Onze digitale toekomst gericht op mensen, 6 vaststellingen class=

Onze op mensen gerichte digitale toekomst, 6 aanknopingspunten

#OurDigitalFuture tag cloud
Marshall McLuhan merkte op dat elk nieuw medium eerdere media als inhoud gebruikt. Het duurt even voordat het medium de boodschap wordt. Wanneer inherente kenmerken naar voren komen. En maatschappelijke effecten meetbaar worden.
Zo is het ook met het internet. We kunnen terugkijken op de historische Onze mensgerichte digitale toekomst conferentie op 10 december als een keerpunt van analoog naar digitaal denken. Georganiseerd door Constellation Onderzoek en de Coalitie voor People-Centered Internet (PCI), #OurDigitalFuture herdacht de  70e verjaardag van de VN-Verklaring van de Rechten van de Mens, en internetpenetratie van de helft van de mensheid. En, de 50e verjaardag van De "moeder van alle demo's" van Douglas Englebart was niet ver uit de gedachten van de aanwezigen.
Panelleden en sprekers gebruikten lessen uit het technologische verleden als context voor de digitale toekomst. De zeven PCI eigenschappen van het internet die we nodig hebben  (weergegeven aan het einde van dit bericht) vormden een groot deel van de agenda. In sessies (video's) en mijn discussies tijdens de conferentie kwamen deze zes consistente thema's naar voren:

 1. Voorbij connectiviteit naar realistisch internet voorgoed
 2. Van analoog bestuur naar een digitaal sociaal contract
 3. Voorbij de dichotomie open versus veilig naar een "glokale" sociale context
 4. Voorbij sociale verantwoordelijkheid naar samenwerking op schaal
 5. Voorbij "jij als product" in een tijdperk van vertrouwen, transparantie en de duistere kunsten
 6. Voorbij de "opkomst van de robots" naar mensvergroting

(gedetailleerde observaties en ingesloten tweets hieronder)
Internet grootheden zoals Vint Cerf (onder), Sir Tim Berners-Lee, Mei Lin Fung, Adrian Lovett, David Bray en Ray Wang diep ingegaan op technologische problemen, ethiek, rechtvaardigheid en kansen.
Vint Cerf en mensenrechten in de digitale ruimte

1. Internet voor het goede

 • verder dan connectiviteit


Het internet is niet de bron van alle kwaad. Er zijn meetbare voordelen door de internetconnectiviteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te verbeteren. Bijvoorbeeld een Onderzoek Wereldbank gevonden dat een toename van de penetratie van vaste breedband met 10 procentpunten de bbp-groei zou doen toenemen met 1,21% in ontwikkelde en 1,38% in ontwikkelende economieën.
Dit was geen conferentie over "technologische oplossingen". Geen zelfvoldane Silicon Valley types. Sprekers onderzochten hoe het internet kan worden ingezet voor gezonde, goed opgeleide, duurzame en rechtvaardige samenlevingen. Internet als platform voor overheidsbeleid. Als een platform om "wicked problems" te overwinnen. Verder dan kattenvideo's.
People-centred betekent focus op internet als publiek goed voor iedereen

2. Opkomend digitaal sociaal contract

 • voorbij analoog bestuur


Zijn er digitale mensenrechten? De sprekers waren het eens over de noodzaak om de begrippen mensenrechten en ethiek uit te breiden naar de digitale ruimte. De digitale kloof op het gebied van connectiviteit en toegankelijkheid vergroot de ongelijkheid. De bevoorrechten profiteren van de informatieasymmetrie om beter opgeleid en beter verbonden te raken. Om te innoveren. Inkomensgroei en een betere gezondheid.
Internetconnectiviteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid doen meer dan het speelveld gelijk maken. Het maakt gebruik van het cognitieve overschot. Het genereert duurzame groei en verbetert de sociale cohesie. Het digitale sociale contract gaat over welzijn. Het internet als nutsvoorziening zou een fundamenteel mensenrecht moeten zijn.
De mens centraal betekent het recht op informatie

3. "Glokale" sociale context

 • voorbij de dichotomie open versus veiligheid


Sprekers bespraken de dichotomie open versus veiligheid. Kan een open toegankelijk internet leiden tot meer "nepnieuws", sociale conflicten en crimineel gedrag? Wat is de rol van de staat in het monitoren van het internet? Toomas Hendrik Ilves, de voormalige president van Estland, stelt dat het internet zowel open als veilig kan zijn.
Dame Wendy Hall beschreef de sociale en culturele context van staatstoezicht en de impact op de publieke veiligheidsperceptie. Toegankelijkheid over nationale grenzen heen en digitale inclusie werden besproken. De oplossing voor de dichotomie lijkt te liggen in het combineren van een aantal universele mondiale principes met lokale belangen.
Mensgericht betekent dat culturen worden gerespecteerd.

