De prestaties zijn verbeterd dankzij een groter gebruik van IFMIS bij het opstellen van verslagen ... De driemaandelijkse verslagen over de uitvoering van de begroting (verslagen over de begrotingsresultaten) worden gegenereerd met behulp van IFMIS. Deze verslagen zijn consistent en verenigbaar met de begrotingsramingen, op geaggregeerd sectoraal en economisch niveau, en zowel in de vastleggings- als in de betalingsfase.

- 2016 Liberia PEFA-beoordeling

Hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën in landen na een conflict

Sinds 2010 maken het geïntegreerde informatiesysteem voor financieel beheer (IFMIS) en het informatiesysteem voor personeelsbeheer (HRMIS) in Liberia gebruik van het FreeBalance Verantwoording Suite™ modern boekhoudkundig beheer en bestuur in de hele publieke sector mogelijk te maken.

Het IFMIS automatiseert alle transacties op het gebied van de overheidsfinanciën die verband houden met de begroting, waaronder begrotingsvoorbereiding, uitgavencontroles, overheidscontrole, overheidsopdrachten, toezicht, verslaglegging, salarisadministratie van ambtenaren en externe verslaglegging. Het systeem ondersteunt meer dan 400 gebruikers en ongeveer 60.000 werknemers met naar schatting 180.000 transacties per jaar.

De omvang van het Liberiaanse IFMIS-project was aanzienlijk voor een land na een conflict. De uitvoering verliep vlot, grotendeels dankzij de hoogste mate van politieke steun en goede projectmanagement processen die de regering van Liberia toepast.

Verder lezen

Meer lezen succesverhalen over hoe we regeringen over de hele wereld hebben geholpen hun fiscale transparantie en verantwoording te verbeteren.

Liberia's PFM-prestaties

Beoordeling van overheidsuitgaven en financiële verantwoording (PEFA)

Liberia heeft betere resultaten behaald in zijn laatste PEFA verslag.

Liberia PEFA-scores
Liberia PEFA Scores 2

Wereld Bestuursindicatoren

Liberia heeft gestage vooruitgang geboekt met betrekking tot de belangrijkste indicatoren voor het beheer van de overheidsfinanciën.

Liberia vooruitgang in sleutelindicatoren 1
Liberia vooruitgang in sleutelindicatoren 2
Liberia vooruitgang in sleutelindicatoren 3

Index open begroting

De regering van Liberia heeft grote vooruitgang geboekt bij de verbetering van de begrotingstransparantie.

Liberia Open Begrotingsindex

Gerelateerde verhalen

Costa Rica

Costa Rica

In november 2023 werd het FreeBalance Platform geselecteerd door de regering van Costa Rica om een uitgebreid programma van digitale transformatie in het Ministerie van Financiën aan te sturen.

Sri Lanka

Sri Lanka

Het Integrated Treasury Management Information System (ITMIS) in Sri Lanka maakt deel uit van een belangrijk hervormingsinitiatief ter verbetering van het begrotingsbeheer in Sri Lanka via het Fiscal Management Efficiency Project.

Mongolië

Mongolië

Transparantie helpt het bestuur te verbeteren, met name in landen met een sterke groei, zoals Mongolië, en het land heeft "dramatische verbeteringen" gezien op het gebied van begrotingstransparantie, zoals blijkt uit de Open Budget Index (OBI) van het International Budget Partnership.

Neem contact op met