12 beginselen om de overheid in staat te stellen COVID-19 te reageren op een pandemie door middel van openbaar financieel beheer class=

12 beginselen om de overheid in staat te stellen COVID-19 te reageren op een pandemie door middel van openbaar financieel beheer

Pak de PFM-aanbevelingen van het Internationaal Monetair Fonds, het PEFA-secretariaat en de Wereldbankgroep uit.

Ben je overweldigd door zoveel organisaties die COVID-19 reactie bij de overheid bespreken? Geconfronteerd met:

 • Informatie overbelasting 
 • Weinig te maken met jouw realiteit 
 • Meer om spullen te verkopen dan om je te helpen 
 • Veel meer ruis dan signaal 

Hoe staat het met de overheidsfinanciën onder de deskundigen? Waardevol advies voor ons komt uit deze bronnen:

Achtergrond

Takeaways : 12 belangrijke PFM en beleidsthema's. Deze komen overeen met mijn vorige post:

 1. Controles: regelaars aanpassen, losmaken, vastzetten
 2. Liquiditeitbeheer van kasmiddelen en schulden, ondersteuning van de enige rekening van de schatkist.
 3. Sociale uitgavenherschikking van de uitgaven voor gezondheid, inkomen en bedrijfsondersteuning
 4. Transparantie: budgettaire transparantie voor uitgaven, aanbestedingen, inkomsten, schuld
 5. Snelheid: efficiëntie en tijdigheid verbeteren
 6. Technologie: technologie gebruiken om overheidsdoelstellingen te bereiken
 7. Controle: hefboomwerking interne & externe audit
 8. Bedrijfscontinuïteit: houd de overheid aan het werk, steun voor thuiswerken
 9. Overheidsbesluitvorming: verbeterde kwaliteit, tijdigheid, volledigheid
 10. Beleid: beleid en juridische hervorming
 11. Scenariobeheer: trends en scenario's om de uitgavenbehoeften te voorspellen
 12. Communicatie: de communicatie met de burgers, de civiele samenleving en het bedrijfsleven verbeteren

In een relatief top-down visie richtten de papers zich op:

 1. Regeringsprobleem: fiscale problemen van de regeringen
 2. Fiscale beleidsdoelstellingen: evalueren of het begrotingsbeleid doeltreffend is
 3. PFM-doelstellingen: evalueren of PFM-maatregelen doeltreffend zijn
 4. PEFA-metingspecifieke PEFA-elementen die van cruciaal belang zijn voor de begrotingsrespons
 5. Acties van het Ministerie van Financiënaanbevelingen voor maatregelen en veranderingen van het ministerie van Financiën
 6. Schatkistverrichtingen: aanbevelingen voor interventies en veranderingen op het gebied van de schatkist
 7. Voorbereiding van de begrotingwijzigingen in de processen voor de opstelling van de begroting voor 2021
 8. GRP verbeteringen: aanpassing van de systemen voor financieel beheer van de overheid ter ondersteuning van de Covid-19-respons

De cijfers: de snelheid waarmee deze organisaties inzicht verschaften vereist een beetje uitpakken om de 12 patronen te zien. Hier is mijn uitpakken:
A. Overheidsprobleem 

B. Fiscale beleidsdoelstellingen

C. PFM-doelstellingen

D. PEFA-meting

E. Acties van het ministerie van Financiën

F. Schatkistverrichtingen

 • Nummers -1,2,4,6,8,11
 • Highlight - Operationele noodregelingen: Verbetering van de mechanismen voor fiduciair toezicht en verslaglegging om de transparantie en het vertrouwen in de uitbetalingen en betalingen van de regering in verband met COVID-19 te handhaven".
 • Bron2020-04-16 Wereldbank Agile Treasury-verrichtingen tijdens COVID-19

G. Voorbereiding van de begroting  

H. Verbeteringen van het GRP

Wat is belangrijk voor de overheidsfinanciën? De samenhang tussen de aanbevelingen. Uw acties hangen af van de context en de capaciteiten van het land. Op korte termijn moet de nadruk in veel landen liggen op:

 • Controles 
 • Liquiditeit 
 • Sociale uitgaven 
 • Transparantie 
 • Snelheid

Onderwerpen

Neem contact op met