De verwachtingen van de klant veranderen: Hoe doen we dat?

De verwachtingen van de klant veranderen: Hoe doen we dat?

Financieel beheer van de overheid is een reis, geen bestemming

Door: Doug Hadden, EVP Strategie en Innovatie

Wat is de enige constante in PFM? Verandering. Hervorming en modernisering. Daarom moeten de technische architecturen van informatiesystemen voor financieel beheer (FMIS) van de overheid ondersteuning bieden voor geleidelijke activering.

Maar hoe weten we hoe geleidelijk activeren? En hoe begrijpen we en reageren we op de veranderende verwachtingen van de overheidsklant?

Veranderende verwachtingen van klanten begrijpen

 • Laten we duidelijk zijn: FreeBalance is geen IT-bedrijf met een enterprise resource planning (ERP) voor de overheid.
 • Realiteit: FreeBalance is een PFM-bedrijf dat toevallig ook een technologische oplossing heeft voor de planning van overheidsmiddelen (GRP).
 • Resultaat: het FreeBalance-bedrijfsmodel is niet in overeenstemming met typische ERP- of adviesmarkten.

We zijn ingebed in de PFM-gemeenschap om de veranderende verwachtingen te begrijpen. We informeren ons werk door:

 • Diepgaand onderzoek naar PFM en landen, met deelname aan evenementen, om de drijvende krachten voor verandering te begrijpen
 • Analyse van financiers, standaardorganisaties, evaluatiemethoden voor PFM en maatschappelijke organisaties om inzicht te krijgen in de invloeden voor verandering
 • Diverse lokale teams werken samen met overheden om de context van landen voor verandering te begrijpen
 • Strategisch uitvoerend overleg met overheden, waaronder de FreeBalance International Steering Committee (FISC) en de FreeBalance Ministers' Roundtable (FMRT)om te anticiperen op toekomstige veranderingen.

Samengevat: ons bedrijfsmodel is afgestemd op de PFM bedrijfsarchitectuur (zie onze recente berichten: Technische architectuur voor overheidsfinanciën: Wat is het? en De relevante "architecturen" voor PFM-implementaties definiëren). Het is klantgericht door ons bedrijfsmodel op te bouwen met overheden en PFM.

Inspelen op veranderende verwachtingen van klanten

Als PFM-bedrijf beseffen we dat niet alle wensen worden opgelost door software en technologie. Daarom hebben we onze expertise ingezet om een PFM-gerichte methodologie te creëren, A-i3+qM. Binnen deze aanpak hebben we een reeks hulpmiddelen en sjablonen beschikbaar om de veranderende verwachtingen van de overheid te analyseren en hierop te reageren:

We weten ook dat het ontwerp van de technologie belangrijk is om de hervorming van het beheer van overheidsfinanciën maximaal te laten renderen:

 • Ontwerp voor de privésector betekent uitdagingen om PFM aan te passen en veranderingen vol te houden vanwege unieke overheidsbehoeften
 • Ontwerp voor specifieke overheidseisen betekent uitdagingen om toekomstige veranderingen vol te houden en uitdagingen om in andere landen te implementeren
 • Ontwerp voor PFM in een bepaald landzoals subnationale overheden in de Verenigde Staten resulteert in uitdagingen om zich aan te passen aan andere landen met andere standaarden.

Maar, als het goed ontwikkeld is, ontwerp voor wereldwijde PFM ondersteunt het breedste scala aan overheidsbehoeften en ondersteunt tegelijkertijd verandering.

De FreeBalance Verantwoordingsplatformtechnische architectuur is afgestemd op de PFM bedrijfsarchitectuur. We zeggen dat de FreeBalance Accountability Suite™ is de eerste wereldwijde GRP. Hoe zijn we hier gekomen, gezien het feit dat onze vorige client/server-versie was ontworpen voor de regering van Canada?

 • Uit onze eerste internationale implementaties in landen als Antigua en Barbuda, Guyana, Kosovo, Mongolië en Sierra Leone hebben we geleerd dat configureerbaarheid was ons grote voordeel - dus hebben we meer configureerbaarheid in onze ontwerpen ingebouwd
 • We zagen dat de aanpak van toonaangevende ERP-leveranciers om voort te bouwen op verouderde client/server-code kortzichtig was, dus bouwden we vanaf de grond af aan de PFM-bedrijfsarchitectuur.
 • Om de reikwijdte van de PFM-componentenkaart te bepalen, hebben we klanten bij het FISC en bekende PFM-experts geraadpleegd.
 • We erkennen dat propriëtaire softwarestacks de keuzemogelijkheden voor klanten beperken. gebouwd op open technologieën om onze software meer betaalbaar en financieel duurzaam.

Anticiperen op veranderende verwachtingen van klanten

De drijvende krachten achter opkomende PFM-trends zijn onder andere:

Ontdek hoe FreeBalance de steeds veranderende PFM-behoeften van uw organisatie kan ondersteunen, spreek met een van onze PFM-experts.

Onderwerpen

Neem contact op met