Overzicht

De ICGFM Diploma Course in Public Financial Management (PFM) is bedoeld voor PFM-professionals, overheidsfunctionarissen, medewerkers van ontwikkelingspartners en iedereen die zijn of haar kennis en praktische vaardigheden op het gebied van PFM wil vergroten.

De Diploma-cursus bouwt natuurlijk voort op de kennis die is opgedaan in de ICGFM Foundation-cursus, maar kan ook worden gebruikt door mensen met PFM-ervaring om gevorderde kennis op te doen van PFM-kwesties en -technieken, zoals budgettering op middellange termijn en voor programma's, begrotingsclassificatie, International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) en IMF Government Finance Statistics (GFS) rapportage, internationale standaarden voor hoge controle-instanties (ISSAI), bestuur, verantwoordingsplicht en transparantie.

De cursus wordt volledig online gegeven en maakt gebruik van een mix van korte videolessen, gedetailleerde werkboeken en casestudies op basis van scenario's om de behandelde onderwerpen aan te leren en te verdiepen. Elke module wordt afgesloten met een online beoordeling die je zelf moet invullen voordat je verder kunt met de volgende module.

Na succesvolle afronding van een afsluitend examen ontvang je het internationaal erkende ICGFM Diploma in Public Financial Management.

Inhoud van de cursus

Het ICGFM Diploma in Public Financial Management omvat alles wat je mag verwachten van een uitgebreide, praktische training.

 • Module 1: Planning, prestatiemetingen, begrotingsindeling en rekeningstelsel, programma- en prestatiebudgettering
 • Module 2: Fiscale en sectorale strategieën, jaarlijkse en middellangetermijnbegrotingen, begrotingen, begrotingen voor milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG), open begrotingen
 • Module 3: Uitvoering van de begroting, vrijmaking van fondsen, kasmiddelen, schulden, beheer van activa en passiva, inkomstenbeheer, fiscaal risico
 • Module 4: Verantwoording en transparantie, financiële verslaglegging, conceptueel kader IPSAS, IPSAS op kasbasis en op transactiebasis, overgang van kasbasis naar transactiebasis, IMF GFS
 • Module 5: Bestuur, verantwoordingsplicht, transparantie, interne controle en audit, externe audit, ISSAI, wetgevend toezicht
 • Module 6: PFM-beoordeling, het PEFA-beoordelingskader toepassingskader en gebruik, PFM-hervormingsstrategieën, het verwerven en implementeren van informatiesystemen voor financieel beheer, toekomstige PFM-kwesties en -uitdagingen.

Cursusmateriaal

Elke student krijgt 12 maanden toegang tot het volgende:

 • Meer dan 20 uur interactieve videolessen
 • 6 gedetailleerde werkboeken
 • Scenariogebaseerde casestudieopdrachten met spreadsheetsjablonen en video-doorloopsessies van oplossingen
 • Quizzen om je kennis te testen.
 • 6 testen aan het einde van de module
 • Eindexamen
 • Alle lessen en materialen beschikbaar voor 12 maanden (verlengingen mogelijk).
 • GEEN EXAMEN, MAANDELIJKSE OF ANDERE VERBORGEN KOSTEN!
Data Op aanvraag
Lengte 100 tot 120 uur
Tempo Zelfstudie
Vergoedingen $1,000 Introductieaanbieding van $600
Taal Engels

Aangeboden door

ICGFM

ICGFM is een non-profitorganisatie die werd opgericht in 1978. Ze werd opgericht door een vooraanstaande groep internationale financieel management professionals uit de overheid en de academische wereld.

Onder de leden van het ICGFM bevinden zich overheidsinstanties, bedrijven uit de private sector, beroepsverenigingen en universiteitsafdelingen, evenals individuen die zich inzetten voor het verbeteren van financieel management over de hele wereld.

ICGFM's toewijding aan uitmuntendheid en lidmaatschap van hooggekwalificeerde PFM organisaties en professionals onderscheidt ICGFM als een organisatie die uniek gekwalificeerd is om PFM Cursussen over de hele wereld te geven.

Bedrijfslogo

Verwante cursussen

Inleiding tot het beheer van de overheidsfinanciën

Inleiding tot het beheer van de overheidsfinanciën

Slecht financieel beheer kan de succesvolle levering van een openbare dienst of project ernstig schaden, zodat de mensen die betrokken zijn bij het uitgeven van overheidsgeld goed moeten worden opgeleid.

Financiële modellering in de publieke sector

Financiële modellering in de openbare sector

Spreadsheet-software heeft het werk van accountants op vele manieren veranderd en maakt het mogelijk ingewikkelde financiële modellen te bouwen voor het evalueren van situaties in de echte wereld.

ICGFM Foundation Course in Public Financial Management

ICGFM Foundation Course in Public Financial Management

Deze cursus Public Financial Management (PFM) biedt een eLearning ervaring ontwikkeld door PFM professionals met tientallen jaren ervaring in meer landen dan we kunnen opnoemen.

Neem contact op met