Wat hebben we geleerd bij FMI in Fredericton? class=

Wat hebben we geleerd bij FMI in Fredericton?

Doug Hadden, VP Producten

Ik had de kans om spreek aan de Instituut voor financieel beheer van Canada Public Sector Management Workshop "Duurzaamheid in de publieke sector - De toekomst veiligstellen" in Fredericton New Brunswick vorige week.

Er waren een aantal interessante opmerkingen en discussies:

  • Voor het terugdringen van overheidstekorten zijn veel hogere aanloopkosten nodig dan gewoonlijk wordt verwacht. Er kunnen gevolgen zijn voor bezuinigingen zoals afvloeiingsregelingen, onderhuur van ruimte, milieustudies, training etc.
  • Het gebruik van gedeelde IT-diensten om de algemene kosten van de Canadese overheid te verlagen, heeft enkele onverwachte kosten met zich meegebracht voor de departementen en agentschappen.
  • Departementen en agentschappen van de Canadese overheid moeten plannen hebben om 20% tot 30% te bezuinigen om de 10%-doelstelling te halen. Veel bezuinigingsvoorstellen worden niet geaccepteerd.
  • De verbetering van de interne controle bij de Canadese overheid verloopt langzamer dan verwacht.
  • De demografische verschuiving en migratie betekenen dat de provincie New Brunswick sneller vergrijst dan elke andere provincie in Canada. Dit heeft de aandacht gevestigd op het verbeteren van het financieel beheer van de overheid en het invoeren van prestatiebeheer in de provincie.

Onderwerpen

Neem contact op met