Onze verplichtingen

Onze verplichtingen

Verbintenis tegen moderne slavernij


FreeBalance tolereert geen slavernij of mensenhandel binnen onze organisatie of onze toeleveringsketen.

Moderne slavernij is een misdaad en een schending van fundamentele mensenrechten. FreeBalance erkent dat slavernij iemand van zijn vrijheid berooft om hem uit te buiten voor persoonlijk of commercieel gewin. Slavernij kan verschillende vormen aannemen, waaronder slavernij, dienstbaarheid, gedwongen arbeid en mensenhandel. Wij handhaven deze verplichting door middel van onze transparante procedures voor werving, tewerkstelling en beheer van de toeleveringsketen, ondersteund door ons klokkenluidersbeleid.

Inzet voor economische bijdrage in het land zelf


FreeBalance heeft als kernprincipe dat onze Government Resource Planning (GRP) software klanten "klanten voor het leven" zijn. FreeBalance zet zich op lange termijn in voor de landen waarin we wereldwijd actief zijn. In overeenstemming met goed bestuur vestigen wij ons juridisch met geregistreerde dochterondernemingen of filialen die worden bestuurd in overeenstemming met de lokale rapportageverplichtingen van bedrijven, milieuvoorschriften en belastingwetten.

 • Wij nemen lokale werknemers aan in overeenstemming met de arbeidswetgeving en investeren in hun groei en loopbaanontwikkeling. Wij bieden een breed scala aan opleidingsprogramma's voor werknemers om hen te helpen zich persoonlijk en professioneel te verbeteren. Deze inspanningen dragen rechtstreeks bij tot de opbouw van lokale capaciteit in de landen waar wij actief zijn.
 • Wij investeren in lokale kantoor- en opleidingsfaciliteiten en gebruiken onze koopkracht om lokale leveranciers te ondersteunen, met name op het gebied van juridische, boekhoudkundige en salarisadministratieve diensten. Diensten en goederen voor onze binnenlandse kantoren worden ook lokaal ingekocht.
 • Wij dragen rechtstreeks bij aan de economie door loon- en inkomstenbelasting te betalen.

Engagement voor het milieu


Gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu zijn cruciale elementen voor het succes van onze werknemers en ons bedrijf. Wij zetten ons in om onze activiteiten uit te voeren op manieren die bijdragen aan een ecologisch, sociaal en economisch duurzame toekomst. FreeBalance erkent dat zijn activiteiten het milieu op een aantal manieren beïnvloeden, voornamelijk door ons gebruik van:

 • Energie in de gebouwen die we gebruiken
 • Energie in verband met reizen van werknemers en adviseurs
 • Apparatuur voor informatie- en communicatietechnologie (ICT)
 • Papier en verbruiksgoederen

In dit besef zet FreeBalance zich in om het milieu te beschermen en zijn milieuprestaties voortdurend te verbeteren door:

 • Zorgen voor de naleving van alle relevante wetgeving en normen en voldoen aan de verwachtingen van onze klanten en andere belangrijke belanghebbenden
 • Ervoor zorgen dat onze systemen en procedures verontreiniging voorkomen
 • Ervoor zorgen dat onze leveranciers in staat zijn en aangemoedigd worden om milieuverbintenissen te ondersteunen
 • Ervoor zorgen dat wij voortdurend nagaan hoe wij onze milieuprestaties kunnen verbeteren.

Specifiek zullen we:

 • Het energieverbruik op onze kantoorlocaties verminderen door bewustwording bij het personeel en betere controles. Medewerkers van FreeBalance nemen de verantwoordelijkheid om lichten uit te doen en onnodige apparatuur uit te schakelen wanneer het kantoor niet in gebruik is.
 • Verminder zakelijke reiskilometers: FreeBalance heeft zorgvuldig geïnvesteerd in platforms en hulpmiddelen voor samenwerking op afstand van het wereldwijde team en met onze klanten, waarbij mogelijkheden voor spraak- en videoconferenties met virtuele kantoorwerkstructuren worden geboden. Erkend wordt dat persoonlijke werksessies aanzienlijke voordelen kunnen hebben voor het bedrijf en/of onze klanten en dat het verstandig is deze te ondernemen indien nodig. Alle reizen voor zakelijke doeleinden moeten vooraf worden goedgekeurd in overeenstemming met het reisbeleid van FreeBalance, met als doel onze impact op het milieu door onnodig reizen te minimaliseren.
 • Waar dit door de gemeenschap en de kantoorgebouwen die wij gebruiken wordt ondersteund, moedigen wij werknemers aan om gebruik te maken van recyclingprogramma's om afval te verminderen.
 • FreeBalance zorgt ervoor dat schoon drinkwater beschikbaar is voor werknemers in alle kantoren, door gebruik te maken van water service opties die milieuvriendelijk zijn en individueel gebruik van flessen vermijden.
 • Vermindering van het papierverbruik door bewustmaking van het personeel en meer gebruik van elektronische communicatie en gegevensopslag.
 • Ons gebruik van ICT-hardware rationaliseren en ervoor zorgen dat alle afgedankte elektrische en elektronische apparatuur waar mogelijk wordt hergebruikt of gerecycleerd.

Gezondheid en veiligheid


Door een combinatie van praktijken, hulpmiddelen, middelen en training helpen wij onze medewerkers om risico's in dynamische werkomgevingen te beheersen. FreeBalance en onze medewerkers erkennen dat we samenwerken om een veilige en risicoloze werkomgeving te creëren in onze kantoorlocaties. FreeBalance zorgt ervoor dat we voldoen aan alle lokale gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen. Het FreeBalance Employee Contractor Handbook erkent dat er omstandigheden zijn waarin werknemers moeten telewerken en heeft richtlijnen opgesteld om de gezondheid en veiligheid van werknemers tijdens het telewerken te bevorderen. We rusten onze mensen uit met de kennis die ze nodig hebben om veilig te werken, bevorderen vertrouwen en samenwerking en erkennen dat veiligheid overal cruciaal is, niet alleen op het werk.

Elke werknemer en consultant heeft recht op een werkomgeving zonder intimidatie. Het Employee Contractor Handbook behandelt onderwerpen als veiligheid, seksuele intimidatie, pesten en geweld op de werkplek. FreeBalance tolereert geen gedrag op de werkplek dat de werkrelaties en de productiviteit ondermijnt. Het Handboek zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheden van werknemers op het gebied van veiligheid worden begrepen en dat werknemers hun recht kennen om zich in geval van een veiligheidsprobleem rechtstreeks tot personeelszaken te wenden op een comfortabele en vertrouwelijke manier.

Het FreeBalance human resources en executive team zijn direct verantwoordelijk voor beslissingen met betrekking tot reizen naar werkbestemmingen die getroffen zijn door pandemieën of andere veiligheidsproblemen hebben en voorzien werknemers van de nodige middelen om zichzelf te beschermen. In het geval van een noodsituatie tijdens de reis bieden Human Resources en Managers directe ondersteuning aan de getroffen werknemers om ervoor te zorgen dat de reis veilig verloopt.

Neem contact op met