FreeBalance 2022 UN Global Compact-rapport class=

FreeBalance 2022 UN Global Compact Rapport

Onze toewijding aan de Tien Principes

FreeBalance zet zich in om hervormingen van het openbaar financieel beheer mogelijk te maken die bestrijding van corruptie en verbetert welzijn van de burger wereldwijd. Ons werk levert realistische en impactvolle oplossingen voor de publieke sector die overheden in staat stellen om duurzame groei en welvaart voor hun bevolking te realiseren.

PFM wordt vaak gezien als een transversale bestuurshervorming. Verbeteringen in het beheer van overheidsfinanciën leiden tot betere dienstverlening, corruptiebestrijding, overheidsinvesteringen en gelijkheid. Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's).

De FreeBalance-benadering van Hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën helpt overheden om de transparantie te vergroten, de effectiviteit te verbeteren, het vertrouwen te herstellen en innovatieve doorbraakkansen te creëren.

Theorie van verandering

FreeBalance pakt wereldwijde sociale en economische problemen aan door effectiviteit van de overheid wat weer leidt tot betere dienstverlening en meer welzijn voor de burger. Dit betekent dat onze duurzaamheidsinitiatieven zijn de kern van onze bedrijfsstrategie, in plaats van een 'toevoeging' aan de bedrijfsactiviteiten. FreeBalance financiert deze missie door middel van commerciële activiteiten. De winst stelt het bedrijf in staat te investeren in het verder verbeteren van diensten en producten om de sociale impact te vergroten.

FreeBalance Veranderingstheorie

Conclusie

We zijn er trots op dat we onze tweede Voortgangsverslag (COP) en zich inzetten om de integratie van de United Nations Global Compact en haar principes in onze bedrijfsstrategie, cultuur en dagelijkse activiteiten.

FreeBalance's reis naar duurzaamheid gaat door en toekomstige rapporten zullen worden ingediend in lijn met de 2023 COP vereisten.

Onderwerpen

Neem contact op met