(PFM) Openbare financiële beheermodules

(PFM) Beheer van overheidsfinanciën Modules

Stelt overheden in staat belastinggeld effectief te beheren

Module Overzicht


De modules van FreeBalance (PFM) Public Financials Management kunnen op elke gewenste manier worden gecombineerd en geconfigureerd en kunnen geleidelijk worden geactiveerd in lijn met een opeenvolgend hervormingsprogramma voor PFM.

(PFPF) Core Public Financials

Verbeter het financieel beheer van uw overheid met de Core Public Financials van FreeBalance (PFPF), het fundament onder een robuuste overheidsboekhouding.

Deze module biedt uitgebreide budgetcontroles, kredietbeheer, boekhouding voor vastleggingen en een robuust rekeningstelsel. Het vereenvoudigt dubbel boekhouden, real-time grootboekupdates en is geschikt voor verschillende boekhoudmethoden.

(PFPF) Core Public Financials ondersteunt journaal- en onkostenbonnen en zorgt zo voor een nauwgezette financiële administratie. Daarnaast biedt het een breed scala aan financiële rapporten en overzichten, waardoor geïnformeerde besluitvorming en financiële transparantie mogelijk zijn.

(PFBC) Begrotingscontroles

Uitgebreide maar flexibele oplossingen voor budgetbeheer.

Dankzij de flexibiliteit om meerdere geaggregeerde budgetcontroles in te stellen, kunnen overheidsfunctionarissen met deze module budgetten beheren volgens hun specifieke behoeften.

(PFBC) Budget Controls maakt zowel gelijke als ongelijke toewijzingen mogelijk, kan naar behoefte zowel zachte als harde vastleggingen/verplichtingen ondersteunen en biedt functies voor vrijmaking en vrijmaking. Het biedt realtime "vrij saldo"-status en bevat ook een reeks rapporten en de mogelijkheid om begrotingstekorten en -overschotten te voorspellen.

(PFBR) Verzoeken om begrotingsoverschrijvingen

Verbeter de efficiëntie en verminder de administratie met een gestroomlijnd proces voor budgetoverschrijving.

Met de FreeBalance (PFBR) module Budget Transfer Requests kunnen gebruikers eenvoudig budgetoverschrijvingen aanvragen, uitvoeren en beheren, dankzij een soepel en gebruiksvriendelijk workflow goedkeuringsproces.

Deze module biedt de flexibiliteit om overschrijvingen binnen posten te beheren en heeft gebruiksvriendelijke rapportagefuncties, waardoor het een onmisbaar hulpmiddel is voor overheden die hun financiële operaties willen optimaliseren en tegelijkertijd transparantie en datagestuurde beslissingen willen bevorderen.

(PFCB) Kasboeken

Realiseer snel operationele efficiëntie met de vereenvoudigde grootboek- en kasboekoplossing van FreeBalance.

Deze gestroomlijnde tool is gebaseerd op bredere functionaliteit van de (PFPF) Core Public Financials-module en is speciaal ontworpen voor snelle implementatie en op maat gemaakt om te voldoen aan de stand-alone ontvangstbehoeften van ministeries van Financiën.

Deze module is ideaal voor overheidsleiders die snel resultaten willen boeken op het gebied van grootboek- en kasboekbeheer, maar die geen grootschalige transformatie van alle fiscale activiteiten willen doorvoeren.

(PFFA) Vaste activa

Robuuste ondersteuning voor de boekhouding van vaste activa, afschrijvingen, bewaartransacties en overdrachten van activa.

De FreeBalance (PFFA) module Vaste Activa vergemakkelijkt de afschrijving en waardering van activa, waarbij aanpasbare afschrijvingsregels mogelijk zijn.

Activa kunnen worden toegewezen aan individuele medewerkers, waarbij het systeem locaties, onderhoud en de verwachte levensduur van de activa registreert, zodat een nauwgezet beheer van de activa is gewaarborgd.

Bovendien ondersteunt deze module verschillende transactiemethoden, waaronder het toerekenen van alleen kapitaalgoederen of het toerekenen buiten het financiële systeem om, wat de flexibiliteit voor het financieel beheer van de overheid vergroot.

(PFFM) Vlootbeheer

Maximaliseer de waarde van het wagenpark van de overheid en optimaliseer tegelijkertijd de financiële middelen.

De FreeBalance (PFFM) Fleet Management module richt zich op de gespecialiseerde behoeften van het beheer van overheidsvoertuigen.

