Overzicht

De enige inkomstenbronnen van een overheid zijn de belastingen die ze int en de diverse vergoedingen die verschillende departementen en agentschappen aanrekenen voor allerlei diensten zoals nutsvoorzieningen, vergunningen, visa, boetes, enz. Het is daarom essentieel dat deze inkomsten efficiënt en effectief worden beheerd. De FreeBalance Accountability Suite™ biedt belastingadministraties en geïntegreerd beheer van overheidsinkomsten. Deze cursus biedt een algemeen overzicht van de functies en voordelen van het gebruik van de inkomstenbeheermodule van de FreeBalance Accountability Suite™.

Cursus Doelstellingen

 • De belangrijkste kenmerken van een effectief inkomstenbeheersysteem uitleggen
 • Het proces, de functies en de integratie van de module Revenue Management begrijpen
 • Inkomstenrapporten genereren met verschillende methoden

Inhoud van de cursus

 • Inkomstenbonnen
 • Ontvangstbewijzen
 • Debet- en creditnota's
 • Stortingen

Doelgroep

 • PFM-consultants
 • GRP Consultants
 • Bedrijfsanalisten
 • Ambtenaren
 • Beleidsmakers
 • Accountants
Data Op aanvraag
Lengte 0.5 Dagen
Tempo Zelfstudie
Vergoedingen $50 (introductieprijs)
Taal Engels

Verwante cursussen

Budgettering en kredieten

Begroting en kredieten

De uitvoering van een fiscale begroting is een cruciale verantwoordelijkheid van elke regering. Om ervoor te zorgen dat de uitgaven binnen de goedgekeurde grenzen blijven, worden tijdens de uitvoeringsfase van de begroting verschillende begrotingscontroles ingevoerd. De cursus Budgettering en Kredieten traint overheidsfunctionarissen in deze essentiële uitgavencontroles.

Winkels en voorraadbeheer

Opslag en voorraadbeheer

De FreeBalance-cursus Magazijn- en voorraadbeheer is ontworpen om mensen uit te rusten met de essentiële hulpmiddelen en kennis die nodig zijn om efficiënte, robuuste en aanpasbare magazijn- en voorraadoperaties uit te voeren in organisaties in de publieke sector. 

Uitgavenbeheer

Beheer van de uitgaven

Een uitgave is een betaling van een geldbedrag door een organisatie die voortvloeit uit een geldige verbintenis of verplichting.

Neem contact op met