Technische architectuur voor overheidsfinanciën: Wat is het?

Technische architectuur voor overheidsfinanciën: Wat is het?

En wat is er mis mee? 

Door: Doug Hadden, EVP Strategie en Innovatie

Dat is het onderwerp van een paneldiscussie waarvoor ik deze week ben uitgenodigd in Washington D.C. De paneldiscussie wordt georganiseerd door het Overseas Development Institute (ODI) en heeft als titel De technologiearchitectuur voor de toekomst van overheidsfinanciën.

Het ODI suggereert: "Vaak zijn onze technologieën voor financieel beheer eerder gericht op de verwachtingen van gisteren dan op die van vandaag, laat staan dat ze aanpasbaar zijn aan die van morgen. Dat is een probleem in een snel veranderende en volatiele wereld waarin van overheden en openbare financiële systemen wordt verwacht dat ze flexibeler zijn en beter kunnen inspelen op nieuwe uitdagingen."

Wat is het fundamentele probleem van de technische architectuur van de overheidsfinanciën?

Onderliggende oorzaakTechnische architecturen die zijn ontworpen ter ondersteuning van Public Financial Management (PFM) en Financial Management Information Systems (FMIS) sluiten niet aan op bedrijfsarchitecturen.

A technische architectuur detailleert de specifieke technische componenten, gegevensstructuren en IT-infrastructuur van een project of oplossing. In dit geval: Informatiesystemen voor financieel beheer (FMIS) geïmplementeerd door overheden. A bedrijfsarchitectuur definieert hoe een organisatie operaties, processen, bestuur en doelstellingen structureert om doelen te bereiken. 

Het probleem van de "verwachtingen van gisteren" dat door het ODI wordt beschreven, komt voort uit technische architecturen voor FMIS die zijn gebaseerd op de vereisten voor het beheer van overheidsfinanciën op bepaalde tijdstippen. Veel FMIS-oplossingen werden in hoge mate op maat gemaakt door ontwikkeling op maat of aanpassing van software die was ontworpen voor bedrijfsarchitecturen in de particuliere sector: namelijk ERP-tools (enterprise resource planning).

Progressieve activering voor de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën

De opmerking "flexibel en ontvankelijk voor nieuwe uitdagingen" moet nauwkeuriger. Overheidsfinanciën verschillen van bedrijfsfinanciën door voortdurende hervorming en modernisering. Normen en regels voor financieel beheer van bedrijven ondergaan in de loop van de tijd enkele veranderingen. Het beheer van overheidsfinanciën kent daarentegen veel meer golven van wettelijke hervorming en modernisering van processen.

Het is geen nieuw fenomeen. Onder de behoefte aan overheidsfinanciën geleidelijke activering zijn:

  • Boekhouding op transactiebasis en kostprijs
  • Enkelvoudige rekening bij de schatkist (TSA)
  • Controles op geaggregeerde vastleggingen
  • Decentralisatie en deconcentratie
  • Fiscale transparantie
  • Programmabudgettering en begrotingskaders voor de middellange termijn (MTBF)
  • Beheer van overheidsprestaties
  • Digitale dienstverlening

Wat doet FreeBalance anders?

De FreeBalance Onderdeel Kaart van het beheer van de overheidsfinanciën (PFMCM) vertegenwoordigt de PFM bedrijfsarchitectuur. De PFMCM informeert de technische architectuur van de FreeBalance Verantwoordingsplatform™. De PFMCM noemt hervorming en modernisering expliciet als belangrijkste vereisten. Resultaat: progressieve activering ingebouwd in alle modules van de FreeBalance Accountability Suite™ door configuratie in plaats van aanpassing. Deze Low-Code/No-Code functionaliteit was geen bijzaak, zoals bij veel ERP-suites het geval is. Overweeg dit blogbericht uit 2009 waarin configuratieparameters worden uitgelegd die de financiële duurzaamheid verbeteren. We geloven dat dit is wat resourceplanning voor de overheid (GRP) van ERP.

Welke richtlijnen hebben we voor de PFM-gemeenschap?

Progressieve activering moet een gateway-vereiste voor alle softwareaankopen die PFM ondersteunen. Deze gatewayvereisten moeten de PFM bedrijfsarchitectuur. De vraag "hoe hebben leveranciers software aangepast in twee of meer fasen van juridische hervorming?" moet worden ingebouwd in de beoordeling van de geschiktheid van leveranciers.

FMIS-aanbestedingen zijn sterk oplossingsgericht: honderden tot duizenden eisen. Bijna alle eisen vertegenwoordigen gewenste punten in de tijd. Het is heel gemakkelijk om je te verliezen in deze eisen en de plot van de bedrijfsarchitectuur te verliezen. Naast progressieve activering zouden overheden verkopers moeten vragen om aan te tonen hoe voorgestelde oplossingen helpen om doelen te bereiken. Leveranciers moeten worden verplicht om uitgebreide oplossingen architecturen.

Wilt u weten hoe u een PFM-oplossingenarchitectuur kunt ontwikkelen om zakelijke en technische architecturen te integreren? Een van onze PFM-experts kan met u praten over de behoeften van uw overheid, u vertellen hoe de Public Financial Management Component Map u kan helpen bij het prioriteren van vereisten en hoe FreeBalance u kan helpen uw doelen te bereiken. neem contact op.

Onderwerpen

Neem contact op met