Dit omvat het bijhouden van voertuiggaranties, het registreren van kilometerstanden van individuele voertuigen en voertuiggroepen, het plannen van vereist onderhoud en het rapporteren/analyseren van het gebruik, waardoor een uitgebreide controle van voertuigbronnen en -investeringen mogelijk wordt.

(PFFM) Fleet Management maakt nauwkeurige controle over voertuigbeheer mogelijk en zorgt voor efficiënt kostenbeheer, toewijzing van bedrijfsmiddelen en afschrijving.

(PFSI) Voorraden en inventaris

Zorg voor nauwkeurig voorraadbeheer en optimaliseer de toewijzing van middelen.

De opslag- en voorraadmodule van FreeBalance (PFSI) stroomlijnt het inkoopproces door aankopen vanuit interne winkels te vergemakkelijken. Het is nauw geïntegreerd met het ontvangstproces om een eenvoudige en nauwkeurige registratie te garanderen.

De (PFSI) opslag- en inventarisatietool beheert meerdere inventarislocaties en vergemakkelijkt naadloze inventarisoverdracht, zodat voorraadtellingen en reconciliatie efficiënt verlopen.

Dit hulpmiddel stelt overheidsinstellingen in staat om de toewijzing van middelen te optimaliseren en de transparantie van overheidsuitgaven te vergroten.

(PFSL) Sub-Ledger

Een uitgebreide en goed gestructureerde boekhouding is eenvoudig met de subgrootboekmodule van FreeBalance (PFSL).

Deze tool ondersteunt subgrootboeken als een tussenliggende reeks rekeningen, naadloos verbonden met het hoofdgrootboek.

Het biedt ook ruimte voor meerdere subgrootboeken die onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren, voor een aanpak op maat voor verschillende delen van het rekeningstelsel en specifieke transactietypen, zoals debiteuren of crediteuren. Deze subgrootboeken rollen moeiteloos door naar het grootboek en zorgen zo voor een uniform en goed georganiseerd financieel ecosysteem.

(PFAA) Verantwoordelijke voorschotten

Beheer eenvoudig vooruitbetalingen voor een effectieve bedrijfsvoering van de overheid.

De module Accountable Advances van FreeBalance (PFAA) biedt robuuste functionaliteit voor het beheren van vooruitbetalingen. Dit zorgt voor een nauwkeurige implementatie en vergemakkelijkt de automatische controle van de terugvordering van vooruitbetalingen.

Of het nu gaat om het beheer van vooruitbetalingen of eenvoudige voorschotten, (PFAA) Accountable Advances stroomlijnt de verstrekking van contant geld voor nog niet geleverde diensten, goederen of constructies. Deze module integreert voorschotten naadloos in het grootboek, waardoor een uniform en efficiënt financieel systeem ontstaat.

(PFBM) Begrotingsbeheer

Verbeter je financiële governance met een tool die is ontworpen voor efficiëntie en geïnformeerde besluitvorming.

(PFBM) Budget Management zorgt ervoor dat overheden belastinggeld effectief investeren om waarde voor burgers te maximaliseren, ondersteunt financiële transparantie en verbetert strategisch fiscaal beheer.

Met deze module kunnen overheden naadloos begrotingskredieten verwerken, begrotingsoverschrijvingen stroomlijnen, snel begrotingswijzigingen doorvoeren en snel vouchers voor het bijwerken van begrotingscontroles toepassen. En dankzij de eenvoudige toegang tot gegevens kunnen tussentijdse herzieningen moeiteloos worden uitgevoerd.

Aanvullend lezen

Interoperabiliteit De relevante "architecturen" voor PFM-implementaties definiëren Het definiëren en begrijpen van de verschillende architecturen die betrokken zijn bij de implementatie van PFM is cruciaal om een succesvolle hervorming van het publieke financiële beheer mogelijk te maken.
Technische architectuur voor overheidsfinanciën: Wat is het? Wat is het fundamentele probleem van de technische architectuur van overheidsfinanciën? Technische architecturen die zijn ontworpen ter ondersteuning van PFM en FMIS sluiten niet aan op bedrijfsarchitecturen.
Overheidsuitgaven Het belang van budgetplanning bij de overheid Bij budgetplanning gaat het om de strategische toewijzing van beperkte middelen aan diverse beleidsprioriteiten. Het is een complex proces, maar technologie zoals de FreeBalance Accountability Suite kan helpen.
Neem contact op met