Wat betekent het om een PFM Specialist te zijn? [Deel 2] class=

Wat betekent het om een PFM Specialist te zijn? [Deel 2]

Deel 2: Procesaanpassing voor het beheer van de overheidsfinanciën

Doug Hadden, VP Producten

Deel 1 behandelde de technieks die wij hebben gebruikt om ons financieel beheer van de overheid te verbeteren.  Klantgerichte processen maakten deel uit van deze transformatie. Maar wat betekent dit nu echt vanuit het perspectief van de overheidsklant?

Wij trachten ons af te stemmen op de behoeften van de klant. PFM is complex en de behoeften van de overheid nog meer. Het volgende schema vat enkele belangrijke processen samen die we bij FreeBalance gebruiken.

Landenonderzoek

Er worden aanzienlijke inspanningen geleverd om de context van de klant beter te begrijpen. De typische analyse wordt samengevat in ongeveer 80 tot 100 pagina's. Dit wordt uitgevoerd voor potentiële overheidsklanten en stelt ons in staat om te bepalen of het zinvol is om de FreeBalance Accountability Suite.

PFM-benchmark

Wij vergelijken de vooruitgang in output en resultaten van het beheer van de overheidsfinanciën in vergelijking met landen met een soortgelijke context en landen in dezelfde regio. Wij analyseren hoe onze producten en diensten aansluiten bij de lacunes in de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën. Beoordelingen van overheidsuitgaven en financiële verantwoording (PEFA) zijn hierbij de belangrijkste bron.

Benchmark begroting 2.0

Er is een verschuiving naar een open overheid over het hele PFM-spectrum. De Benchmark Budget 2.0 analyseert de mate waarin de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën is uitgedrukt via de "front office" in e-government en Government 2.0. De behoefte aan transparantie wordt geanalyseerd.

Gratis saldo WP-Begroting 2.0

Benchmark voor prestatiebeheer

Het gebruik van prestatiebeheer, begrotingsvoorbereiding, macrofiscale kaders en programmabudgettering wordt gebenchmarkt. Prestatiebeheer is cruciaal geworden in de wereldeconomie dankzij de toegenomen globalisering (concurrentie) en de financiële crisis (grotere doeltreffendheid met beperkte budgetten). Prestatiebeheer wordt getoetst aan de behoeften van het land.

Oplossing Blauwdruk

Solution Blueprints geven aanbevelingen op basis van de vorige 4 deliverables. Het is aangepast aan de context van de klant. Wij hadden veel succes met het afstemmen op de prioriteiten van de klant via de blauwdruk.

Uitvoering

In tegenstelling tot traditionele leveranciers van bedrijfssoftware neemt FreeBalance deel aan de implementatie. Wij zijn soms de hoofdaannemer voor kant-en-klare oplossingen. Dit betekent dat we de last van het succes op ons nemen. Het voordeel van deze aanpak voor klanten is dat ons implementatieproces direct aansluit op de productontwikkeling. Producten worden "on-the-fly" verbeterd om aan de eisen van de klant te voldoen en vervolgens in de hoofdlijn van de code geplaatst om de onderhoudbaarheid te garanderen.

Duurzaamheid van de klant

Opleiding en begeleiding zijn belangrijke resultaten. Het is meer dan klantenondersteuning. De nadruk ligt op de zelfredzaamheid van de klant.

Stuurgroep

Het FreeBalance International Steering Committee (FISC) is een ander element van duurzaamheid. Het FISC bekijkt en wijzigt de roadmap voor klanten in januari. Dit verschilt aanzienlijk van het traditionele roadmap-proces van softwareleveranciers. FISC geeft ook inzicht in de PFM-richtingen.

Domein Onderzoek

We gaan niet zitten wachten tot de behoeften van de klant zich voordoen. We zijn actief binnen de PFM gemeenschap. We doen onderzoek. De Budget 2.0 Benchmark biedt ook een element van domeinonderzoek.

Productontwikkeling

Het verschil hier is de afstemming op de veranderende behoeften van de klant. Het productontwikkelingsproces is bij FreeBalance zeer flexibel geworden doordat we moderne softwarepraktijken voor architectuur combineren met specificaties. Productmanagers, implementatie-experts, programmeurs en pre-sales medewerkers zijn allemaal actief bij het schrijven van specificaties. Hierdoor ontstaat een product portefeuille die specifiek gericht is op het beheer van de overheidsfinanciën, met behulp van wat wij de Public Financial Management Component Map noemen. aan te passen aan de behoeften van de overheid.

Onderwerpen

Neem contact op met