GRP Solutions

Oplossingen van GVK

De eerste wereldwijde oplossing voor de planning van overheidsmiddelen

Mooie Manila stad kust Manila Bay skyline tijdens zonsondergang

Wat is GRP Software?

Regeringen hebben geen aandeelhouders. Ze leggen verantwoording af aan burgers, en burgers eisen een transparante en open overheid.

Dat is waar GRP software om de hoek komt kijken.

FreeBalance heeft Commercial Off-the-Shelf (COTS) Government Resource Planning (GRP) applicatie- en platformsoftware ontwikkeld om aan de unieke behoeften van overheidsmiddelenplanning te voldoen. Het is enterprise-class en ontworpen om overheidsbrede implementaties te ondersteunen.

De GRP-oplossingen van FreeBalance voor centrale, regionale en lokale overheden zorgen voor voorspelbaarheid en controle over de uitvoering van de begroting, gezonde overheidsfinanciën en meer fiscale stabiliteit door verbeterde transparantie en verantwoording.

De FreeBalance Accountability Suite™ kan even doeltreffend worden gebruikt in andere sectoren van de publieke sector, zoals gezondheidszorg, vervoer, nutsvoorzieningen en sociale diensten.

Grafiek van de begrotingscyclus

Voorbereiding van de uitvoering van de begroting

Het GRP bestrijkt de gehele begrotingscyclus van de overheid, met inbegrip van Voorbereiding van de begroting en Uitvoering van de begroting.

Voorbereiding van de begroting is het belangrijkste mechanisme voor regeringen om te bepalen hoe doelstellingen zullen worden bereikt en hoe de overheidsprestaties kunnen worden verbeterd.

Overheid inkomsten en uitgaven worden tijdens de uitvoering van de begroting beheerd met behulp van de vastleggingsboekhouding. Tijdens aanbestedings- en aanwervingscycli worden middelen gereserveerd om ervoor te zorgen dat de begroting niet wordt overschreden. Wijzigingen in de financiële situatie van de regering leiden tot begrotingsoverschrijvingen om de begrotingsdiscipline te waarborgen.

Neem contact op

Het FreeBalance-verschil


Ons op de publieke sector gerichte platform is toegesneden op uw unieke behoeften, met een product roadmap gedefinieerd door overheidsklanten en ontwikkeld door professionals op het gebied van overheidsfinanciën.

Focus op de publieke sector

Focus op de publieke sector

Exclusief gebouwd voor de publieke sector, in tegenstelling tot ERP

Klantgerichte routekaart

Klantgerichte routekaart

Product roadmap gedefinieerd door overheidsklanten

PFM-expertise

PFM-expertise

Uitvoering en ondersteuning door deskundigen op het gebied van overheidsfinanciën

GRP. Niet ERP.


GRP is COTS-software die uitsluitend voor overheden is ontworpen. Sommige GRP-oplossingen zijn ontworpen voor één land, regio of overheidslaag.

GRP-software verschilt op een aantal belangrijke punten van traditionele ERP-software (enterprise resource planning):

ERP

GRP

Gebouwd voor de overheid
Implementeert snel
Aanpasbaar zonder aanpassing van de code
Financieel duurzaam
Maakt toekomstige hervormingen mogelijk
Werkt samen met
Open technologie
Ondersteunt digitale PFM-transformatie
Hoge succespercentages
Projectbeheer ontworpen voor PFM
Commercieel ondersteund
Verschillen tussen GRP en ERP

Verschillen tussen GRP en ERP

Verschillen tussen GRP en ERP zijn onder meer:

 • GRP was uitsluitend ontworpen voor de overheid en de software is alleen van toepassing in de publieke sector, terwijl ERP aanvankelijk werd ontworpen voor de particuliere sector en wordt verkocht in vele verticale markten, of industrieën, waaronder de overheid.
 • GRP-software is ontworpen met begrotingsbewustzijn ingebouwd voor alle modules met geïntegreerde verplichtingenboekhouding terwijl ERP verplichtingenboekhouding heeft toegevoegd en de meeste modules buiten financials niet budgetbewust zijn.
 • GRP software, die regeringsspecifiek is, maakt gebruik van configuratie als het primaire mechanisme om aan de behoeften van de overheid te voldoen, terwijl ERP gebruik maakt van maatwerkcode
 • GRP-softwareleveranciers ontwerpen open systemen voor financiële duurzaamheid, terwijl ERP-leveranciers de neiging hebben oudere technologie en eigen systemen te gebruiken om overheden aan hun software te binden.
 • Verkopers van GRP-software de uitvoering optimaliseren processen voor de context van overheden, terwijl ERP-leveranciers vertrouwen op derden voor implementaties.

