Smart and Open Government News Digest class=

Smart and Open Government News Digest

Interessant nieuws over slimme overheid, slimme steden en open overheid van de afgelopen week, verzameld door de FreeBalance Strategy & Innovation Group.
SOCIALE MEDIA ZIJN TOONAANGEVEND VOOR DE BETROKKENHEID VAN BURGERS BIJ SLIMME STEDEN: De Onderzoek uitrusten om te innoveren van Regeren en Levende steden identificeerde sociale media en projectwebsites als de meest gebruikte methoden van burgerbetrokkenheid onder Amerikaanse steden. Uit het onderzoek bleek dat mobiele apps, 311-systemen en hulpmiddelen voor bijeenkomsten op het stadhuis veel gebruikt worden. Skip Descant, in Overheidstechnologie, doet verslag van een onderzoek van de U.S Conference of Mayors dat beschrijft hoe stadsbesturen burgers kunnen betrekken. Descant beschrijft hoe kleinere steden directere relaties met burgers kunnen aangaan om meer tastbare smart city-initiatieven te creëren.
FEDS FOCUS OP SMART CITY CYBERSECURITY EN PRIVACY: Bill Lucia van Route Vijftig meldt dat de volgende Uitdaging voor Global City Teamsmede gesponsord door de Ministerie van Binnenlandse Veiligheid, zal zich richten op "privacy- en cyberbeveiligingskwesties. Dit komt op een geschikt moment in de modernisering van slimme steden, want "de veerkracht van kritieke infrastructuren en van de activa waaruit deze infrastructuren bestaan, staat steeds meer in de schijnwerpers," aldus Dr. Peter Williams, Chief Technology Officer van Big Green Innovations, op IBM. Schrijven in Vergadering van de geestenbeschrijft Dr. Williams de complexiteit van het beschermen van kritieke bedrijfsmiddelen in de stad: "steden kunnen worden gezien als "systemen van systemen"waar energie, water, communicatie, transport, gezondheidszorg, recht en orde, gegevens en andere fysieke systemen (om nog maar te zwijgen van sociale, politieke en economische systemen) op elkaar inwerken. Vanuit dit perspectief rijzen veel vragen.”
SLIMME OVERHEID IN HET DIGITALE TIJDPERK: Eyragon Eidam doet verslag van een paneldiscussie over slimme overheid in Overheidstechnologie. Eidam concludeert dat "Na enig overleg leken de panelleden het eens te zijn over het idee dat een slimme overheid verschillende dingen betekent voor verschillende organisaties, maar ze waren het er wel over eens dat de term in de voetsporen treedt van de marktgedreven modewoorden die eraan voorafgingen..”
IoT OP HET PIEK VAN UITGEBREIDE VERWACHTINGEN: David Oro doet verslag van de nieuwste Gartner Hype Cycle van opkomende technologieën in IoT Centraal. Het internet der dingen (IoT) wordt beschouwd als cruciaal voor slimme stadsprojecten. Het kritieke probleem is dat er weinig interoperabiliteitsnormen of platformtechnologieën zijn om stadsbrede technologie-initiatieven mogelijk te maken. Oro meldt dat IoT-platforms zich op het hoogtepunt van de hooggespannen verwachtingen bevinden en nog 2 tot 5 jaar verwijderd zijn van mainstream adoptie..

 
 

Onderwerpen

Neem contact op met