Overheid van Kosovo verbetert beheer van overheidsfinanciën en e-aanbestedingen met FreeBalance class=

Overheid van Kosovo verbetert beheer van overheidsfinanciën en e-aanbestedingen met FreeBalance

De regering van Kosovo heeft FreeBalance geselecteerd om drie nieuwe projecten te ondersteunen die de aanbestedingspraktijken, de mogelijkheid om facturen te traceren en de zichtbaarheid van de manier waarop beslissingen met betrekking tot de overheidsfinanciën worden genomen, zullen verbeteren. Deze toevoegingen aan het Kosovo Financial Management Information System (KFMIS) zullen de efficiëntie van het beheer van de overheidsfinanciën verder verhogen en de fiscale transparantie vergroten.

Sinds 1999 ondersteunt FreeBalance de regering met trots bij de ontwikkeling, implementatie en het onderhoud van het KFMIS, een meertalig systeem (Engels, Albanees en Servisch) dat alle ministeries en gemeenten ondersteunt. Deze nieuwe projecten bouwen voort op deze langdurige relatie. 

Het eerste project zorgt voor interoperabiliteit tussen het KFMIS en het e-inkoopsysteem van de overheid, waardoor de efficiëntie, kostenbesparingen, nauwkeurigheid, naleving en de mogelijkheid om strategische inkoopinitiatieven te ondersteunen, toenemen. Dankzij het werk van FreeBalance aan dit project zal de overheid kunnen vertrouwen op een naadloze gegevensuitwisseling tussen systemen en profiteren van de automatisering van processen die nu nog handmatig worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen ambtenaren de nauwkeurigheid van gegevens vergroten, handmatige fouten verminderen en beter geïnformeerde beslissingen nemen.

Een nieuw systeem om facturen van leveranciers te volgen, dat het hele factureringsproces van indiening tot goedkeuring en betaling zal stroomlijnen, is het tweede nieuwe werkprogramma. Deze nieuwe tool zal de naleving van overheidsvoorschriften en -beleid afdwingen en ervoor zorgen dat alle facturen aan de vereiste normen voldoen en op tijd worden verwerkt. Het systeem kan discrepanties en vertragingen in facturen signaleren, waardoor de kans op frauduleuze activiteiten afneemt.

Het derde nieuwe project van FreeBalance met de regering van Kosovo is een applicatie die interacties tussen overheden, burgers en bedrijven stroomlijnt. De FreeBalance Transparantieportaal biedt snelle en nauwkeurige toegang tot alle gegevens die in het KFMIS worden verwerkt. Het standaardiseert het formaat en de structuur van uitgaven- en inkomstengegevens in verschillende begrotingsorganisaties, waardoor het voor belanghebbenden gemakkelijk wordt om belangrijke financiële overheidsinformatie te bekijken en te downloaden. Dit helpt bij het opbouwen van vertrouwen bij de burger en vermindert vragen en klachten over overheidsuitgaven.

De afgelopen 25 jaar heeft het KFMIS een centrale rol gespeeld in de hervormingen van het financieel beheer van het land. De meest recente PEFA-beoordeling voor Kosovo toont aan dat het beheer van de overheidsfinanciën van het land gestaag vordert:

PEFA-resultaten voor Kosovo voor 2007 en 2022

Deze nieuwste werkprogramma's bouwen voort op dit bestaande succes en ondersteunen de regering van Kosovo bij het verbeteren van haar fiscale praktijken en het opbouwen van vertrouwen bij de burgers.

Onderwerpen

Neem contact op met