Overheden kunnen hip zijn 2.0 class=

Regeringen kunnen Hip 2.0 zijn

In een paneldiscussie die vanmiddag werd georganiseerd door de ICGFM in Washington DC, Mark Drapeau betreurde hoe moeilijk het is om Overheid 2.0 te definiëren. Of om te bepalen hoe overheden het succesvol kunnen toepassen.

We zijn geen opgevers, dus misschien kunnen we de wijsheid van de menigte gebruiken?

Om Wikipedia te parafraseren, Overheid 2.0 is de integratie van Web 2.0tools zoals wiki's, sociale netwerksites, blogs, RSS, Google Maps (en zo kan ik nog wel even doorgaan) om effectievere processen te bedenken voor de dienstverlening van de overheid aan particulieren en bedrijven.

In principe: Overheid + Web 2.0 = Overheid 2.0 = Effectieve dienstverlening.

Volgens ons is er meer mogelijk en daarover later meer. Maar het is een goed uitgangspunt, en bovendien is verbetering door samenwerking toch het hele doel van Web 2.0, toch?

Hoe dan ook, het was nog niet zo lang geleden (en het is nog steeds een beetje waar) dat de overheid werd gezien als lomp en ontoegankelijk, een in flanel gehulde massa naamloze en gezichtsloze bureaucraten die je belasting betaalden in ruil voor verkeerssignalen en een vaag gevoel van veiligheid. (Let wel, ambtenaren hebben namen en gezichten.)

Pas met de opkomst van het internet begon deze opvatting over de overheid te veranderen. De wonderen van het web brachten een fundamenteel andere interactie tussen burger en staat met zich mee. Terwijl we eerder beschrevenEr was veel belangstelling en er werd veel getheoretiseerd. Maar helaas werd de hoop op e-Government niet waargemaakt. Slechts weinig overheden slaagden erin verder te gaan dan de elementaire fasen.

Ongeveer een decennium later lijkt de buzz rond Overheid 2.0 - en er is veel - op de opwinding die gepaard ging met het opkomende schrikbeeld van e-Government. Maar is Overheid 2.0 echt categorisch anders? En nog belangrijker, wat suggereert dat het, in tegenstelling tot e-Government, niet voorbestemd is voor een beperkt succes?

De enorme belangstelling voor Overheid 2.0 genereert meningen over deze vragen. We willen graag jullie mening horen en hebben twee punten aangeboden als 'food for thought' die het debat kunnen voeden.

Ten eerste - en dit is de reden waarom de Wikipedia-definitie ontbreekt - is Web 2.0 fundamenteel anders omdat het multidimensionaal, multischaal en multidirectioneel is. Dit is een idee ontwikkeld uit Neil Brenner's artikelen over politieke geografie en globalisering. Opgevat in de context van Overheid 2.0 is het duidelijk dat de voordelen niet alleen te vinden zijn in effectievere "dienstverlening aan individuen en bedrijven". In feite is het essentiële verschil tussen de begindagen van het internet en zijn huidige gemasseerde incarnatie in Web 2.0 zijn multidirectionaliteit. Web 2.0 is sociaal - het onderscheidt zich door een medium aan te bieden dat interactie en samenwerking in twee richtingen (of meerdere richtingen) toelaat.

Wat betekent dit voor Overheid 2.0? De Wikipedia definitie laat veel te wensen over omdat ze slechts één dimensie impliceert waarop Overheid 2.0 actief is: overheidsdiensten aan burgers of bedrijven. Web 2.0 tools, daarentegen, kunnen gebruikt worden (en worden tot op zekere hoogte gebruikt) door overheden voor een bredere waaier van stromen.

Een raamwerk ontwikkeld in een paper door Dr. Mark Drapeau en Dr. Linton Wells II vat dit potentieel perfect samen. Overheden kunnen sociale software op vier verschillende dimensies gebruiken:

  1. Intern delen - informatie delen binnen agentschappen
  2. Naar buiten toe delen - informatie delen met andere relevante instanties
  3. Inbound sharing - input krijgen van burgers en andere mensen buiten de overheid
  4. Outbound delen - communiceren met en macht geven aan mensen buiten de overheid

Het artikel geeft uitstekende voorbeelden van hoe deze 'dimensies' al in gebruik zijn in verschillende gevallen over de hele wereld en is noodzakelijk leesvoer.

We zijn benieuwd of het opeenvolgen van Overheid 2.0 - het stap voor stap implementeren - de 'culturele transformatie' zal vergemakkelijken die nodig is voor overheden om het in te voeren. Als overheidsinstanties bijvoorbeeld kunnen beginnen met meer samenwerking op het gebied van informatie binnen instanties en met andere instanties, kan dit toekomstige inspanningen om deze samenwerking naar buiten toe te kanaliseren vergemakkelijken. En er is zeker ruimte voor hen om hun inspanningen op alle vier fronten op te voeren.

Het lijkt misschien wat pedant om te blijven hameren op definities, maar het definiëren van wat een project inhoudt (ja, Overheid 2.0 is een project) is een essentiële eerste stap in het creëren van een succesvolle roadmap. We zouden graag jullie mening horen over de vraag of de volgorde van Overheid 2.0 zoals hierboven geschetst een haalbare manier is om verder te gaan - of dat er een alternatieve 'definitie' is die beter informeert over hoe de uitdagingen van Overheid 2.0 adoptie kunnen worden overwonnen.

Ten tweede, als we ons afvragen wat Government 2.0 een gunstigere houdbaarheid geeft dan e-Government, stuiten we op een paradox waar we ook graag jullie input over zouden willen hebben. Aan de ene kant, zoals Mark Drapeau zei in de paneldiscussie van vandaag, staan de cultuur van de overheid (hiërarchisch, geheimzinnig en gesloten) en Web 2.0 cultuur (plat, transparant en toegankelijk) lijnrecht tegenover elkaar. Maar tegelijkertijd erkennen we een zekere "culturele logica van het netwerken" (om te citeren uit Jeffrey Juris briljant boek over antiglobaliseringsbewegingen) die niet alleen de verwachtingen van burgers ten aanzien van de overheid verandert, maar hen ook in staat stelt om met meer effect eisen te stellen voor openheid en transparantie. Er is veel gezegd over het gebruik van sociale media door president Obama voor zijn campagne, maar kijk ook eens naar een andere zienswijze: Door tools te gebruiken die intrinsiek een anti-hiërarchische cultuur omarmen, was de campagne van president Obama sterk aantrekkelijk voor een generatie die is opgegroeid met een dieet van samenwerking, delen en openheid. Met andere woorden, het was niet alleen de effectiviteit van het medium om campagnevoerders te werven; het medium zelf werd de boodschap.

Ja, er zijn tal van uitdagingen voor Overheid 2.0. Maar we zijn optimistisch. Er is het normatieve idee: Web 2.0 tools toegepast op de overheid zijn een sprong voorwaarts op de belofte van e-Government en moeten verder worden ontwikkeld.

Maar er is ook een beschrijvende kant. De tools zelf maken het voor de overheid gemakkelijker om Web 2.0 te gebruiken, hetzij door het debat te informeren en te bevorderen via toegankelijke kanalen voor het delen van kennis, door stimulansen te bieden voor innovatie, of door een sociale cultuur te creëren die geen nee accepteert als antwoord op transparantie en openheid. We weten dat deze uitdagingen niet van de ene op de andere dag overwonnen zullen worden, maar in de tussentijd zullen we op de Wikipedia-pagina 'Bewerken' staan.

Onderwerpen

Neem contact op met