Smart and Open Government News Roundup class=

Smart and Open Government News Roundup

Interessante smart cities, smart government, open overheid en open data verhalen met dank aan de FreeBalance Strategy and Innovation Group.
OESO PUBLICEERT ONTWERPAANBEVELINGEN VOOR OPEN OVERHEID: De OESO vraagt publieke opmerkingen in mandaat voor evidence-based analyse van open overheid.
https://www.oecd.org/gov/recommendation-open-government-public-consultation.htm
CORRUPTIE VOORKOMT STEDEN VAN HET SMART WORDEN: Slim bestuur en een toegewijde burgemeester zijn nodig om omkoping en corruptie te keren voor slimme steden. Dit artikel in Urbana World beschrijft hoe corruptie in Indiase steden heeft geleid tot ondoeltreffende investeringen in infrastructuur, en lessen uit New York en Londen.
http://www.urbanaworld.com/smart-cities-need-smart-governing/
CYBERSECURITY in het nieuws met 280% toename van IoT-aanvallen: F5 Labs stelt in recent rapport significante toename vast van malware en "thingbots" in Internet of Things aanvallen. A Trend Micro rapport van eind mei vroeg of slimme steden "worden ontworpen met het oog op veiligheid?".
https://f5.com/labs/articles/threat-intelligence/ddos/the-hunt-for-iot-the-rise-of-thingbots
https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/internet-of-things/securing-smart-cities
 

Onderwerpen

Neem contact op met