Overzicht

FreeBalance's training over de opeenvolging van Public Financial Management (PFM) hervormingen en informatiesysteem voor financieel beheer (FMIS) modernisering stelt professionals op het gebied van overheidsfinanciën in staat om objectieve PFM-hervormings- en FMIS-moderniseringsplannen op te stellen door gebruik te maken van het FreeBalance suite van overheidsgerichte, productagnostische tools en methodologieën.

Deze training is essentieel voor iedereen die het financieel managementsysteem van zijn land wil verbeteren en een positieve impact wil hebben op het bestuur.

Cursus Doelstellingen

Inhoud van de cursus

 • Het belang van hervormingen van de overheidsfinanciën
 • Hoe de prestaties van een land bij de PEFA-beoordelingen (Public Expenditure and Financial Accountability) verbeteren
 • Hoe analyseer je de functionele en technologische mogelijkheden van het FMIS?
 • Hoe op risico gebaseerde benaderingen voor FMIS-modernisering te ontwikkelen
 • Hoe maak je overheidsgerichte en resultaatgerichte plannen voor hervorming van het beheer van overheidsfinanciën en modernisering van het FMIS?

Formaat

 • Vooraf opgenomen inleidende inhoud
 • Materiaal vóór het lezen
 • Optioneel Zelfstudiecursus van de Wereldbank voor PEFA-kennismaking
 • Live lezingen met commentaar en feedback
 • Gedocumenteerde hulpmiddelen
 • Live workshops
 • Vraag en antwoord perioden
 • Samenwerking tussen professionals op het gebied van overheidsfinanciën
 • Oefeningen met hulpmiddelen die worden beoordeeld aan de hand van een rubric 75% van de eindcijfers
 • Kennistoetsen ter ondersteuning van 25% van de eindtotalen
 • Voldoende tijd tussen trainingssessies voor drukke professionals om oefeningen te voltooien

Doelgroep

Financiële professionals, managers en gekozen functionarissen bij ministeries, lokale overheden, ziekenhuizen, scholen, politiekorpsen of andere door de overheid gefinancierde organisaties. Mensen die in de privésector werken en een overstap naar de publieke sector overwegen.

Data Op aanvraag
Lengte 20-25 uur
Tempo Zelfstudie
Vergoedingen $500 (introductieprijs)
Taal Engels

Verwante cursussen

ACCA Certificate in Public Financial Management (Cert PFM)

ACCA Certificate in Public Financial Management (Cert PFM)

Het ACCA Certificate in Public Financial Management zal de financiële capaciteiten van uw organisatie transformeren.

ICGFM Diploma Cursus in Financieel Beheer van de Overheid (PFM)

ICGFM Diploma Cursus in Financieel Beheer van de Overheid (PFM)

De ICGFM Diploma Course in Public Financial Management (PFM) is bedoeld voor PFM-professionals, overheidsfunctionarissen, medewerkers van ontwikkelingspartners en iedereen die zijn of haar kennis en praktische vaardigheden op het gebied van PFM wil vergroten.

ACCA Certificate in International Public Sector Accounting Standards (Cert IPSAS)

ACCA-certificaat in internationale boekhoudnormen voor de publieke sector (Cert IPSAS)

De IPSAS® zijn ontwikkeld om de kwaliteit, consistentie en transparantie van de financiële verslaglegging door de overheid wereldwijd te verbeteren.

Neem contact op met