Planning van overheidsmiddelen in landen na een conflict class=

Planning van overheidsmiddelen in landen na een conflict

In landen die een conflict achter de rug hebben, is het ontbreken van een doeltreffende Planning van overheidsmiddelen (GRP) systeem kan leiden tot een reeks problemen, waaronder wanbeheer van overheidsmiddelen en corruptie die armoede en maatschappelijke onrust verergert. Een goed functionerend GRP-systeem is essentieel voor elk land dat een duurzame toekomst veilig wil stellen. 

FreeBalance biedt het meest uitgebreide Government Resource Planning-systeem dat momenteel beschikbaar is - het FreeBalance Accountability Suite™. Onze software is gebruikt in een aantal post-conflict landen over de hele wereld en heeft geholpen om miljarden aan overheidsgeld veilig te stellen. 

De Secretariaat voor overheidsuitgaven en financiële verantwoording (PEFA) heeft onlangs PEFA-beoordelingen van twee van onze klanten uitgebracht, Kosovo en Sierra Leone. Uit de verslagen blijkt duidelijk welke vooruitgang deze landen hebben geboekt.

Wat is GRP?

Planning van overheidsmiddelen (GRP) software is Commercial-off-the-Shelf (COTS) software die exclusief is ontworpen voor overheden. GRP-software onderscheidt zich van traditionele ERP-software (enterprise resource planning) door het volgende geen onnodige functionaliteit in de particuliere sector die van invloed is op de slagingspercentages van de overheid.

De FreeBalance Accountability Suite™ is een configureerbare en schaalbare GRP-oplossing voor alle niveaus van de centrale, regionale en lokale overheid. De software kan eenvoudig worden gelokaliseerd voor verschillende internationale implementatiebehoeften. FreeBalance's GRP automatiseert de de gehele begrotingscyclus van de overheid waaronder beleidsgestuurde budgettering, uitgavenkaders voor de middellange termijn (MTEF), begrotingsoverdrachten, uitgavenprioriteiten, beheer van externe middelen, speciale projectrekeningen en budgettaire decentralisatie.

De voordelen van de planning van overheidsmiddelen in landen na een conflict

Gebruiksgemak

GVK-systemen zorgen voor schaalbaarheid en flexibiliteit op elk niveau. Er is geen behoefte aan extra maatwerkzodat deze systemen snel en zonder onderbreking van de overheidsdiensten kunnen worden ingevoerd, wat bijdraagt tot de wederopbouw van de infrastructuur en de economie van het land. Bovendien bieden systemen voor de planning van overheidsmiddelen een gemeenschappelijk platform voor alle ministeries, departementen en agentschappen van de overheid, wat de coördinatie en samenwerking ten goede komt.

Effectief middelenbeheer

Systemen zoals de FreeBalance Accountability Suite™ een kader bieden voor een efficiënt en eerlijk beheer van de middelen. Een goed functionerend GRP-systeem kan ertoe bijdragen dat kritieke middelen zodanig worden toegewezen dat aan de behoeften van de bevolking wordt voldaan en tegelijkertijd economische groei en ontwikkeling worden bevorderd. Door de begrotingen rechtstreeks aan nationale ontwikkelingsdoelstellingen te koppelen, kunnen regeringen - en burgers - duidelijk zien waar al dan niet vooruitgang wordt geboekt.

Het vertrouwen in de overheid herstellen

Door te zorgen voor een doeltreffend begrotingsbeheer helpen GVK-systemen ervoor te zorgen dat de wederopbouw van deze vaak verwoeste landen zo efficiënt mogelijk verloopt. Bovendien kunnen GRP-systemen bijdragen tot het opbouwen van vertrouwen tussen de regering en haar burgers door het gebruik van Transparantie Portalen. Door transparantie in de manier waarop de regering middelen toewijst, kunnen burgers er zeker van zijn dat er geen middelen worden verspild, wat vertrouwen schept tussen de regering en de bevolking - essentieel voor landen in een post-conflictsituatie.

Mondiaal concurrentievermogen

Naast de stimulansen voor donoren om hervormingen van het beheer van de overheidsfinanciën door te voeren, heeft de globalisering haar eigen stimulansen voor goed bestuur gecreëerd. Regeringsleiders begrijpen dat bedrijven de keuze hebben waar zij zaken willen doen en dat een gezond systeem voor het beheer van de overheidsfinanciën met goed bestuur, verantwoording en transparantie is een must voor een land om wereldwijd te kunnen concurreren.

Aanpak van de uitvoering van een GRP in landen na een conflict

De hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën koppelen aan capaciteitsopbouw

Uit de studies blijkt duidelijk dat de landen eerst een systeem voor financieel beheer moeten invoeren en de hervormingen moeten laten volgen naarmate de capaciteit wordt opgebouwd.

A Verslag van de Wereldbank concludeert dat "hervormingen van organieke begrotingswetten eerder over een langere periode dan vroeg in het proces plaatsvinden, zodat het in veel gevallen niet nodig is de nieuwe wetten te vroeg aan te nemen". Lange hervormingscycli voorafgaand aan de invoering van software voor openbaar financieel beheer lijken geen goede praktijk te zijn. In het verslag wordt geconcludeerd dat "hoewel capaciteit kan worden kortgesloten door vervanging (zoals door donoren gefinancierd personeel in lijnfuncties), de ontwikkeling van duurzame capaciteit een uitdaging blijft en meer en langduriger aandacht behoeft".

FreeBalance heeft enkele uitstekende voorbeelden gezien van capaciteitsopbouw in Oost-Timor en Kosovo. De belangrijkste les hier is om geleidelijk activeren financiële softwarefunctionaliteit naarmate de capaciteit wordt opgebouwd. Systemen kunnen eerst worden geïnstalleerd met basiscontroles en geleidelijk worden gemoderniseerd om de gehele financiële levenscyclus van de overheid te ondersteunen met complexere boekhoudfuncties en decentralisatie.

Volgens het rapport gaat capaciteit niet samen met vooruitgang. Het rapport merkt op dat Sierra Leone, ondanks een zeer laag inkomen per hoofd van de bevolking en lage indicatoren voor menselijke ontwikkeling, "verder en sneller vooruit is gegaan dan Cambodja of Tadzjikistan met een relatief hoger inkomen per hoofd van de bevolking en hogere indicatoren voor menselijke ontwikkeling".

Focus op begrotingsvoorbereiding EN begrotingsuitvoering

De uitvoering van de begroting bleek het terrein van het beheer van de overheidsfinanciën dat het meest voor verbetering vatbaar is. In het verslag wordt geconcludeerd dat "hervormingen van de begrotingsuitvoering doorgaans meer succes hebben, terwijl de hervormingsaanpak, gericht op enerzijds begrotingsplanning en anderzijds controle en verantwoording, wellicht moet worden herzien".

Het hoeft echt niet te verbazen dat de voorbereiding van de begroting achterloopt op de voortgang van de begrotingsuitvoering. Dit is vergelijkbaar in ontwikkelde landen waar meerjarenbegroting, programma- en prestatiemaatregelen worden ook niet voldoende gebruikt.

Conclusie

In landen die een conflict achter de rug hebben, kan het ontbreken van een effectief GRP-systeem de wederopbouw van de economie ernstig belemmeren. De FreeBalance Accountability Suite™ is gebruikt in een aantal post-conflict landen over de hele wereld en kan snel worden geïmplementeerd. Als u geïnteresseerd bent in meer informatie over hoe onze software uw land kan helpen duurzaamheid te bereiken, kunt u neem contact op.

FreeBalance Accountability Suite. Meer informatie

Onderwerpen

Neem contact op met