Welzijn van de burger: een Smart City-doelstelling class=

Welzijn van de burger: een doelstelling van Smart City

Slimme steden zijn meer dan technologische efficiëntie. Dan slimme netwerken, slim vervoer en slimme openbare veiligheid. Het is moeilijk om verliefd te worden op een stad vanwege zonnepanelen, lightrail of fietspaden. Steden zijn veel meer dan de som van de nieuwe technologische onderdelen. Het gaat om de levenskwaliteit.
Slim overheidsbeleid is meer holistisch. Beleid dat rekening houdt met de gezondheid en het geluk van de burger brengt prioriteiten op het gebied van regelgeving en technologie aan het licht. Welzijn kan worden gemeten. De gezondheid van burgers kan worden verbeterd.

Onderwerpen

Neem contact op met