Overheidsimplicaties van het internet der dingen Tsuanmi class=

Overheidsimplicaties van het internet der dingen Tsuanmi

Een biljoen Internet of Things (IoT) sensoren tegen 2022? $13 Triljoen dollar aan opbrengsten van $5 Triljoen aan investeringen in de komende 5 jaar? $2,1 Miljard aan overheidsinvesteringen van 2015 tot 2020?
Deze recente voorspellingen geven aan dat het ivd niet langer een hype is, maar werkelijkheid wordt. Er zijn enkele belangrijke overwegingen voor "slimme overheden" en "slimme steden":

  • 2017 wordt een jaar van IoT-experimenten en proefprojecten, niet het jaar van uitgebreide meervoudige domein smart city-implementaties.
  • de schaalvergroting van het ivd zal investeringen in big data-analyse en het gebruik van cloud computing vereisen.
  • cyberbeveiliging en privacyproblemen blijven de grootste belemmeringen voor initiatieven van slimme overheden - overheden moeten over robuuste informatiebeveiligingstechnologie en -processen beschikken alvorens het ivd uit te rollen.
  • slimme openbare veiligheid, faciliteitenbeheer, energie en wagenparkbeheer zijn de belangrijkste slimme domeinen voor het IoT van de overheid.
  • slimme gezondheid komt naar voren als de belangrijkste kans voor de overheid na 2020, gezien de stijgende kosten van de gezondheidszorg.

Onderwerpen

Neem contact op met