Mededeling van vooruitgang class=

Mededeling van vooruitgang

FreeBalance publiceert eerste COP-rapport voor UN Global Compact

FreeBalance is altijd een doelgerichte organisatie geweest. Het werk dat we doen om het beheer van de overheidsfinanciën (PFM) over de hele wereld te hervormen, helpt het bestuur te verbeteren, corruptie te bestrijden en het welzijn van de burgers te vergroten.

Na onze toetreding tot het UN Global Compact in december 2020 was het een jaar van leren en groei voor het bedrijf. We hebben samen met onze stakeholders vastgesteld welke kwesties voor hen het belangrijkst zijn en deze eerste periode gebruikt om een aantal benchmarks voor het bedrijf vast te stellen.

Wij zijn er trots op ons eerste voortgangsverslag over de United Nations Global Compact website. Onze reis is nog maar net begonnen en wij kijken uit naar onze verdere evolutie naar een volledig duurzaam bedrijf dat meetbare waarde creëert in alle drie de ESG-pijlers - milieu, maatschappij en bestuur.

Onderwerpen

Neem contact op met