De relevante "architecturen" voor PFM-implementaties definiëren class=

De relevante "architecturen" voor PFM-implementaties definiëren

Door: Uitvoerend vicepresident voor strategie en innovatie, Doug Hadden

Een recente blogpost, Architectuur van overheidsfinanciën: Wat is het?, legde een aantal van de uitdagingen van het afstemmen van technische en zakelijke architecturen binnen financiële overheidsprojecten uit.

Het definiëren van deze termen, het begrijpen van het doel van elk type architectuur en het erkennen van hun interacties en onderlinge afhankelijkheden, is cruciaal om een succesvolle hervorming van het openbaar financieel management mogelijk te maken.

Bedrijfsarchitectuur voor overheid

 • Definitie: Bedrijfsarchitecturen definiëren hoe een organisatie operaties, processen, bestuur en doelstellingen structureert om prestatiedoelen te bereiken. Een bedrijfsarchitectuur voor de overheid stemt ontwikkelingsstrategieën, visies, organisatiestructuur, bedrijfsprocessen, informatiestromen, rapportage en dashboard op elkaar af.
 • Doel: Het primaire doel is om ministeries, departementen en agentschappen (MDA's) op één lijn te brengen om de doelstellingen van de overheid effectief te bereiken.
 • Relatie tot IT: Informeert de IT-strategie door een duidelijk inzicht te verschaffen in bedrijfsdoelen, -processen en -behoeften, en zorgt ervoor dat IT-oplossingen worden ontworpen om deze bedrijfsdoelen te ondersteunen.

Bedrijfsarchitectuur (EA)

 • Definitie: Enterprise-architecturen omvatten de volledige IT-infrastructuur van de organisatie, inclusief toepassingen, gegevens en technologie, en zorgen voor afstemming op de bedrijfsarchitectuur. Dit zijn strategische kaders die een brug slaan tussen business en IT en die aangeven hoe op een efficiënte, duurzame en aanpasbare manier aan de huidige en toekomstige behoeften van een organisatie kan worden voldaan.
 • Doel: EA is gericht op het optimaliseren van vaak gefragmenteerde legacyprocessen (handmatig of met behulp van IT) tot een geïntegreerde omgeving die reageert op veranderingen en de bedrijfsstrategie ondersteunt.
 • Relatie tot IT: Fungeert als het overkoepelende kader dat de ontwikkeling en het beheer van IT-systemen en -projecten begeleidt, en zorgt ervoor dat deze in overeenstemming zijn met de bedrijfsstrategieën en -doelstellingen.

Oplossingen Architectuur

 • Definitie: Oplossingsarchitecturen richten zich op het ontwerpen van een specifieke oplossing of reeks oplossingen om project- of organisatiedoelen te bereiken. Dit omvat het begrijpen van het doel van het project, de bijdrage ervan aan de doelstellingen van de organisatie, de behoeften van belanghebbenden en hoe het integreert met de bestaande technische en bedrijfsmodellen.
 • Doel: Ervoor zorgen dat elk IT-project of elke IT-oplossing effectief ontworpen is om te integreren met bredere doelstellingen en de IT-omgeving. Projectdoelen en eisen van belanghebbenden worden expliciet geïntegreerd met algemene overheidsdoelstellingen.
 • Relatie tot IT: Biedt een brug tussen specifieke bedrijfsbehoeften en technische implementatie en zorgt ervoor dat oplossingen worden ontworpen op een manier die past binnen de bredere bedrijfsarchitectuur en aansluit bij de doelstellingen van de bedrijfsarchitectuur.

Technische architectuur

 • Definitie: Technische architecturen detailleren de specifieke technische componenten, gegevensstructuren en IT-infrastructuur van een project of oplossing. Deze omvatten het logische ontwerp van gegevensstromen, softwareconfiguraties, hardwarevereisten, netwerkarchitectuur en andere technische details.
 • Doel: De technische vereisten en het ontwerp voor een project of oplossing specificeren en ervoor zorgen dat alle technische componenten op elkaar zijn afgestemd om de gewenste resultaten effectief te ondersteunen.
 • Relatie tot IT: Dient als blauwdruk voor het implementeren en integreren van specifieke IT-oplossingen binnen de beperkingen van de oplossingen en bedrijfsarchitecturen, waarbij de technische haalbaarheid en de afstemming op bedrijfs- en IT-strategieën worden gewaarborgd.

Integratie van architecturen

De relatie tussen deze architecturen is hiërarchisch en integratief:

 • Bedrijfsarchitectuur legt de basis door bedrijfsmodellen en doelstellingen van de overheid te definiëren
 • Bedrijfsarchitectuur gebruikt deze informatie om een brede IT-strategie te creëren die is afgestemd op deze bedrijfsdoelen en zorgt ervoor dat IT-systemen en -projecten de doelstellingen van de organisatie ondersteunen
 • Oplossingen architectuur gaat vervolgens dieper in op specifieke projecten en zorgt ervoor dat ze zo worden ontworpen dat ze bijdragen aan en aansluiten op de algemene bedrijfs- en IT-strategie
 • Technische architectuur richt zich op de technische details van deze oplossingen en zorgt ervoor dat ze technisch uitvoerbaar zijn en voldoen aan de projectvereisten.

Vond je dit nuttig? Meld je hieronder aan voor onze nieuwsbrief voor meer analyses van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van PFM.

Onderwerpen

Neem contact op met