Een betere manier voor financiële software voor de overheid?

Een betere manier voor financiële software voor de overheid?

Het Regeringsplatform Alternatief

Overheden over de hele wereld ontwikkelen vaak maatwerksoftware voor financieel beheer in plaats van commerciële off-the-shelf (COTS) oplossingen te implementeren, zoals de FreeBalance Accountability Suite™. De voordelen van COTS-software zijn welbekend, maar wij erkennen de voordelen van op maat ontwikkelde software in die zin dat het iverbetert de technische en IT-capaciteit, eendapts aan de unieke vereisten, rde kosten voor lopend onderhoud en ren houdt intellectuele eigendom bij de overheid.

Aangepaste overheidssoftware voor financieel beheer wordt ontwikkeld met behulp van technische platforms. Het platform bestaat uit programmeertalen, infrastructuur (meestal Java of .Net), relationele databasemanagementsystemen (RDBMS), geïntegreerde ontwikkelingsomgevingen (IDE), modellerings-, bouw- en testhulpmiddelen. Er zijn open source en commerciële tools beschikbaar. Deze tools zijn robuust en kunnen toepassingen van ondernemingsklasse produceren.

Nadelen van het gebruik van technische platforms

Maar het gebruik van technische platforms heeft ook nadelen. Voor technische softwareplatforms moeten overheidsorganisaties toepassingscomponenten modelleren en ontwikkelen. De initiële ontwikkelingscyclus van specificatie tot proefimplementatie is langdurig. Latere wijzigingen van de softwarecode ter ondersteuning van hervorming en modernisering kunnen ook veel tijd in beslag nemen.

FreeBalance Accountability Platform™

Is er een betere manier om financiële overheidstoepassingen op maat te ontwikkelen?

De FreeBalance Accountability Platform™ is een platform voor financieel overheidsbeheer. Het vormt de basis voor de FreeBalance Accountability Suite™. In tegenstelling tot technische platforms bevat het FreeBalance Accountability Platform een herbruikbare set componenten voor financieel overheidsbeheer. En het omvat een compleet technisch platform.

Het FreeBalance Accountability Platform™ omvat een technisch kader en een uitgebreide reeks overheidsinstanties.

Overheidsklanten van FreeBalance kunnen het FreeBalance Accountability Platform™ gebruiken om sneller ontwikkelen financiële overheidstoepassingen op maat. Dit platform omvat:

 • Open-source Java-gebaseerd goedkoop robuust technisch platform
 • Robuust aanpasbaar rekeningstelsel en fiscale controlebasis
 • Herbruikbare reeks bedrijfsobjecten voor planning, boekhouding, inkomsten, uitgaven, activa, inkoop, kasbeheer, salarisadministratie en personeelszaken
 • Aanpasbare bedrijfsregels en workflowbeheer
 • Geïntegreerde rapportage, analyses, inhoudsbeheer en berichtgeving
 • Multi-taal, multi-valuta, meerjarenstructuur
 • Bouw-, test-, implementatie- en beveiligingsinfrastructuur
 • Moderne servicegerichte architectuur en aanpak van componentenassemblage
 • Geoptimaliseerde technische voetafdruk voor implementatie door lokale, regionale en nationale overheden
 • Schaalbare architectuur met meerdere niveaus, inclusief de mogelijkheid van meerdere configuraties ter ondersteuning van gedeelde overheidsdiensten
 • Parametermethode om herconfiguratie voor toekomstige behoeften mogelijk te maken

Voordelen van GVK-platforms

Het gebruik van het FreeBalance Accountability Platform™ stelt IT-afdelingen van de overheid in staat de ontwikkeling van toepassingen voor openbaar financieel beheer te versnellen. Het technische kader versnelt systeemontwerp, technische ontwikkeling, migratie en implementatie. Herbruikbare overheidsentiteiten versnellen bedrijfsanalyse, systeemanalyse en applicatieontwikkeling. De kwaliteitsborging wordt versneld omdat het platform zelf volledig is getest. Upgraden en refactoring wordt versneld door de parametriseringsaanpak in het FreeBalance Accountability Platform™.

Conclusie

IT-afdelingen van de overheid kunnen aangepaste toepassingen ontwikkelen met behulp van het FreeBalance Accountability Platform™. De infrastructuur die de Web Services-standaard ondersteunt, maakt integratie met bestaande overheidssoftware mogelijk. De door de overheid ontwikkelde broncode is eigendom van de overheid.

Het FreeBalance Accountability Platform™ stelt overheden in staat om sneller software voor financieel beheer en ambtenarenzaken te ontwikkelen dan technische platforms. Het ondersteunt het creëren van uitgebreide Planning van overheidsmiddelen (GRP) systemen die aan unieke behoeften voldoen. En het FreeBalance Accountability Platform™ is duurzaam doordat het in de toekomst kan worden aangepast aan veranderende overheidseisen.

Onderwerpen

Neem contact op met