De aanschaf van het geïntegreerde financiële en voorraadbeheersysteem van FreeBalance is een belangrijke investering in de ontwikkeling van een modern en transparant financieel beheersysteem; en uiteindelijk in het herstel van het begrotingsevenwicht. Dit is een kwantumsprong van deze regering naar de modernisering van de overheidsoperaties in dit land.

- Minister van Financiën en Economie, Antigua en Barbuda

Automatisering van het beheer van de overheidsfinanciën ter verbetering van de verslaglegging in Antigua en Barbuda

Sinds 2005 maakt het Integrated Financial Management Information System (IFMIS) in Antigua en Barbuda gebruik van de FreeBalance Accountability Suite™ om modern boekhoudkundig beheer en bestuur in de hele publieke sector mogelijk te maken, in 28 ministeries en agentschappen.

De webgebaseerde FreeBalance Accountability Suite™ heeft alle transacties inzake overheidsfinanciën met betrekking tot de begroting, waaronder begrotingsvoorbereiding, uitgavencontroles, overheidscontrole, inkoop, toezicht, rapportage, salarisadministratie van ambtenaren en externe rapportage. De FreeBalance Accountability Suite™ verwerkt naar schatting 18.000 transacties per jaar.

Verder lezen

Meer lezen succesverhalen over hoe we regeringen over de hele wereld hebben geholpen hun fiscale transparantie en verantwoording te verbeteren.

Prestaties van Antigua en Barbuda op het gebied van het beheer van de overheidsfinanciën

Beoordeling van overheidsuitgaven en financiële verantwoording (PEFA)

"Boekhoudkundige problemen uit het verleden en een beperkt gebruik van FreeBalance hebben de betrouwbaarheid en de tijdigheid van de financiële informatie in Antigua en Barbuda in het verleden ondermijnd. Sinds 2010 hebben de reengineering van de belangrijkste boekhoudkundige bedrijfsprocessen en verbeteringen in de procedures voor bankaansluitingen er echter toe bijgedragen dat de achterstand bij de financiële verslaglegging aan het einde van het jaar is weggewerkt en de actualiteit van de financiële staten is verbeterd."

- PEFA-beoordeling Antigua en Barbuda 2014

Antigua en Barbuda PEFA

Gerelateerde verhalen

Costa Rica

Costa Rica

In november 2023 werd het FreeBalance Platform geselecteerd door de regering van Costa Rica om een uitgebreid programma van digitale transformatie in het Ministerie van Financiën aan te sturen.

Sri Lanka

Sri Lanka

Het Integrated Treasury Management Information System (ITMIS) in Sri Lanka maakt deel uit van een belangrijk hervormingsinitiatief ter verbetering van het begrotingsbeheer in Sri Lanka via het Fiscal Management Efficiency Project.

Liberia

Liberia

Sinds 2010 maakt de regering van Liberia met succes gebruik van de FreeBalance Accountability Suite™ om modern boekhoudkundig beheer en bestuur in de hele publieke sector mogelijk te maken.

Neem contact op met