FreeBalance Weekly Update - Augustus 2012 class=

FreeBalance Wekelijkse Update - Augustus 2012

Wat is er nieuw bij FreeBalance?

Deze wekelijkse nieuwsupdate biedt de Government Resource Planning (GRP) gemeenschap een kort overzicht van recente FreeBalance ontwikkelingen en relevant nieuws uit de industrie.

Team FreeBalance gaat naar Londen voor Olympische ICT-showcase in Canada

FreeBalance is verheugd deelname aan de Canadese ICT Showcase in Canada House, Trafalgar Square op 6 augustus 2012 van 10:30 tot 18:00 uur aan te kondigen. De Canadese ICT Showcase wordt georganiseerd door Invest Ottawain samenwerking met de Canadese Hoge Commissie in Londen. De Canadese ICT showcase biedt een gelegenheid om kennis te maken en te netwerken met toonaangevende Canadese bedrijven die op zoek zijn naar samenwerking met Britse en internationale bedrijven en organisaties.
Meer weten >>

FreeBalance Software voor Planning van Overheidsmiddelen (GRP) maakt substantiële hervorming van het Beheer van de Overheidsfinanciën mogelijk.

FreeBalance, een For Profit Social Enterprise (FOPSE) softwarebedrijf dat overheden over de hele wereld helpt om robuuste Planning van overheidsmiddelen (GRP) technologie om de groei van landen te versnellen, is verheugd te kunnen aankondigen dat de regeringen van Kosovo, Sierra Leone en de Westelijke Jordaanoever onlangs een beoordeling "substantieel" hebben ontvangen voor de hervorming van het openbaar financieel beheer (PFM). Het rapport van de Wereldbank, Hervormingen van het beheer van de overheidsfinanciën in landen na een conflict: Syntheseverslagdat eerder deze maand is gepubliceerd, onderzocht de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën in acht landen na een conflict.
Lees meer >>

Lessen in de planning van overheidsmiddelen in landen na een conflict

De Wereldbank heeft een nieuw rapport gepubliceerd Hervormingen van het beheer van de overheidsfinanciën in landen na een conflict: Syntheseverslag dat acht landen bestudeert met een interessante video. FreeBalance heeft een belangrijke rol gespeeld bij het introduceren van goede praktijken voor het beheer van overheidsfinanciën door middel van automatisering van Government Resource Planning (GRP) in landen variërend van post-conflict- tot G8-landen. Het syntheseverslag volgt op een Economisch uitgangspunt Wereldbank nota van vorig jaar. Uit beide blijkt dat landen die de FreeBalance Accountability Suite hebben ingevoerd, aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt op het gebied van overheidsfinanciën. Deze studies bevestigen dat we op de goede weg zijn om een duurzame hervorming van het openbaar financieel beheer mogelijk te maken.
Meer weten >>

De basis is de beste praktijk!

In deze nota worden twee strategieën vergeleken voor de modernisering van het beheer van de openbare sector (PSM) in landen die grote technische tekortkomingen hebben op het gebied van beleidsvorming, toewijzing van openbare middelen, levering van openbare diensten en toezicht op de resultaten. De ene strategie, die vaak de voorkeur krijgt van ontwikkelingsspecialisten, bestaat erin te trachten het overheidsbeheer snel te moderniseren door de geavanceerde praktijken van hoogontwikkelde landen in te voeren. Het argument voor deze "sprongsgewijze" strategie berust op de verwachting dat lage-inkomenslanden het proces van vallen en opstaan, dat geavanceerde landen hebben doorgemaakt, kunnen vermijden en direct de beste praktijken kunnen overnemen.
Meer weten >>

Onderwerpen

Neem contact op met