Capaciteitsopbouw in Zuid-Soedan class=

Capaciteitsopbouw in Zuid-Soedan

PFM-opleiding voor het ministerie van Financiën van Zuid-Soedan

De FreeBalance Academie team heeft vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën opgeleid in verschillende modules van de verbeterde versie van het FreeBalance Accountability Suite™ die in Zuid-Sudan wordt uitgevoerd.

Deze programma voor capaciteitsopbouw, ontworpen in samenwerking met de regering, maakt deel uit van de verandermanagement programma dat naast de upgrade van het geïntegreerde informatiesysteem voor financieel beheer (IFMIS) van de regering loopt.

Opleiding budgetplanning

Leden van de Afdeling begroting van het ministerie van Financiën heeft de Cursus budgetplanning waarin aspecten zoals budgettaire kaders op middellange termijn (MTBF), budgetplanningscenario's en het gebruik van FreeBalance's (GPM) Beheer van overheidsprestaties modules.

FreeBalance Academy-training voor ministerie van Financiën, Zuid-Soedan

Opleiding financiële kerngegevens

Het FreeBalance Academy team heeft ook een cursus op maat gemaakt voor de Schatkist team dat een aantal kernfuncties van het beheer van de overheidsfinanciën. De cursus omvatte:

  • Begroting en kredieten
  • Verplichtingen
  • Verplichtingen
  • Inkoopmanagement
  • Uitgaven Beheer
  • Prioriteitstelling en beheer van betalingen
  • Inkomstenbeheer
  • Grootboek
  • Financiële verklaringen

De deelnemers werden ook getraind op de (PFM) Beheer van overheidsfinanciën, (PEM) Beheer van de overheidsuitgaven en (GTM) Schatkistbeheer van de overheid modules van de FreeBalance Accountability Suite™.

Studenten van de FreeBalance Academy tonen hun opleidingscertificaten
Deelnemers van het Zuid-Soedanese ministerie van Financiën tonen hun certificaten samen met de FreeBalance-trainers.

Opleiding tot systeembeheerder

Bovendien heeft een groep van de IT-afdeling van het ministerie van Financiën werden opgeleid in het beheer van het systeem. Door deze vaardigheden intern op te bouwen zal de regering van Zuid-Sudan minder afhankelijk zijn van externe steun en onderhoud voor haar IFMIS. Ervoor zorgen dat onze implementaties lokaal en financieel duurzaam is de kern van het doelgerichte mandaat van FreeBalance.

FreeBalance Academy training

De FreeBalance Academie

De FreeBalance Academie biedt Public Financial Management (PFM) training die uitsluitend gericht is op de behoeften van de overheid. Door een uitgebreide en praktische opleiding worden ambtenaren en PFM'ers toegerust met de vaardigheden die nodig zijn om duurzame groei en het welzijn van de burgers te bewerkstelligen.

De meeste FreeBalance Academy PFM trainingen worden gepland en online gegeven via een gebruiksvriendelijk eLearning platform. Cursussen en trainingsprogramma's op maat en in het land zelf, zoals die voor Zuid-Soedan, zijn ook beschikbaar. op verzoek.

Contacteer ons

Onderwerpen

Neem contact op met