Commercieel IFMIS - De realiteit


Overheden kopen, upgraden en vervangen software voor financieel beheer ter ondersteuning van de doelstellingen van het openbaar financieel beheer (PFM), waaronder programma's voor hervorming en digitale transformatie. Grootschalige IT-projecten zoals een IFMIS-implementatie brengen risico's met zich mee, waardoor overheden vaak terughoudend zijn en dus ten prooi vallen aan een aantal veel voorkomende misvattingen.

Gebouwd voor de overheid

Implementeert snel

Aanpasbaar zonder aanpassing van de code

Financieel duurzaam

Mythe:

Er is geen COTS software ontworpen voor de overheid

Mythe:

Het kost veel tijd om een IFMIS te implementeren

Mythe:

IFMIS-implementatie vereist aanzienlijk maatwerk

Mythe:

IFMIS-implementaties zijn zeer duur

GRP Realiteit

 • Begroting, vastlegging en scheiding van functies ingebouwde contruls
 • Alle modules integreren met contruls, inclusief payrull, activa, inventaris, inkoop en contracten.
 • Geen onnodige functionaliteit in de particuliere sector
 • Gebouwd door professionals in overheidsfinanciën met wereldwijde ervaring
GRP Realiteit

 • Maakt gebruik van standaardfunctionaliteit
 • Eenvoudige ondersteuning van nationale en internationale overheidsnormen
 • Werkplaatsconfiguraties passen prototypes aan
 • Voordelen van FreeBalance-uitvoerders met wereldwijde ervaring
GRP Realiteit

 • Overheidsspecifieke Low-Code / No-Code configuratieaanpak
 • Sterk geparametriseerd voor "business rules"
 • Volledig aanpasbare hulp en terminologie
 • Aangepaste domeinen maken het toevoegen van gegevensvelden en regels mogelijk
GRP Realiteit

 • Alleen voor de overheid intuïtieve functionaliteit voor gebruikers van overheidsfinanciën
 • Elke noodzakelijke aanpassing van de code wordt volledig ondersteund door FreeBalance - geen "weescode".
 • Ondersteunt de technologische infrastructuur die door de regeringen wordt gebruikt
 • FreeBalance product roadmap vastgesteld door overheden om de noodzaak om nieuwe applicaties te bouwen te verminderen
Lees:

GRP is geen ERP

Lees:

5 manieren om de time to results van het informatiesysteem voor financieel beheer te versnellen

Lees:

Configuratie, aanpassing: Wat is het verschil?

Lees:

Waarom kost FreeBalance Software minder?

Maakt toekomstige hervormingen mogelijk

Maakt toekomstige hervormingen mogelijk

Werkt samen met

Open Technologie

Mythe:

IFMIS-software is moeilijk aan te passen aan nieuwe hervormingen en modernisering

Mythe:

Het kost veel tijd om een IFMIS te implementeren

Mythe:

IFMIS-software integreert niet goed met zichzelf en ondersteunt geen integratie met andere fiscale subsystemen.

Mythe:

COTS-software is monolithisch en eigendom om klanten aan zich te binden.

GRP Realiteit

 • Geleidelijke activering ter ondersteuning van toekomstige hervormingen en modernisering door middel van configuratie
 • Uniek rekeningstelsel voor meerdere jaren maakt bijwerking tot programmabudgettering, boekhouding op transactiebasis of prestatiebeheer mogelijk.
 • Voordelen van de wereldwijde ervaring van FreeBalance met de hervorming van de overheidsfinanciën
 • Maakt gebruik van de FreeBalance-instrumenten om regeringsspecifieke hervormingen aan te bevelen, waaronder de FreeBalance Academy voor duurzaamheid en capaciteitsverbetering
GRP Realiteit

 • Maakt gebruik van standaardfunctionaliteit
 • Eenvoudige ondersteuning van nationale en internationale overheidsnormen
 • Werkplaatsconfiguraties passen prototypes aan
 • Voordelen van FreeBalance-uitvoerders met wereldwijde ervaring
GRP Realiteit

 • Eén enkel platform voor alle toepassingen, de FreeBalance Accountability Suite™.
 • Gebruikt een "uniform" ontwerp van gedeelde bedrijfscomponenten voor alle, zogenaamde "overheidsentiteiten" voor automatische interoperabiliteit
 • Centraal metadatabeheer, geen behoefte aan metadatabeheertools binnen de FreeBalance Accountability Suite™
 • Maakt gebruik van de instrumenten en expertise van de A-i3+qM™-methodologie van FreeBalance om te integreren met fiscale subsystemen zoals steun, douane, schuld, loonlijst en belastingen.
 • FreeBalance verplicht zich tot integratie met bestaande fiscale software in bedrijf
GRP Realiteit

 • Geen propriëtaire technologie voor klantenbinding
 • Gebouwd met behulp van robuuste open source technologieën om klanten de ruimste keuze te bieden
 • Ondersteunt open normen en gebruikt open integratiemethoden
 • Maakt het mogelijk motoren aan te sluiten om de mogelijkheden uit te breiden
Lees:

