Financieel beheer van de overheid digitaal transformeren met intelligentiesystemen class=

Financieel beheer van de overheid digitaal transformeren met intelligentiesystemen

Digitale transformatie is een noodzaak geworden voor overheden wereldwijd, omdat hun burgers steeds meer verwachten dat diensten en informatie online en op aanvraag beschikbaar zijn. Met deze verschuiving neemt ook de behoefte aan efficiënte en effectieve digitale systemen voor het beheer van overheidsfinanciën toe. Enter, intelligentiesystemen.

Wat is precies een "Intelligentiesysteem"? 

In tegenstelling tot traditionele registratiesystemen en systemen van betrokkenheiddie meestal gericht zijn op het automatiseren van bedrijfsprocessen, gaat een intelligentiesysteem een stap verder door kunstmatige intelligentie (AI) te integreren. 

Met kunstmatige intelligentie en mogelijkheden voor machine learning kunnen overheden de kracht van datagestuurde inzichten en aanbevelingen benutten, die leiders kunnen leiden naar beter geïnformeerde en effectievere besluitvorming. Dit maakt ze een aantrekkelijke keuze voor het aansturen van digitale transformatie. 

Intelligentiesystemen verbeteren de werking van de overheid door routinematige en laagwaardige taken te automatiseren, waardoor ambtenaren zich kunnen richten op hoogwaardige activiteiten die een directe impact hebben op de dienstverlening aan de burger. Door processen te automatiseren met behulp van cognitieve technologieën en technologieën voor machinaal leren, kunnen overheden hun activiteiten stroomlijnen, administratieve lasten verminderen en de algehele efficiëntie van hun systemen voor openbaar financieel beheer (PFM) verbeteren.

De flexibiliteit van intelligentiesystemen is ook een voordeel, omdat ze kunnen worden aangepast en opgeschaald om te voldoen aan de veranderende behoeften van overheden.

Dit komt bovenop de realtime bewakings- en rapportagemogelijkheden die van een robuuste digitale oplossing verwacht mogen worden. 

Inlichtingensystemen voor openbaar financieel beheer in de praktijk

Volwassenheid van overheidssystemen

Inlichtingensystemen kunnen op allerlei manieren worden toegepast om een effectieve, efficiënte en transparante bedrijfsvoering te ondersteunen. Hier volgen enkele voorbeelden van praktische toepassingen binnen een overheidscontext en de voordelen die ze opleveren:

Verbeterde overheid en burgerdiensten

Het gebruik van cognitieve en machine-learning technologieën om processen te versnellen is de opkomende "slimme" mogelijkheid in de publieke sector. Dit omvat ondersteuning van chatbots voor interactie met burgers, conversational user interfaces voor burgerdiensten en Robotic Process Automation (RPA) om ambtenaren te helpen. 

Augmented overheidsprocessen automatiseren routinematige en laagwaardige taken, zodat ambtenaren zich kunnen richten op hoogwaardige taken om de dienstverlening aan burgers te verbeteren. Effectief gebruik hiervan is echter afhankelijk van nauwkeurige gegevens in registratiesystemen.

Betrouwbare overheid en meer transparantie

Door het implementeren van intelligentiesystemen kunnen overheden een allesomvattend 360-graden overzicht krijgen van hun financiële activiteiten, zodat ze kunnen aantonen dat ze verantwoording afleggen en waar voor hun belastinggeld krijgen. Deze systemen maken real-time monitoring en rapportage van financiële transacties mogelijk, zorgen voor transparantie en stellen overheden in staat om hun beloften van efficiënt en verantwoord gebruik van publieke middelen na te komen. Het resultaat van transparantie, open overheid, efficiëntie en verbeterde besluitvorming is meer vertrouwen. 

Hyper-Converged en flexibiliteit in IT-implementaties

Geavanceerde inzet van software via hypergeconvergeerde infrastructuren (HCI) stelt overheden in staat om schaalvoordelen te behalen. Dit is de volgende generatie cloud computing en belooft ongeëvenaarde flexibiliteit en beheer via softwaregedefinieerde netwerken. Met HCI kunnen overheden de inzet van digitale oplossingen optimaliseren en zorgen voor efficiënt resourcegebruik en schaalbaarheid. Door gebruik te maken van de kracht van HCI kunnen overheden hun IT-activiteiten stroomlijnen, kosten verlagen en een soepele werking van hun PFM-systemen garanderen.

Intelligente GRP en Big Data Analytics

Overheden genereren enorme hoeveelheden gegevens en intelligentiesystemen analyseren patronen en trends in deze gegevens. Intelligente Government Resource Planning (GRP) biedt big data analytics voor besluitvormers en maakt gebruik van activiteitenfeeds zoals softwarelogbestanden, e-mails, IoT-updates en feeds van sociale media. 

Door gebruik te maken van deze verschillende gegevensbronnen krijgen besluitvormers een holistisch beeld van de activiteiten van de overheid en dankzij machine learning kunnen patronen in de gegevens worden geanalyseerd en gepresenteerd met behulp van geavanceerde visualisatietechnieken. Dit stelt leiders beter in staat om in realtime geïnformeerde, datagestuurde beslissingen te nemen. 

Een intelligent systeem implementeren met FreeBalance

Nu overheden ernaar streven om efficiënte, burgergerichte diensten te leveren, zijn intelligentiesystemen onmisbaar om het ware potentieel van digitaal financieel beheer te ontsluiten. Door processen te automatiseren, datagestuurde inzichten te bieden en geïnformeerde besluitvorming mogelijk te maken, stellen deze systemen overheden in staat om efficiënte, transparante en burgergerichte diensten te leveren. 

FreeBalance kan overheden helpen deze kansen te benutten en de voordelen van digitale transformatie te realiseren. Bel met onze PFM-experts om meer te weten te komen.

Onderwerpen

Neem contact op met