Overzicht

Het begrotingsplanningsproces is een cruciaal onderdeel van de begrotingscyclus dat helpt de beperkte middelen van de regering in evenwicht te brengen met haar concurrerende beleidsprioriteiten. Een goed functionerende begrotingsplanning bevordert de begrotingsdiscipline en vergemakkelijkt de verwezenlijking van strategische doelstellingen. Bovendien schrijft de begrotingswetgeving de bundeling en publicatie van begrotingsplannen voor, die ter goedkeuring aan de wetgever worden voorgelegd.

In deze cursus maakt u kennis met het begrotingsplanningsproces, inclusief de concepten van uitgavenkaders voor de middellange termijn en begrotingsplafonds. U leert hoe u de begrotingsplanning kunt verbeteren door iteratie met behulp van begrotingsversies en scenario's. En u zult begrijpen hoe u de begrotingsdiscipline kunt maximaliseren door het gebruik van bindende plafonds.

Cursus Doelstellingen

 • Invoering van het begrotingsplanningsproces
 • Inzicht in de uitgavenkaders voor de middellange termijn en de begrotingsplafonds
 • Leer hoe u de budgetplanning kunt verbeteren
 • Ontdek de verschillende functionaliteiten van een Budget Book Builder
 • Leer de verschillende functionaliteiten van de volgende FreeBalance Accountability Suite™ modules:
  • (GPBB) Budget Book Builder
  • (GPPB) Government Performance Budgeting
  • (GPPM) Beheer van overheidsprestaties

Inhoud van de cursus

 • Opstellen van begrotingsscenario's en -versies
 • Opstellen van begrotingsplannen overeenkomstig een begrotingskader voor de middellange termijn
 • Vaststelling en verdeling van bindende en niet-bindende plafonds
 • Het opstellen van iteratieve begrotingen door middel van begrotingsversies
 • Een begrotingsboek uitgeven

Doelgroep

 • PFM Consultants
 • GRP Consultants
 • Bedrijfsanalisten
 • Ambtenaren
 • Beleidsmakers
Data Op aanvraag
Lengte 0.5 Dagen
Tempo Zelfstudie
Vergoedingen $50 (introductieprijs)
Taal Engels

Verwante cursussen

Inkoopbeheer

Inkoopmanagement

Inkoop omvat alle activiteiten met betrekking tot de aankoop van goederen, diensten en werken. Een goed inkoop- en aanbestedingssysteem zorgt ervoor dat aan de behoeften van de eindgebruikers in organisaties wordt voldaan terwijl de prijs-kwaliteitverhouding wordt gemaximaliseerd.

Budgettering en kredieten

Begroting en kredieten

De uitvoering van een fiscale begroting is een cruciale verantwoordelijkheid van elke regering. Om ervoor te zorgen dat de uitgaven binnen de goedgekeurde grenzen blijven, worden tijdens de uitvoeringsfase van de begroting verschillende begrotingscontroles ingevoerd. De cursus Budgettering en Kredieten traint overheidsfunctionarissen in deze essentiële uitgavencontroles.

Uitgavenbeheer

Beheer van de uitgaven

Een uitgave is een betaling van een geldbedrag door een organisatie die voortvloeit uit een geldige verbintenis of verplichting.

Neem contact op met