Verbetering van de capaciteit voor een beter gebruik van overheidsmiddelen class=

Verbetering van de capaciteit voor een beter gebruik van overheidsmiddelen

In het steeds veranderende landschap van Public Financial Management (PFM) streven overheden over de hele wereld voortdurend naar meer transparantie, verantwoording en efficiëntie in hun fiscale activiteiten. Hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën is complex en vaak een uitdaging om te realiseren en tegelijkertijd de dagelijkse werkzaamheden te beheren.

In het hart van veel Hervormingen van het beheer van overheidsfinanciën is de goedkeuring van een nieuwe systeem voor financieel beheer. Gezien de omvang van de taak en de investeringen die ermee gemoeid zijn, is het begrijpelijk dat dit vaak het zwaartepunt van het hervormingsproject vormt. Toch zijn de kennis en vaardigheden van het personeel een van de belangrijkste factoren die het succes van de hervorming van het beheer van overheidsfinanciën beïnvloeden.

Menselijke uitdagingen bij de hervorming van het beheer van overheidsfinanciën overwinnen

Een robuust financieel managementsysteem, zoals de FreeBalance Accountability Suite™, en effectieve processen kunnen helpen om transparantie en verantwoording in PFM te bevorderen. Maar achter deze belangrijke technologische oplossingen staan de mensen die ze elke dag gebruiken.

In sommige organisaties zal het personeel graag nieuwe manieren van werken aannemen en sommigen hebben misschien de technische vaardigheden die nodig zijn om het systeem te gebruiken. Dit is echter niet altijd het geval.

Sommige medewerkers kunnen zich verzetten tegen verandering, omdat ze denken dat de huidige processen niet hoeven te worden veranderd. Ze missen misschien ook de technische vaardigheden om alle voordelen van een nieuw systeem te benutten. En ze kunnen baat hebben bij een breder begrip van PFM, zodat ze zich meer betrokken en gemotiveerd voelen bij de hervormingsplannen.

Dit soort uitdagingen kan de voortgang van de hervorming vertragen of voorkomen dat het volledige potentieel ooit wordt gerealiseerd.

Capaciteitsopbouw voor het beheer van overheidsfondsen door middel van training en de ontwikkeling van vaardigheden

Een van de meest kritieke aspecten bij het wegwerken van dit soort belemmeringen voor een succesvolle hervorming van het beheer van overheidsfinanciën is een uitgebreid opleidingsprogramma. Zonder de vereiste kennis en vaardigheden kunnen zelfs de meest goedbedoelde hervormingsinspanningen hun doel missen. Training speelt een onmisbare rol in capaciteitsopbouw, door overheidsfunctionarissen uit te rusten met de nodige vaardigheden en kennis om door complexe financiële systemen te navigeren, hervormingen door te voeren en positieve veranderingen teweeg te brengen.

Technische vaardigheden verbeteren

Hervormingen van het beheer van overheidsfinanciën vereisen vaak de invoering van een instrument zoals de FreeBalance Accountability SuiteTM. Om deze effectief te implementeren en te gebruiken, zijn technische vaardigheden nodig en daarom speelt opleiding een cruciale rol bij het benutten ervan voor de hervorming van het beheer van overheidsfinanciën.

FreeBalance biedt een diepgaand en grondig trainingsprogramma als onderdeel van alle implementaties. Meestal volgt dit een "train de trainer"-aanpak, waarbij FreeBalance-experts meerdaagse leerervaringen creëren voor een kleine groep overheidspersoneel, die vervolgens naar behoefte gebruikers van afdelingen en ministeries opleiden. Dit wordt verder ondersteund door toegang tot nuttige en eenvoudig te gebruiken producttrainingsmaterialen specifiek voor de FreeBalance Accountability SuiteTM.

Deze aanpak stelt overheden in staat om hun leer- en ontwikkelingsprogramma's in eigen hand te nemen, en terwijl de FreeBalance medewerkers beschikbaar blijven voor ondersteuning zolang het FreeBalance systeem in gebruik is, is het niet nodig om op FreeBalance te vertrouwen om elk nieuw personeelslid te trainen.