4. Digitale samenwerking op schaal

 • verder dan sociale verantwoordelijkheid


Je zou kunnen denken dat technologiebedrijven de bron zijn van alle internetproblemen. Socialemediabedrijven hebben prikkels om reclame-inkomsten te genereren. Dit leidt vaak tot ethische en morele problemen. Maar, zoals Richie Etwaru zei, is het bedrijfsleven een deel van de oplossing.
We hebben de opkomst gezien van privébedrijven als sociale ondernemingen waar sociale verantwoordelijkheid centraal staat. Van "benefit corporations" die bedrijfspraktijken inzetten om maatschappelijke problemen op te lossen. Van schaalvergrotende non-profits. Van een nieuwe moderne filantropie. Van publiek-private partnerschappen. Van participatieve budgettering. Van hacktivisim. Digitaal belooft het beste uit het bedrijfsleven, de overheid en non-profits op te schalen. Voorbij zijn de dagen dat de "zaken van zaken zijn zaken" heerste het conventionele denken.
Mensgericht betekent dat iedereen kan deelnemen aan het oplossen van problemen en het vinden van oplossingen

5. Vertrouwen, transparantie en de zwarte kunsten

 • verder dan "jij als product"


De eerste fase van sociale media behandelde gebruikers zijn informatie. We gaven persoonlijke informatie op om gratis spullen te krijgen. We werden te gelde gemaakt door advertenties. Onze persoonlijke privégegevens werden verkocht. Slechte acteurs verdienden onze digitale uitlaatgassen. Hackers deden hun intrede en het internet lijkt niet langer een veilige ruimte te zijn.
We hebben nepnieuws, misinformatie en manipulatie op grote schaal gezien. Wat is de oplossing? Sprekers wezen op de combinatie van privacywetgeving, bedrijfsethiek, kunstmatige intelligentie, anti-trust en cyberbeveiliging. Je privégegevens moeten worden behandeld als privébezit.
En transparantie is de weg naar vertrouwen. Vertrouwen is de valuta voor groei. Mobiele supercomputers in de handen van mensen leggen is een belangrijke stap voorwaarts voor het bedrijfsleven, de overheid en non-profitinstellingen.
Gericht op mensen betekent transparantie en persoonlijke gegevens zijn eigendom

6. Opkomst van de geaugmenteerde mens

 • voorbij de opkomst van de robots


Juist de technologie die duurzame ontwikkeling kan stimuleren, bedreigt duurzaamheid. Een "toekomst van werk" van massale automatisering (kunstmatige intelligentie, robotica, 3D-printing, autonome voertuigen enz. Een slimme stad wordt veel minder intelligent met veel te weinig werkgelegenheid door het automatiseren van banen en het verlagen van de lonen van kenniswerkers. Het zou een race naar de bodem kunnen worden.
Geen enkele spreker had een overdreven positieve of negatieve kijk op de gevolgen van automatisering. Realisme was aan de orde van de dag. Het gaat om risicobeheer - gebruik automatisering om mensen te versterken. Gebruik blockchain om vertrouwen mogelijk te maken. Maak gebruik van menselijke kracht en continu leren op het web.
People-centred betekent focussen op mensen voor technologische innovatie en implementatie


Mensgericht internet eigenschappen van het internet die we nodig hebben:

 1. Volledige universele internetdekking die functionaliteit mogelijk maakt die anders onbereikbaar of ineffectief is
 2. Het internet is betaalbaar, open, beschikbaar en toegankelijk voor iedereen
 3. Bevordert digitale geletterdheid, lokale inhoud in de lokale taal voor een wijdverspreid gebruik en een grotere waarde voor mensen, gezinnen, gemeenschappen en landen.
 4. Het systeem bereikt een niveau van vertrouwen dat voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers ten aanzien van betaalbaarheid, privacy, veiligheid en beveiliging
 5. De kwantiteit en kwaliteit van onderwijs- en informatiediensten is in toenemende mate beschikbaar voor gezinnen en gemeenschappen
 6. Iedereen kan bijdragen aan het verbeteren van het nut van het wereldwijde internet.
 7. Persoonlijke informatie in de digitale omgeving wordt wettelijk beschermd en gecontroleerd door de individuele eigenaar.

Onderwerpen

Neem contact op met