"De regering van de Filipijnen wil de overheidssector versterken door goed bestuur en betere dienstverlening aan de burgers. Met de invoering van een modern systeem voor het beheer van de overheidsfinanciën kunnen we een basis leggen voor groei en tegelijkertijd de capaciteit opbouwen die we nodig hebben om het hervormingsproces vol te houden en resultaten te boeken."

- Secretaris van het Departement van Begroting en Beheer, Regering van de Filippijnen

Ondersteuning van de ontwikkelingsdoelstellingen van de Filipijnen

Sinds 2014, FreeBalance heeft met het ministerie van Begroting en Beheer (DBM) van de Filipijnse regering gewerkt aan het ontwerp en de uitvoering van het Budget and Treasury Management System (BTMS).

De BTMSdat wordt gebruikt door alle 430 nationale regeringsinstanties, omvat het portaal en de functies begrotingsbeheer, begrotingsuitvoering, kasmiddelenbeheer, boekhouding en begrotingsrapportage van de regering.

FreeBalance was verantwoordelijk voor alle aspecten van de implementatie van de BTMS-software tijdens alle fasen van het project: projectbeheer, bedrijfsvereisten, configuratie van de software, testen, productiegereedheid, training, go-live in productie en ondersteuning na de implementatie.

Verder lezen

Meer lezen succesverhalen over hoe we regeringen over de hele wereld hebben geholpen hun fiscale transparantie en verantwoording te verbeteren.

Prestaties van de Filippijnen op het gebied van het beheer van de overheidsfinanciën

Beoordeling van overheidsuitgaven en financiële verantwoording (PEFA)

De nieuwste PEFA beoordeling blijkt dat de regering van de Filippijnen betere resultaten boekt.

Filippijnen PEFA-scores

Wereld Bestuursindicatoren

De Filipijnen hebben gestage vooruitgang geboekt met betrekking tot de belangrijkste indicatoren voor het beheer van de overheidsfinanciën, met name wat betreft de controle op corruptie.

Sierra Leone PEFA-beoordelingsscores
Sierra Leone PEFA-beoordelingsscores 2
Sierra Leone PEFA-beoordelingsscores 2

Index open begroting

De regering van de Filippijnen heeft een dramatische verbetering bereikt in hun Index open begroting scores sinds de invoering van het BTMS-systeem.

Filippijnen Open Begrotingsindex Scores

Gerelateerde verhalen

Kiribati

Kiribati

The Government of Kiribati selected FreeBalance to support effective public financial management (PFM) in 2022. Since then, the FreeBalance Accountability Suite™ has enhanced transparency and accountability, and helped build a resilient and prosperous future for the islands.

Costa Rica

Costa Rica

In november 2023 werd het FreeBalance Platform geselecteerd door de regering van Costa Rica om een uitgebreid programma van digitale transformatie in het Ministerie van Financiën aan te sturen.

Sri Lanka

Sri Lanka

Het Integrated Treasury Management Information System (ITMIS) in Sri Lanka maakt deel uit van een belangrijk hervormingsinitiatief ter verbetering van het begrotingsbeheer in Sri Lanka via het Fiscal Management Efficiency Project.

Neem contact op met