Verbeterd beheer van de overheidsfinanciën van de rechtbanken class=

Verbetering van het beheer van de overheidsfinanciën van de rechtbanken

FreeBalance Accountability Suite™ ondersteunt de gerechtelijke administratie van de Canadese overheid

FreeBalance werkt samen met de Courts Administration Service (CAS) van de Canadese overheid aan een upgrade van de 'klassieke' versie van het CAS. FreeBalance Accountability Suite™ naar versie 7.

Het project omvat de upgrade van de belangrijkste functionaliteit voor openbaar financieel beheer (PFM) binnen de financiële, inkomsten- en inkoopmodules van de FreeBalance Accountability Suite™. Dit omvat de nieuwe (PFPF) Core Public Financials, (PEPR) Aankoop en uitgaven, (GRRV) Beheer van de overheidsontvangstenen (CSPL) Planning van de ambtenarij modules.

Verbeterd financieel beheer voor de Canadese overheid

CAS zal ook nieuwe PFM-modules uit de FreeBalance Accountability Suite™ toevoegen voor het opstellen van het budget en het beheer van activa. De (GPPB) Government Performance Budgeting en (PFFA) Vaste activa De modules zullen CAS voorzien van meerjarige budgetformuleringen, prognoses, versiecontrole en scenarioplanning en zullen ondersteuning bieden voor de boekhouding van vaste activa, afschrijvingen, bewaartransacties en het beheer van de overdracht van activa.

Wat is de FreeBalance Accountability Suite™?

De FreeBalance Accountability Suite™ is een commerciële off-the-shelf, Planning van overheidsmiddelen (GRP)-oplossing die de hele begrotingscyclus dekt en alle essentiële fiscale overheidssystemen beheert. De regering van Canada gebruikt de FreeBalance Accountability Suite™ al 35 jaar.

Wat is de gerechtelijke administratie?

De Courts Administration Service verleent diensten aan het Federale Hof van Beroep, het Federale Gerechtshof, het Hof van Beroep voor de Krijgsraad van Canada en het Belastinghof van Canada. De CAS, die in 2003 is opgericht, bevordert de coördinatie tussen de vier rechtbanken, versterkt de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht door de administratieve diensten op afstand van de regering te plaatsen, en vergroot de verantwoordingsplicht voor het gebruik van overheidsgeld terwijl de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht gewaarborgd blijft.

Wat zijn de voordelen van de FreeBalance Accountability Suite™ Upgrade?

De upgrade naar versie 7 van de FreeBalance Accountability Suite™ biedt het volgende Dienst gerechtelijke administratie met een uniforme, webgebaseerde oplossing met voordelen zoals een meerjarig grafisch rekeningstelsel, volledig configureerbaar workflowbeheer en verbeterde rapportage. Versie 7 van FreeBalance's GRP oplossing wordt gebruikt door 25+ landen over de hele wereld om goed bestuur, verantwoording en transparantie te ondersteunen.

Voor meer informatie over hoe FreeBalance helpt om Financieel beheer van de overheidalsjeblieft neem contact op.

Onderwerpen

Neem contact op met