Wat Tapscott over openheid betekent voor de overheid class=

Wat Tapscott over openheid voor de overheid betekent

Doug Hadden, VP Producten

Don Tapscott beweert dat de transparantie "tandpasta uit de tube is" en we het niet terug kunnen persen in een recente Ted talk en een interview in Brunswick Review.

Volgens de Brunswick Review, is een transparantie implicatie voor de overheid:

"Citizen empowerment: Door nieuwe manieren van communiceren verschuift de macht van de heersende elites naar netwerken van georganiseerde burgers. De rol van sociale media, mobiele telefoons en Al Jazeera tijdens de Arabische Lente toont de kracht van media in de handen van degenen die hongerig zijn naar verandering."

Transparantie als motor van de vier beginselen van de open wereld

Tapscott ziet de drang naar transparantie via het web gevoed door demografische veranderingen, de financiële crisis en een sociale tsunami "perfect storm". Hij merkt op dat de drukpers leidde tot het einde van het feodale systeem op weg naar het industriële tijdperk. Het internet stelt iedereen in staat producent te zijn. Tapscott wijst erop dat dit niet het "informatietijdperk" is, maar het tijdperk van genetwerkte intelligentie. Het resultaat:

  • Samenwerking waar sociale media sociale productie wordt - wat als vrije tijd werd beschouwd, verbetert de productiviteit en innovatie
  • Transparantie waar institutionele geschiktheid niet langer optioneel is omdat instellingen "naakt" worden
  • Het delen van waar informatie in het gemeengoed in plaats van het bezit van "intellectuele eigendom" de meeste waarde creëert en nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan
  • Empowerment werden de distributie, decentralisatie en disaggregatie krachtig

Gevolgen voor de regeringen

Tapscott legt een verband tussen transparantie en vertrouwen in het bedrijfsleven. Dit idee geldt meer voor de overheid, waar een gebrek aan vertrouwen bestaat - sommigen willen een kleinere overheid, anderen willen meer verantwoording, velen denken dat politici corrupt zijn.

"Ik geef het je in een zin. Vertrouwen in het bedrijfsleven is de verwachting dat de andere partij integer en transparant is. De uitdrukking "Wat verbergen ze?" toont de relatie tussen transparantie en vertrouwen."

  • Transparantie sluit het vertrouwenstekort. De norm voor openheid in de overheid zal alleen maar stijgen. Het is onvermijdelijk.
  • Crowdsourcen of crowdsourcen. Regeringen moeten samenwerken met burgers om de resultaten te verbeteren. Zoals Tapscott opmerkt, tonen de Arabische Lente en de Occupy-beweging ons dat sociale media de kosten van afwijkende meningen doen dalen. Regeringen moeten de wijsheid van burgers gebruiken om... het "cognitieve overschot" gebruiken om het overheidsbeleid te verbeteren.
  • Democratie rijpt van "dunne" democratie: verkiezingen naar iets substantiëlers waar burgers en maatschappelijke organisaties meer macht en invloed hebben. Bijvoorbeeld, burgercontrole kan een burgerplicht worden.
  • Duurzame transparantie betekent niet dat de overheid zaken doet zoals gewoonlijk plus transparantie. De belangrijkste fout van open data sceptici is dat overheden zich de lange termijn kosten voor transparantie niet kunnen veroorloven. Dat is alleen waar als het "business model" van de overheid niet verandert. Zoals ik al eerder aangaf, is er een... transparantie waardevoorstel.

Overheden kunnen innoveren om kosten te besparen en de productiviteit te verbeteren door middel van transparantie. En in de wereldeconomie kunnen landen niet achterblijven in de wapenwedloop om transparantie. Bedrijven hebben keuzes. Zoals ik al eerder aangaf:

Transparantie is van fundamenteel belang bij veel bestuurswaarderingen die worden gebruikt door de World Governance indicators (WGI) van de Wereldbank en de Millennium Challenge Corporation (MCC). Transparantie-indicatoren gebruikt om minder bedrijfsrisico aantonen en donorfondsen helpen genereren in ontwikkelingslanden Index open begroting voor open begrotingen en Index van de inkomstencontrole voor de transparantie van inkomsten uit winningsindustrieën. Tot de internationale transparantienormen behoren de Initiatief inzake transparantie van winningsindustrieën (EITI) en de Internationaal initiatief inzake transparantie van ontwikkelingshulp (IATI). Overheidsuitgaven en financiële verantwoording (PEFA)-beoordelingen worden steeds meer gebruikt door donoren bij het nemen van financieringsbesluiten. Transparantie is een sleutelelement voor 6 metingen in de PEFA-kader voor prestatiemeting.

 

 

 

 

 

 

Onderwerpen

Neem contact op met