Verschillen tussen ambtenarenmanagement en Human Resources in de particuliere sector class=

Verschillen tussen ambtenarenmanagement en personeelsbeleid in de particuliere sector

Loonkosten zijn vaak de grootste kostenpost voor overheidsorganisaties. Volgens Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) gegevens kunnen de uitgaven van de publieke sector in ontwikkelde landen variëren van 15% tot 20% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Bovendien is het aandeel van de werkgelegenheid in de publieke sector nog hoger in ontwikkelingslanden. Om ervoor te zorgen dat goed financieel beheer voor overheidsorganisatiesBij het beheren van salarisbudgetten is het essentieel om risico's te beperken en voorspelbare uitgaven te creëren. Dit is vooral relevant voor nieuw gekozen regeringen die de salarisschalen van ambtenaren kunnen herzien en pensioenregelingen kunnen aanpassen, wat een extra verplichting op lange termijn met zich mee kan brengen.

Als we kijken naar de verschillen tussen ambtenarenmanagement en human resources in de private sector, dan zijn er een aantal belangrijke verschillen waar we ons bewust van moeten zijn. De complexiteit van de loonregels bij de overheid, budgetplanning, betalingsbeheer, personeelsbeheer en controle op het aangaan van verplichtingen betekenen allemaal dat HR-softwareoplossingen uit de privésector voldoen niet aan de behoeften van de overheid.

FreeBalance Ambtenarenzaken

Wat is Civil Service Management?

Ambtenarenbeheer is essentieel voor moderne overheden om hun activiteiten effectief te beheren, zoals salaris- en personeelsbeheer, toewijzing van middelen en analyse. Om dit doel te bereiken is efficiënte technologie essentieel. FreeBalance's (CSM) Beheer van het ambtenarenapparaat software biedt een digitale transformatieoplossing voor overheidsdiensten om concurrerend te blijven in de snel veranderende geopolitieke omgeving.

Human Resources (HR) is anders bij de overheid en commercieel verkrijgbare human capital management (HCM) software en human resources informatiesystemen (HRIS) bieden zelden de volledige mogelijkheden die overheden nodig hebben.

Verschillen tussen CSM en HR

Payroll

Payroll Bij de overheid zijn de regels veel complexer dan in de privésector, door de verschillende niveaus van complexiteit in belastingen, arbeidsreglementeringen, aanpassingen aan de kosten van levensonderhoud, enz. Deze complexiteit maakt het essentieel voor overheden om gespecialiseerde systemen te hebben die de wetgeving integreren en de nauwkeurigheid van de payroll kunnen garanderen. Voor de privésector worden de loonregels grotendeels bepaald door de grootte van het bedrijf, waarbij kleinere bedrijven aan minder regels moeten voldoen dan grotere bedrijven.

Budget Planning

Omdat de begroting in de regering wettelijk bindend is, planning salarisbudget is bij de overheid veel belangrijker dan in de particuliere sector. Overheden moeten ervoor zorgen dat hun uitgaven voldoen aan de budgetvereisten en dat hun begrotingstoewijzingen op de juiste manier worden gebruikt. In de privésector zijn budgetten vaak vloeibaarder. Privébedrijven passen hun budget vaak aan, terwijl overheidsinstellingen zich moeten houden aan vastgestelde budgetten en hun uitgaven dienovereenkomstig moeten aanpassen. In de privésector is budgettering vooral gericht op het genereren van inkomsten en het optimaliseren van de winst in plaats van op het voldoen aan bepaalde uitgaventoewijzingen.

Beheer van betalingen

Beheer van betalingen is ook complexer bij de overheid, vooral in opkomende economieën waar de financiële dienstverlening vaak minder geavanceerd is. Werknemers in overheidsdienst moeten zich bijvoorbeeld aan specifieke regels houden, terwijl in de privésector de betalingsvoorwaarden grotendeels door de werkgever worden bepaald. Bovendien hebben overheidsinstellingen vaak specifieke regels voor de verwerking van betalingen en vereisen ze extra toezicht op leverancierscontracten.

Personeelsbeheer

Personeelsbeheer is ook complexer bij de overheid dan in de privésector. Overheden moeten ervoor zorgen dat hun personeelsbestand bestaat uit gekwalificeerd personeel dat aan bepaalde criteria voldoet, met bepaalde rechten en bescherming voor hen. In de privésector is het personeelsbeheer gericht op het optimaliseren van het personeelsbestand om te voldoen aan de behoeften van het bedrijf, met minder beperkingen. Omdat beloning en erkenning in de privésector vaak gekoppeld zijn aan winst, wat overheden niet hebben, is prestatiemanagement in de publieke sector ook ingewikkelder.

Verplichting Controles

Verbintenis controles maken het beheer van ambtenaren complexer dan personeelszaken in de particuliere sector. Een goed ontworpen systeem voor het controleren van vastleggingen helpt bij het bewaken en reguleren van achterstallige uitgaven door de uitgaven te volgen lang voordat de betalingsverplichtingen werkelijkheid worden. Het helpt ook bij het reguleren van de beschikbaarheid van contant geld onder bestedende eenheden. Zo zijn krediet- en kascontroles ingebouwd in de vastleggingscontroles bij de overheid. In de privésector zijn de controles op vastleggingen niet zo streng en zijn ze er eerder op gericht om ervoor te zorgen dat het geld op de juiste manier wordt gebruikt om de bedrijfsdoelstellingen te halen.

Waarom HR-oplossingen uit de privésector ongeschikt zijn voor de overheid

HR-oplossingen uit de privésector zijn vaak gericht op het optimaliseren van de winstgevendheid, wat ongepast is voor het beheer van overheidsdiensten. Overheidsinstellingen hebben specifieke regels, voorschriften, processen en protocollen die gevolgd moeten worden om naleving van de wet te garanderen. Oplossingen uit de privésector houden niet altijd rekening met de unieke behoeften van overheidsinstellingen of de complexiteit van openbare dienstverlening.

FreeBalance Accountability Suite™- (CSM) Beheer van ambtenarenzaken

(CSM) Civil Service Management is een van de zes kernproductpijlers binnen het FreeBalance Accountability Suite™ en bestaat uit een aantal modules die standalone of als onderdeel van een totaaloplossing kunnen worden geïmplementeerd. FreeBalance's Software voor ambtenarenzaken biedt een volledig geïntegreerd, webgebaseerd systeem voor het beheer van personeelsinformatie en salarisadministratie, exclusief ontworpen voor de overheid. Van werving tot pensionering levert Civil Service Management een complete HR-oplossing voor de overheid.

Om meer te weten te komen over FreeBalance's (CSM) Civil Service Management-oplossing, klik op hier of neem contact op om met een CSM-expert te spreken.

Onderwerpen

Neem contact op met