Overzicht

Overheidsopdrachten zijn een complex en cruciaal proces dat van invloed is op de prestaties van overheidsinstellingen en de levering van openbare diensten. Inkoop: From Policy to Performance is een uitgebreide online cursus die de waarde van geïntegreerde inkoop binnen de context van openbaar financieel beheer uitlegt.

Deze cursus helpt je om inkoop en prestaties af te stemmen op overheidsstrategieën en inzicht te krijgen in de onderlinge relatie tussen informatiesystemen ter ondersteuning van overheidsinkoop.

Doelgroep

Inkoopfunctionarissen, inkooppersoneel, contractmanagers en overheidsauditors

Data Op aanvraag
Lengte 1 dag
Tempo Zelfstudie
Vergoedingen $150
Taal Engels

Verwante cursussen

Overheid Digitale Transformatie

Digitale transformatie van de overheid

De cursus Government Digital Transformation is ontworpen om overheidsprofessionals te helpen de implicaties van digitale transformatie op overheidsoperaties te begrijpen, met name op het gebied van het beheer van overheidsfinanciën. De cursus behandelt het gebruik van informatietechnologie ter ondersteuning van digitale transformatie bij de overheid, met een focus op praktisch advies en begeleiding voor Public Financial Management professionals.

Neem contact op met