PFM-trends - De hele begrotingscyclus class=

PFM-trends - De hele begrotingscyclus

Volledige automatisering van de begrotingscyclus zorgt voor een drastische verbetering van de begrotingsuitvoering, waardoor overheden betere resultaten kunnen boeken.

Het beheer van de overheidsfinanciën is gebaseerd op de begroting. De begroting is de juridische belichaming van overheidsplannen. Overheidsorganisaties gebruiken softwaretoepassingen om de begrotingscyclus te beheren. De laatste jaren zien we een trend naar verenigd en geïntegreerd PFM-systemen zoals de FreeBalance Accountability Suite™. Tegenwoordig moeten regeringen de gehele begrotingscyclus door hun geïntegreerd informatiesysteem voor financieel beheer (IFMIS) laten bestrijken als zij hun doelstellingen op het gebied van het beheer van de overheidsfinanciën willen verwezenlijken.

Hoe het GRP van FreeBalance de begrotingscyclus ondersteunt

Begrotingscyclus

FreeBalance's Planning van overheidsmiddelen (GRP) systeem - de FreeBalance Accountability Suite™ - ondersteunt de gehele begrotingscyclus en maakt een doeltreffender beheer van de overheidsfinanciën mogelijk door:

FreeBalance Accountability Suite. Meer informatie

Wat is een begrotingscyclus?

De begrotingscyclus bestaat uit drie hoofdfasen:

  1. Voorbereiding van de begroting of Formulering waarbij regeringsdoelstellingen worden vertaald in begrotingen en kredieten. Het proces van begrotingsvoorbereiding omvat vergelijkingen met begrotingen, feitelijke gegevens en resultaten van voorgaande jaren. Begrotingen voor meerdere jaren worden doorgaans opgesteld omdat veel initiatieven en programma's vele jaren vergen voordat de resultaten effectief kunnen worden gemeten. Er zijn vaak meerdere begrotingsvoorstellen voordat de wetgeving wordt goedgekeurd en de begrotingswet wordt opgesteld.
Beheer van overheidsprestaties
  1. Uitvoering van de begroting vertegenwoordigt openbare financiële beheersfuncties die begrotingsgericht zijn en niet in de traditionele boekhouding worden geboekt. Dit omvat tot twee niveaus van verbintenissen of vastleggingen waarmee middelen uit de begroting opzij worden gezet. Het omvat ook het aanpassen van begrotingen aan macro-economische veranderingen, de beschikbaarheid van liquide middelen, verwachte begrotingsvariaties en onverwachte behoeften. Begrotingsmiddelen worden overgedragen op basis van wettelijke voorschriften van de overheid.
Beheer van overheidsuitgaven - Meer informatie
  1. Financieel beheer en rapportage vertegenwoordigt de openbare financiële beheersfuncties die gewoonlijk worden ondersteund door de traditionele boekhouding in de particuliere sector. Inkomsten en uitgaven worden geboekt in de desbetreffende grootboeken. Inkomsten en uitgaven worden toegerekend indien de overheid een vorm van boekhouding op transactiebasis hanteert. Overheidscheques en elektronische overschrijvingen worden ondersteund.
Beheer van overheidsfinanciën

Belangrijke begrotingsfuncties ontbreken vaak in overheidssystemen

Sommige elementen van de begrotingscyclus worden doorgaans niet geautomatiseerd of volledig ondersteund in ERP-overheidssystemen. Aangezien het GRP-systeem van FreeBalance echter specifiek voor de overheid is ontworpen, zijn al deze elementen opgenomen in het FreeBalance Accountability Suite™.

Beheer van de steun

Beheer van de steun is vaak niet geïntegreerd in de systemen voor het opstellen, uitvoeren of beheren van de begroting. Dit betekent dat voor vele regeringen die partnerfondsen en intergouvernementele overdrachten ontvangen, deze bedragen op geen enkele wijze in het IFMIS worden verantwoord. Dit beperkt het vermogen van de regering om effectief te plannen, vooral als er overlappingen in de programma's zijn. Het belet de regering ook om de resultaten effectief te meten en is in strijd met de voorwaarden die aan deze middelen zijn verbonden.

Prognoses

Prognoses begrotingsvarianties en scenario's wordt vaak overgelaten aan spreadsheetapplicaties die afhankelijk zijn van het exporteren van gegevens. Verwachte begrotingsvariaties moeten in real time aan de IFMIS-gebruikers worden gepresenteerd om een betere besluitvorming mogelijk te maken. Scenarioplanning om het effect te bepalen van wisselkoersen, prijzen voor gemeenschappelijke goederen of wijzigingen in collectieve vakbondsovereenkomsten moet in het systeem worden ingebouwd vanaf de opstelling tot en met de uitvoering van de begroting.

Verbintenissen en verplichtingen

Verplichtingen en verplichtingen worden soms niet ondersteund in overheidssystemen. Een vastlegging (of zachte vastlegging of pre-encumbrance) wordt gebruikt om het begin van een uitgavencyclus aan te geven, bijvoorbeeld wanneer een aankoopaanvraag wordt opgesteld. Een verplichting (of hard commitment of encumbrance) wordt gebruikt om aan te geven wanneer de overheid een contractuele overeenkomst is aangegaan, zoals de afgifte van een inkooporder. Overheden die beide stappen bijhouden, kunnen begrotingsvariaties en kasbehoeften beter voorspellen.

Kas- en schuldbeheersystemen

Cash en schuldmanagement systemen zijn vaak niet geïntegreerd in het IFMIS. Dit belet overheden om liquide middelen effectief te gebruiken om rente te genereren. Het belet overheden om schuldverplichtingen effectief te volgen en begrotingen aan te passen.

Subsystemen inkomsten en uitgaven

Inkomsten en uitgaven subsystemen zijn vaak niet geïntegreerd. Regeringen kunnen geconfronteerd worden met lagere belastinginkomsten dan gepland. Dit vereist begrotingsaanpassingen in verband met de regels inzake het begrotingstekort en de behoefte aan kasmiddelen.

Buiten de begroting vallende en parastatale ontvangsten

Extra budgettaire en parastatale inkomsten en uitgaven zijn vaak niet geïntegreerd in de financiële informatie van de overheid. Het is mogelijk dat de regering geen begrotingscontrole heeft over alle entiteiten of begrotingscentra. Niettemin kan de regering profiteren van geïnde inkomsten, is zij verplicht begrotingstekorten aan te vullen of is zij onderworpen aan voorwaarden van externe partners.

Automatisering van de gehele begrotingscyclus ondersteunt de besluitvorming

Overheidsorganisaties gaan over op de volledige ondersteuning van de gehele begrotingscyclus. Volledige automatisering van de begrotingscyclus verschaft de besluitvormers de nodige informatie. Het maakt vergelijking over meerdere jaren en tussen overheden mogelijk en verbetert de uitvoering van de begroting aanzienlijk, waardoor overheden betere resultaten kunnen leveren.

Om uit te vinden hoe FreeBalance zou kunnen helpen bij de automatisering van de volledige begrotingscyclus in uw land, gelieve neem contact op.

Onderwerpen

Neem contact op met