Smart Government Human Resources Transparancy Visie Case class=

Smart Government Human Resources Transparency Vision Case

Freebalance Vision Zaak

Het beheer van de overheidsfinanciën speelt een belangrijke rol in een slimme overheid. FreeBalance ontwikkelt tal van "vision cases" om het snijvlak van PFM en "smart" te beschrijven. De planning en implementatie van slimme steden wordt mogelijk gemaakt door PFM-technieken en het gebruik van open overheid.
Het beheer van overheidsdiensten kan geen "smart HR" worden zonder burgergerichte technologie. Overheden staan dagelijks voor tal van uitdagingen op het gebied van menselijk kapitaal, maar zijn geneigd deze problemen aan te pakken zonder te kijken naar slimme technologieën. Systemen voor het beheer van overheidsdiensten zijn doorgaans gefragmenteerd en hebben geen flexibel talentbeheer, in het bijzonder personeelsplanning. Het identificeren van vaardigheden, arbeidsbemiddeling, tijdregistratie en productiviteitsbeheer is vaak een langdurig en ongeorganiseerd proces. Smart Civil Service Management in combinatie met burgergerichte input helpt bij het oplossen van uitdagingen op het gebied van personeels- en talentmanagement in de publieke sector.
Slimme overheid Human Resources Transparantie

 • Talentbeheer en werving -onboarding is een kostbaar proces, maar het kan minder kostbaar worden met slimme technologie. Met Virtual Reality en Augmented Reality kunnen kandidaten een baan "uitproberen" voordat zij zich aan de functie verbinden door hun manager te schaduwen in de gewenste rol.
 • Personeelsbeheer-slimme technologie maakt communicatie met ambtenaren via verschillende platforms mogelijk. Posities, vergoedingen en personeelsinformatie kunnen gemakkelijk worden beheerd via webportalen en met behulp van online apps. De interne communicatie kan verder worden verbeterd met behulp van slimme online chattools. Met VR-headsets en technologieën als HoloLens en Holoportation kun je in 3D met collega's communiceren alsof ze naast je staan. Het beheren van multiculturele projecten zal minder duur worden (voorbeeld - vermindering van reis- en onkostenkosten), en zal toegang tot uw collega's en virtuele kantoor op een enkel platform mogelijk maken.
 • Zelfbedieningsportalen - gemakkelijk toegankelijk door werknemers beheren hun eigen opleiding, loonlijst, functies, vakantie, tijd & aanwezigheid. Ambtenaren kunnen hun eigen gegevens met meer flexibiliteit en snelheid raadplegen en zich in realtime met hun werkgever bezighouden. Verbeterde analyses en back-end systemen genereren belangrijke informatie over wat belangrijke functies en piekgebruiksniveaus zijn.
 • Sensoren: sensoren met RFID-chips helpen de gezondheid en het welzijn van werknemers te beheren. Als werknemers zich ziek of moe voelen, genereren de sensoren waarschuwingen en communiceren ze met zelfbedieningsportalen of personeelsbeheer om gegevens over het welzijn van de werknemers door te geven. Bovendien kan de verzamelde informatie ook worden gesynchroniseerd met telefoon, tablet of een 'slim' horloge op een open overheidsplatform.
 • Financiële analyse: de loonkosten zijn gekoppeld op een open GVK platform. Budgetten worden toegekend aan onboarding, talentmanagement en salarisadministratie, terwijl de effectiviteit van gezondheidsprogramma's op de productiviteit wordt gemeten. Salarisschalen worden aangepast en bonussen kunnen worden verstrekt.
 • Payroll: payroll is verbonden met workforce management op een open overheidsplatform voor resource planning. Payroll kan worden beheerd met behulp van slimme technologie en online apps om de kosten te verlagen en de efficiëntie te verbeteren.
 • Transparantiebiedt transparantie in onlineportalen over de efficiëntie en effectiviteit van de overheid en de salariskosten van hoge overheidsfunctionarissen

Slim bestuur

De integratie van PFM, open overheid en digitale apparatuur zorgt voor de "smart" in Smart Government:

 • Burgergericht: biedt de burgers transparantie op het gebied van aanwerving, effectiviteit en salarisadministratie.
 • Datagestuurd: maakt gebruik van gegevens uit vele bronnen
 • Prestatiegericht: stelt de productiviteit in het beheer van de overheidsdiensten vast door toezicht op de vooruitgang en de levering van resultaten en diensten
 • Lange termijn: gebruikt verzamelde gegevens voor slimmere budgetplanning en personeelsbeheer

Onderwerpen

Neem contact op met