Wat is de FreeBalance PFM Component Map? class=

Wat is de FreeBalance PFM Component Map?

Overheden hebben moeite om de steeds grotere vraag naar investeringen in technologie bij te benen.

De overheden staan onder druk om te moderniseren en te investeren in nieuwe technologieën, maar het kan moeilijk zijn om te weten waar te beginnen of hoe deze investeringen te prioriteren. De praktijk van het verwerven van een Geïntegreerde informatiesystemen voor financieel beheer (IFMIS) begint vaak met de context van de boekhouding in de particuliere sector of bestaande software die in gebruik is. Maar het financieel beheer verschilt in de overheidssector, waardoor deze aanpak vaak tot verkeerde prioriteiten leidt.

FreeBalance PFM Componentenkaart

Om regeringen te helpen FreeBalance heeft een PFM Component Map ontwikkeld waarmee functionele behoeften en prioriteiten voor effectief Public Financial Management kunnen worden vastgesteld. De FreeBalance PFM Component Map biedt een overzicht op hoog niveau van de financiële functies van de overheid. Het is een doel om de kenmerken van een IFMIS te bepalen.

Hoe helpt de FreeBalance PFM Component Map overheden?

De FreeBalance PFM Component Map helpt overheden te bepalen welke componenten nodig zijn en hoe belangrijk ze zijn. Overheden kunnen ook de huidige systemen afzetten tegen de componentenkaart om hiaten vast te stellen. Hiermee kan de vereiste portefeuille voor automatisering, hervorming en verbetering worden vastgesteld. 

Een component is een gedefinieerd stuk functionaliteit dat op zichzelf zou kunnen functioneren. Met de FreeBalance PFM Component Map kunnen meer detailniveaus worden bereikt om rijke functionele eisen te identificeren. Het biedt ook componenten voor transparantie en dienstverlening aan de burger. De indeling en definitie van componenten is gericht op de overheid.

FreeBalance PFM Componentenkaart
FreeBalance PFM Componentenkaart

Wat zijn de onderdelen van het beheer van de overheidsfinanciën?

De belangrijkste functionele componenten voor de FreeBalance PFM Component Map zijn:

 1. Beheer van overheidsprestaties
  • Begrotingsplanning/formulering
  • Beheer van het beleid
  • Overheidsboekhouding en begrotingsindeling
  • Beheer van prestaties
  • Beheer en harmonisatie van de steun
 2. Vastleggings- en begrotingsboekhouding
  • Begrotings- en kredietcontrole
  • Verbintenis en verplichting controle
  • Uitvoering van de begroting en vrijmaking van middelen
 3. Financieel beheer van de overheid
  • Activering van de hervorming en modernisering
  • (Schatkist) Grootboek
  • Projectboekhouding en -beheer
  • Beheer van activa en inventaris
 4. Schatkistbeheer
  • Beheer van liquide middelen
  • Beheer van schulden en investeringen
  • Vreemde valuta
 5. Beheer van de overheidsuitgaven
  • Inkoop
  • Beheer van subsidies
  • Intergouvernementele overdrachten
  • Sociale uitkeringen
  • Beheer van betalingen
 6. Beheer van overheidsontvangsten en administratie van inkomsten
  • Niet-belastingontvangsten van de overheid
  • Belastingen
 7. Beheer van het ambtenarenapparaat
  • Hervorming van het ambtenarenapparaat
  • Salarissen en pensioenen
  • Beheer van het ambtenarenbestand
  • Bewegingsleven
  • Beheer van de capaciteit
  • Beheer van de voordelen

Conclusie

Wilt u weten hoe de FreeBalance PFM Component Map uw overheid kan helpen bij het prioriteren van haar technologie-investeringen? neem contact op.

 

Onderwerpen

Neem contact op met