Progressieve activering voor een duurzame hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën

Lees:

5 manieren om de time to results van het informatiesysteem voor financieel beheer te versnellen

Lees:

Interoperabiliteit in systemen voor openbaar financieel beheer

Lees:

Open Technologie: De COTS mythe doorbreken

Ondersteunt PFM digitale transformatie

Hoge slagingspercentages

Projectbeheer ontworpen voor de overheid

Commerciële ondersteuning

Mythe:

Digitale transformatie van de overheid kan niet worden bereikt met IFMIS-software

Mythe:

Overheids-ICT in het algemeen, en IFMIS in het bijzonder, kennen een hoog mislukkingspercentage bij de overheid

Mythe:

Standaardprojectmethoden zijn voldoende voor een succesvolle implementatie van IFMIS

Mythe:

Op maat gemaakte software ondersteunt unieke overheidseisen

GRP Realiteit

 • Open integratie binnen het FreeBalance Accountability PlatformTM systeem van registratie om systemen van betrokkenheid, intelligentie en innovatie digitale initiatieven te ondersteunen.
 • Automatische interoperabiliteit tussen FreeBalance Accountability SuiteTM-applicaties ter ondersteuning van digitale integratie van de gehele overheid.
 • FreeBalance A-i3+qM-methodologie-instrumenten om overheden te helpen de prioriteiten van de digitale transformatie van de overheidsfinanciën in kaart te brengen in de context van de realiteit in een land.
 • Plug-in technologie ter ondersteuning van innovatieve nieuwe open source engines voor kunstmatige intelligentie, blockchain, big data, IoT, en machine learning om de innovatiekosten van de overheid te verlagen.
GRP Realiteit

 • Versterkt met FreeBalance als softwareontwikkelaar en software-implementator en betrokken bij de bestuursstructuur
 • Ervaring met implementatie onder de moeilijkste omstandigheden
 • Uitvoeringsteams met een wereldwijd beheer van de overheidsfinanciën, versterkt door het inhuren van lokaal personeel dat de context van het land begrijpt.
 • Overheidsspecifiek platform, software en methodologie verbeteren succespercentages
GRP Realiteit

 • Eén enkel platform voor alle toepassingen, de FreeBalance Accountability Suite™.
 • Gebruikt een "uniform" ontwerp van gedeelde bedrijfscomponenten voor iedereen, genaamd "overheid".
GRP Realiteit

 • FreeBalance Accountability Suite™ ondersteunt de meeste overheidsbehoeften out of the box en vermindert de behoefte aan aanpassing van de code.
 • Het gebruik van het FreeBalance Accountability Platform™, met meer dan 2.000 onderliggende overheidsentiteiten, versnelt de ontwikkeling van unieke overheidstoepassingen.
 • Commerciële ondersteuning van alle door FreeBalance ontwikkelde code elimineert "verweesde code" om onderhouds- en upgradekosten te verlagen
 • Upgrades en nieuwe releases bieden verbeterde functionaliteit voor FreeBalance Accountability Suite™-modules en FreeBalance Accountability Platform™-overheidsentiteiten, ter ondersteuning van de modernisering van de overheid.
Lees:

Digitale transformatie van de overheid: Van registratiesystemen naar innovatiesystemen

Lees:

Wat is de oorzaak van het falen van het systeem voor financieel beheer van de overheid?

Lees:

Wat doet FreeBalance anders?

Lees:

Wat doet FreeBalance anders?

Aanvullend lezen

Overheid van Kosovo verbetert beheer van overheidsfinanciën en e-aanbestedingen met FreeBalance FreeBalance zal drie nieuwe projecten ondersteunen om de mogelijkheden voor het bijhouden van aanbestedingen en facturen en de zichtbaarheid van overheidsfinanciën te verbeteren.
De verwachtingen van de klant veranderen: Hoe doen we dat? Wat is de enige constante in PFM? Verandering. Hervorming en modernisering. Daarom moeten de technische architecturen van informatiesystemen voor financieel beheer (FMIS) van de overheid progressieve activering ondersteunen. Maar hoe weten we hoe we progressief moeten activeren? En hoe begrijpen we en reageren we op de veranderende verwachtingen van de overheidsklant?
Interoperabiliteit De relevante "architecturen" voor PFM-implementaties definiëren Het definiëren en begrijpen van de verschillende architecturen die betrokken zijn bij de implementatie van PFM is cruciaal om een succesvolle hervorming van het publieke financiële beheer mogelijk te maken.

Wilt u meer weten? Vul dan onderstaand formulier in.


Neem contact op met FreeBalance om te horen hoe wij kunnen helpen de prestaties van de overheid in uw land te verbeteren.

Neem contact op met