Dankzij deze technische training kan het personeel de Suite gebruiken voor alle noodzakelijke functies, wat een positieve invloed heeft op PFM in hun land. Klanten van FreeBalance hebben zelfs een gemiddelde verbetering van 27%* bereikt in de belangrijkste PFM-prestatie-indicatoren, zoals gemeten door de onafhankelijke PEFA programma.

Beter begrip van PFM-beginselen

Technische training is cruciaal voor de succesvolle implementatie en het succesvolle gebruik van elk PFM-systeem. Maar dit is slechts één onderdeel van het stimuleren van echte verandering. De ontwikkeling van bredere vaardigheden biedt overheidsfunctionarissen de kans om een beter inzicht te krijgen in de fundamentele principes en beste praktijken van PFM, waardoor de kennis wordt verbreed, een cultuurverandering wordt gestimuleerd en de betrokkenheid van het personeel wordt vergroot.

De FreeBalance Academie biedt een reeks cursussen aan om PFM-professionals op alle niveaus te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen.

FreeBalance's korte cursussen in financieel beheer bij de overheid zijn gericht op onderwerpen als budgettering, inkoop en auditing. Ze maken gebruik van praktijkvoorbeelden en interactieve oefeningen om de cursisten te helpen hun kennis, vaardigheden en CV te verbeteren. Deze online, on-demand programma's zijn ideaal voor medewerkers die vooruitgang willen boeken in hun carrière of hun kennis willen uitbreiden van praktische dagelijkse taken naar een bredere opdracht.

De FreeBalance Academy biedt ook uitgebreide cursussen die speciaal zijn ontworpen door experts uit de branche ter ondersteuning van capaciteitsopbouw van de overheid. Deze praktijkgerichte programma's gaan dieper in op onderwerpen als budgettering, financiële planning, kasbeheer, overheidsopdrachten, audit en interne controle, inkomstenbeheer en nog veel meer. Voor sommige van deze programma's is er de mogelijkheid om certificeringen te behalen, waaronder de ACCA Certificate in Public Financial Management (CertPFM) en de ICGFM Diploma in Financieel Beheer van de Overheid.

Het doel van alle FreeBalance cursussen is om gemakkelijke, online en kosteneffectieve manieren te bieden voor individuen om nieuwe vaardigheden op te bouwen en voor overheden om intern capaciteit op te bouwen ter ondersteuning van de hervorming van PFM. FreeBalance Academy cursussen zijn toegankelijk voor PFM professionals op alle niveaus, en deelnemers hoeven niet te werken voor een huidige FreeBalance klant om te kunnen profiteren van de beschikbare ontwikkelingsmogelijkheden. Net als de FreeBalance Accountability Suite™ zijn deze speciaal ontworpen voor overheidsgebruikers.

Conclusie

Op het gebied van het beheer van de overheidsfinanciën (PFM) zetten overheden zich in om de transparantie, verantwoordingsplicht en efficiëntie te verbeteren. Hervorming van PFM is echter complex en het succes hangt vaak af van de kennis en vaardigheden van het personeel. Training speelt een cruciale rol bij capaciteitsopbouw, door overheidsfunctionarissen uit te rusten met de nodige vaardigheden en kennis om door complexe financiële systemen te navigeren, hervormingen door te voeren en positieve veranderingen teweeg te brengen.

Naast uitgebreide technische training kunnen PFM-professionals op alle niveaus hun vaardigheden verbeteren en hun begrip van PFM-beginselen vergroten door middel van FreeBalance Academy cursussen.

Effectieve, diepgaande en voor de sector relevante training voor personeel zoals deze stelt overheden in staat om intern capaciteit op te bouwen en de hervorming van het beheer van overheidsfinanciën effectief te ondersteunen.

Onderwerpen

Neem contact op met