Overzicht

De uitvoering van een fiscale begroting is een cruciale verantwoordelijkheid van elke regering. Om ervoor te zorgen dat de uitgaven binnen de goedgekeurde grenzen blijven, worden tijdens de uitvoeringsfase van de begroting verschillende begrotingscontroles ingevoerd. De cursus Budgettering en Kredieten traint overheidsfunctionarissen in deze essentiële uitgavencontroles.

In deze cursus zullen de deelnemers inzicht krijgen in de boekhouding van vastleggingen en het belang daarvan voor het handhaven van begrotingsdiscipline. Zij zullen ook leren over de verschillende soorten financiële controles voor vastleggingen en verplichtingen, en hoe deze toe te passen bij de uitvoering van de begroting. Met deze kennis kunnen overheidsfunctionarissen een sleutelrol spelen om ervoor te zorgen dat de begroting wordt nageleefd en het geld van de belastingbetaler op verantwoorde wijze wordt besteed.

Cursus Doelstellingen

 • Leer hoe u de FreeBalance Accountability Suite™ kunt gebruiken om budgetcontroles af te dwingen tijdens de uitvoering van het budget.
 • Begrijpen hoe in begrotingscontroles elementen kunnen worden gewijzigd en bedragen kunnen worden herverdeeld
 • Leer de verschillende functionaliteiten van de volgende FreeBalance Accountability Suite™ modules:
  • (PFBC) Begrotingscontroles
  • (PFPF) Core Public Financials
  • (PFBR) Verzoeken om begrotingsoverschrijvingen

Inhoud van de cursus

 • Overzicht van de FreeBalance Accountability Suite™ (PFPF) Kernmodule Overheidsfinanciën
 • De verschillende soorten financiële controles
 • Vaststelling van begrotingscontroles
 • Wijziging van begrotingscontroles door middel van vouchers voor de bijwerking van begrotingscontroles en herverdelingsvouchers
 • Het creëren van verbintenissen en verplichtingen
 • Genereren van begrotings- en kredietrapporten voor specifieke informatiebehoeften

Doelgroep

 • PFM-consultants
 • GRP Consultants
 • Bedrijfsanalisten
 • Ambtenaren
 • Beleidsmakers
Data Op aanvraag
Lengte 0.5 Dagen
Tempo Zelfstudie
Vergoedingen $50 (introductieprijs)
Taal Engels

Verwante cursussen

Rekeningoverzicht

Rekeningschema

De cursus Chart of Accounts (COA) is ontworpen om financiële managers van de overheid te helpen de fundamentele ontwerpcriteria te verkennen voor het creëren van een moderne en effectieve COA. Via deze cursus leren deelnemers hoe een goed ontworpen COA de rapportage kan stroomlijnen, voor wereldwijde zichtbaarheid kan zorgen en de naleving van de regels kan verbeteren. 

Treasury Management

Schatkistbeheer

Government Treasury Management helpt de bestedende eenheden bij het vaststellen van betalingsprioriteiten. De schatkist werkt de banksaldi bij via het bankafschrift, waarin de dagelijkse ontvangsten zijn opgenomen. Op basis van de beschikbare liquiditeit kan de schatkist beslissen welke betalingen worden vrijgegeven en welke betalingen worden uitgesteld.

Inkoopbeheer

Inkoopmanagement

Inkoop omvat alle activiteiten met betrekking tot de aankoop van goederen, diensten en werken. Een goed inkoop- en aanbestedingssysteem zorgt ervoor dat aan de behoeften van de eindgebruikers in organisaties wordt voldaan terwijl de prijs-kwaliteitverhouding wordt gemaximaliseerd.

Neem contact op met