzigingen aan te brengen. De toepasselijke wetgeving kan ons toestaan of verplichten te weigeren u toegang te verlenen tot sommige of alle Persoonsgegevens die wij over u bewaren, of wij kunnen uw Persoonsgegevens hebben vernietigd, gewist of anoniem gemaakt in overeenstemming met onze verplichtingen en praktijken inzake het bewaren van gegevens. Indien wij u geen toegang tot uw Persoonsgegevens kunnen verlenen, zullen wij u de redenen daarvoor meedelen, behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen.

Als u bezorgd bent over ons antwoord of de verstrekte informatie wilt corrigeren, kunt u contact opnemen met onze afdeling Compliance op het volgende adres Integrity@FreeBalance.com.

Als u van mening bent dat wij de wetgeving inzake gegevensbescherming hebben geschonden, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen van persoonsgegevens.

Uw toestemming intrekken

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, gebruiken en overdragen van uw Persoonsgegevens, hebt u het wettelijke recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Om uw toestemming in te trekken, kunt u contact met ons opnemen via Integrity@FreeBalance.com. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat wij u een bepaald product of een bepaalde dienst niet kunnen leveren. Wij zullen u op dat moment uitleggen wat de gevolgen zijn om u te helpen bij uw beslissing.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Het is ons beleid om alle wijzigingen die wij aanbrengen in ons privacybeleid op deze pagina te plaatsen met een bericht dat het privacybeleid is bijgewerkt op de homepage van de Website. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in de manier waarop wij de Persoonlijke Informatie van onze gebruikers behandelen, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen via een bericht op de homepage van de Website. Wij vermelden de datum waarop het privacybeleid voor het laatst werd herzien bovenaan de pagina. U bent ervoor verantwoordelijk dat wij een actueel, actief en afleverbaar e-mailadres voor u hebben, en dat u regelmatig onze Website en dit privacybeleid bezoekt om eventuele wijzigingen te controleren.

Contactinformatie en het aanvechten van naleving

Wij verwelkomen uw vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid en onze privacypraktijken. Neem contact met ons op:

Integrity@FreeBalance.com

Wij beschikken over procedures om klachten of vragen over onze omgang met Persoonsgegevens, onze naleving van dit beleid en de toepasselijke privacywetgeving te ontvangen en te beantwoorden. Om onze naleving van dit beleid te bespreken kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer via bovenstaande contactgegevens.

Neem contact op met