Toenemend verzet tegen Smart Cities Hype class=

Toenemend verzet tegen Smart Cities Hype

Elk goed technologie-idee gaat snel ten onder dankzij technologieleveranciers. Dit zijn de verkopers die zich voortdurend aanpassen aan de meest recente technologische glimmende objecten: big data, cloud, IoT, kunstmatige intelligentie.
Het probleem met deze marketingaanpak is dat de meeste waarnemers zich niet laten misleiden. De kloof tussen de marketinghype en de werkelijkheid is maar al te reëel: het ene project dat als "slim" wordt gehypet, of de oude technologie die als "slim" wordt gehypet.

Onderwerpen

Neem contact op met