De rekenplichtige-generaal beschikt over een geïntegreerd informatiesysteem voor financieel beheer (IFMIS), dat werkt op een FreeBalance-platform, waarmee alle vastleggingen en betalingen centraal kunnen worden verricht op gecertificeerde verzoeken van de stemcontroleurs, en dat de basis vormt voor de begrotingscontrole.

- Regering van Sierra Leone, PEFA-beoordeling 2018

Bevordering van decentralisatie en verantwoordingsplicht in Sierra Leone

FreeBalance werkt sinds 2004 samen met het ministerie van Financiën van de regering van Sierra Leone om het geïntegreerd systeem voor financieel beheer (IFMIS), dat voorziet in financieel beheer en salarisadministratie voor de gehele regering, in te voeren en te ondersteunen.

De regering van Sierra Leone beschikt over een werkelijk geïntegreerd FMIS met inbegrip van het Prestatiebegroting, Core Public Financials en Payroll modules van de FreeBalance Accountability Suite™.

Het IFMIS is een essentieel onderdeel van het programma voor de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën en de doelstellingen op het gebied van armoedebestrijding, en de meest recente versie van het IFMIS. PEFA-beoordeling toont de uitstekende vooruitgang gemaakt tot nu toe.

 

Verder lezen

Meer lezen succesverhalen over hoe we regeringen over de hele wereld hebben geholpen hun fiscale transparantie en verantwoording te verbeteren.

Sierra Leone PFM-prestaties

Beoordeling van overheidsuitgaven en financiële verantwoording (PEFA)

De nieuwste PEFA beoordeling blijkt dat de resultaten voor de regering van Sierra Leone zijn verbeterd.

Sierra Leone PEFA-beoordelingsscoresSierra Leone 2022 PEFA-resultaten

Corruptieperceptie-index

Sierra Leone heeft opmerkelijke vooruitgang geboekt bij de bestrijding van corruptie.

Grafiek met de prestaties van Sierra Leone in de corruptieperceptie-index van 2022

 

Index open begroting

Sierra Leone heeft zijn positie in de laatste Open Budget Index verbeterd.

Grafiek met de prestaties van Sierra Leone in het Open Budget Index-onderzoek van 2022

 

Wereld Bestuursindicatoren

De Wereld Bestuursindicatoren Met betrekking tot het beheer van de overheidsfinanciën zijn zowel de scores van Sierra Leone als de plaats op de ranglijst verbeterd, met name op het gebied van corruptiebestrijding.

Sierra Leone Wereld Bestuursindicatoren
Sierra Leone Wereld Bestuursindicatoren
Sierra Leone Wereld Bestuursindicatoren

Wereld Geluksrapport

De vooruitgang van Sierra Leone in het World Happiness Report laat een gestage verbetering zien.

Welzijn in Sierra Leone

Gerelateerde verhalen

Kiribati

Kiribati

The Government of Kiribati selected FreeBalance to support effective public financial management (PFM) in 2022. Since then, the FreeBalance Accountability Suite™ has enhanced transparency and accountability, and helped build a resilient and prosperous future for the islands.

Costa Rica

Costa Rica

In november 2023 werd het FreeBalance Platform geselecteerd door de regering van Costa Rica om een uitgebreid programma van digitale transformatie in het Ministerie van Financiën aan te sturen.

Sri Lanka

Sri Lanka

Het Integrated Treasury Management Information System (ITMIS) in Sri Lanka maakt deel uit van een belangrijk hervormingsinitiatief ter verbetering van het begrotingsbeheer in Sri Lanka via het Fiscal Management Efficiency Project.

Neem contact op met