Hoe kan digitaal de resultaten van publieke sociale investeringen verbeteren tijdens de schuldencrisis? class=

Hoe kan digitaal de resultaten van publieke sociale investeringen verbeteren tijdens de schuldencrisis?

Digitaal, overheidsschuld en sociale steun: lessen uit de bijeenkomsten van het IMF en de Wereldbank

Veel regeringen van ontwikkelingslanden geven meer uit aan schuldaflossing dan aan sociale investeringen. Sprekers en panelleden op de recente jaarvergaderingen van het IMF en de Wereldbank in Marrakech waarschuwden voor de wisselwerking tussen sociale steun en schuldaflossing en pleitten voor:

 • Lagere overheidsschuld voor toekomstige veerkracht en sociale steun door verbeterde fiscale ruimte
 • Bieden van de nodige sociale steun om armoede te verminderen, migratie tegen te gaan en toekomstige duurzame groei mogelijk te maken.

We hebben beschreven hoe digitaal beheer van de overheidsfinanciën (PFM) kan de overheidsschuld en de gevolgen daarvan helpen verminderen in een vorig artikel. Als we specifiek naar sociale dienstverlening kijken, zien we dat digitale PFM een breed scala aan kritieke gebieden ondersteunt, waaronder:

 • crisisondersteuning
 • onderwijs
 • banencreatie
 • aandelen
 • gezondheidszorg.

Dit betekent dat digitale PFM een belangrijke factor is voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) gerelateerd aan het welzijn van burgers:

 • Geen armoede (SDG 1)
 • Honger nul (SDG 2)
 • Goede gezondheid en welzijn (SDG 3)
 • Kwaliteitsonderwijs (SDG 4)
 • Gendergelijkheid (SDG 5)
 • Verminderde ongelijkheid (SDG 10).

Maar hoe helpt digitale PFM specifiek?

Digitale transformatie van het beheer van overheidsfinanciën inzetten voor meer inclusie

Effectief Beheer van de overheidsfinanciën (PFM) praktijken optimaliseren de toewijzing en efficiëntie van sociale uitgaven en zorgen ervoor dat investeringen daar terechtkomen waar ze de grootste impact kunnen hebben. Door gebruik te maken van digitale PFM-tools wordt de efficiëntie verder verbeterd en, wat nog belangrijker is, wordt geïnformeerde besluitvorming mogelijk in alle begrotingscycli van de overheid door middel van systemen van intelligentie waaronder big data analytics en intelligente Planning van overheidsmiddelen (GRP).

Digitale transformatie bevordert de effectiviteit van het beheer van overheidsfinanciën, stemt de hervorming van het beheer van overheidsfinanciën af op strategische doelen en verbetert de uitkomsten op het gebied van rechtvaardigheid. Gezien de aanhoudende digitale kloof tussen mannen en vrouwen en leeftijdsgroepen in veel regio's over de hele wereld, is digitale transformatie essentieel om de broodnodige vooruitgang te boeken op weg naar de SDG's:

Het overwinnen van deze digitale kloof is afhankelijk van digitale overheidsdiensten in combinatie met digitale infrastructuur en veranderingen in de regelgeving van de overheid. Deze digitale basis draagt bij aan financiële inclusie. Elk overheidsinitiatief zorgt voor aandelen rendement:

 • overheidsefficiëntie en lagere kosten door digitaal = meer doen met minder
 • sparen en toegang tot krediet, vooral voor vrouwen, via digitale transacties = meer groei, formalisering van bedrijven, weerbaarheid van burgers, mobilisering van inkomsten
 • Transparantie en verantwoordingsplicht = meer vertrouwen, betere kredietwaardigheid, meer bedrijfsinvesteringen en meer inkomsten.

Met andere woorden, merkten de sprekers op, we moeten een digitale PFM virtueuze cirkel mogelijk maken:

Welke rol speelt digitaal beheer van overheidsfinanciën bij het verbeteren van gelijkheid?

Digitaal beheer van overheidsfinanciën in de hele begrotingscyclus maakt rechtvaardigheid mogelijk door:

 • Integratie van begrotingsplanning met nationale ontwikkelingsstrategieën, inclusief rechtvaardigheid voor gemarginaliseerde en kwetsbare groepen
 • Ontwikkelen van programmabudgettering die doelstellingen weerspiegelt voor alle ministeries, departementen en agentschappen (MDA's), geïntegreerd met resultaatgerichte budgettering om resultaten te volgen, en bewaking van vroegtijdige waarschuwing
 • Integreren van financiële, niet-financiële operationele, ongestructureerde, activiteitenstromen en externe gegevens voor op feiten gebaseerde beslissingen
 • Digitale levering van diensten, sociale ondersteuning en betalingen die de tijdsdruk op burgers en bedrijven vermindert en de economische toegevoegde waarde van de overheid verhoogt.

Digitaal beheer van overheidsfinanciën en opbouw van menselijke capaciteit

De sprekers merkten ook op dat deze digitale fundamenten het vermogen vergroten om burgers te onderwijzen, waardoor sterkere arbeidsmarkten worden opgebouwd in landen over de hele wereld:

Digitale fundamenten, waaronder hervormingen van de regelgeving, maken het creëren van banen mogelijk. Banen van de toekomst zullen er niet allemaal zo uitzien als in het verleden, en daarom is het van cruciaal belang om formalisering van bedrijven aan te moedigen en een evenwicht te vinden tussen traditionele werkgelegenheidsstijlen en het toekomstige potentieel van de gig-economie.

PFM digitaal voor sociale investeringen waardepropositie

Een van de belangrijkste conclusies van de besprekingen tussen het IMF en de Wereldbank is dat wetenschappelijk onderbouwde sociale overheidsinvesteringen de sociale cohesie en vrede verbeteren en migratie en onstabiliteit verminderen.

Goede en uitgebreide "big data" uit meerdere bronnen, gecentreerd in kernsystemen zoals FMIS (Financial Management Information Systems), spelen een grote rol omdat het besluitvormers in de publieke sector in staat stelt om met gegevens overweg te kunnen.

Voor meer updates over belangrijke ontwikkelingen in PFM, abonneer u op onze nieuwsbrief.

Onderwerpen

Neem contact op met